Firemní jazyková výuka

Sestavíme plán jazykové výuky odpovídající cílům vaší firmy, potřebám i možnostem studentů. Z široké nabídky různých forem studia vybereme vhodné kombinace výukových metod pro efektivnější výsledky jazykové výuky. Vše s ohledem na místo, čas a intenzitu výuky. Vybereme vhodného, kvalifikovaného lektora a můžete začít.

Máme přes 20 let zkušeností s individuálním přístupem v oblasti organizování jazykových kurzů po celé České republice i na Slovensku. Zvládneme malé i velké jazykové zakázky, souběžně ve více městech, s ucelenou administrativní podporou. Nebojíme se nových projektů a výzev.

Učit se můžete on-line. Stále učíme i prezenčně. Každý podle toho, co mu vyhovuje.

93 299 odučených lekcí

32 840 hodin Skype výuky

196 spokojených firemních klientů

12 825 skvělých absolventů našich kurzů

Pošlete nezávaznou poptávku

Dejte jazykům šanci. Pošlete nám nezávaznou poptávku. V pracovní dny reagujeme do 24 hodin.

Jak probíhá naše spolupráce

Vstupní jazykové testování

Zajistíme on-line testování jazykové úrovně vašich zaměstnanců, případně jazykový audit. Stanovíme tak výchozí úroveň znalostí studentů dle Evropského referenčního rámce.

Podmínky a pravidla výuky

Budeme se vás ptát, co je cílem výuky, kolik času mohou studenti výuce věnovat, jaké podmínky musí splňovat apod. Nastavíme pravidla pro výuku dle požadavků HR, studentů a manažerů.

Výběr lektora

Své lektory velmi dobře známe. Zkušená manažerka výuky vám pomůže vybrat lektora, se kterým si váš tým sedne. Dle úrovně kurzu, jeho zaměření a potřeb klienta.

Zahájení výuky

Po předání kurzu lektorovi připravíme studijní plán a začínáme. Každou lekci pečlivě evidujeme, značíme si docházku, abychom vám mohli poskytnout potřebné podklady a zpětnou vazbu. O průběhu kurzu budete mít pravidelný přehled v naší on-line databázi.

Proč firemní výuka jazyků od Slůněte?

Kvalifikovaní lektoři jazyků

Adekvátní jazykové vzdělání, zkušenosti a osobní prezentace jsou rysy, které u našich lektorů sledujeme již od přijímacího pohovoru. Umožňujeme jim další růst a pravidelně kvalitu jejich kurzů kontrolujeme.

On-line přehledy o probíhajících kurzech

Usnadníme vám administrativu spojenou s firemní výukou jazyků. Ohledně změn ve výuce informujeme studenty přímo, abychom vám ulevili. O průběhu kurzů přesto budete mít přehled. On-line sledujte náplň jazykové hodiny, docházku v %, výsledky testů nebo osobní hodnocení studentů, záznamy hospitací, měsíční finanční výkazy, stav předplacených hodin a statistiky.

Extra služby k výuce

Provádíme testování, průběžné hodnocení studentů, stanovení nových cílů nebo studenty připravujeme na mezinárodní jazykové zkoušky. Vystavíme vám certifikáty dokládající absolvovanou jazykovou úroveň. Máme zkušenosti s výukou financovanou z projektů EU a související administrativou.

Místo výuky vám přizpůsobíme

Volba místa výuky je zcela na vás. Jazykové kurzy mohou probíhat v učebnách na kterékoli naší pobočce (Ostrava, Brno, Praha a Plzeň), nebo přímo ve vaší firmě.

Skupinová nebo individuální jazyková výuka ve firmě

Výuka ve skupině je interaktivní, zaměřená na osvojení a rozvoj komunikačních dovedností - mluvení, poslech, psaní a čtení. Zdokonalujeme znalost gramatiky, slovní zásobu a schopnost studentů používat ji aktivně při komunikaci. Doporučujeme malé skupiny do 6 studentů. Intenzivněji pak můžete studovat individuálně, lektor se věnuje pouze vám a přizpůsobí náplň i tempo výuky vašim požadavkům.

On-line výuka

ON-LINE VÝUKA JE VHODNÁ I PRO FIREMNÍ KLIENTY: On-line výuka probíhá obdobně jako prezenční výuka s lektorem, ale s využitím on-line komunikačních nástrojů (Zoom, Skype apod.) a bohatých on-line zdrojů pro samotnou výuku. Pokud nemůžete nebo nechcete cestovat za lektorem a sejít se face-to-face, je to plnohodnotná varianta studia pro vás.

Více o On-line výuka

Business kurzy v ANGLIČTINĚ na 120 minut

2 hodiny intenzivní výuky, pro ty, kteří nechtějí / nemůžou investovat více času. Atraktivní témata, intenzivní přístup. Zaměříte se na měkké dovednosti, kdy k výuce a tréninku budete mluvit jen anglicky. Zažijte unikátní metodiku s maximem nácviku a praxe v malé skupině. Výuka je intenzivní a interaktivní, s okamžitou aplikací témat. Je vedena českými certifikovanými lektory. Probíhá on-line, dle aktuálních možností a potřeb může být zajištěn i v prezenčním módu.

Více o Business kurzy v ANGLIČTINĚ na 120 minut

Soft Skills kurzy v angličtině

Kurzy zaměřené na měkké dovednosti, kdy k jejich výuce a tréninku používáme angličtinu. Zažijte unikátní metodiku s maximem nácviku a praxe v malé skupině. Výuka je intenzivní a interaktivní, s okamžitou aplikací témat. Je vedena českými certifikovanými lektory. Probíhá prezenčně i on-line, dle aktuálních možností a potřeb.

Více o Soft Skills kurzy v angličtině

Intenzivní Crash kurzy

Individuální intenzivní jazykový kurz se studijním plánem postaveným na míru je efektivní formou výuky, která vám pomůže zvládnout výrazný jazykový pokrok v nejkratším možném čase. Lektor vás během intenzivních lekcí dobře pozná a zaměří se na zlepšení vašich individuálních slabých míst ve znalostech cizího jazyka. Úspěšnost jazykového pokroku je u tohoto typu kurzu velice vysoká.

Více o Intenzivní Crash kurzy

Blended learning

Blended learning (b-learning) je nejmodernější a nejefektivnější individuální metoda výuky cizích jazyků. Jde o kombinovanou výuku prezenční (face-to-face s lektorem) a e-learningu (výuky pomocí výukového softwaru a multimediálních pomůcek). Tato metoda vede k rychlému zlepšování jazykových dovedností a jeho efektivita je prokazatelně vyšší, než při využívání každé metody samostatně.

Více o Blended learning

E-learning

E-learning je interaktivní formou výuky, při níž využíváme výpočetní techniku, internet, multimediální aj. motivační prvky. Zapojujeme téměř všechny smysly. Mnoho dílčích aktivit je chronologicky řazeno do systematického vzdělávacího systému. Probíhá bez přítomnosti lektora a je založen na vysoké míře vnitřní motivace studenta. Zapojí vaši kreativitu a podpoří vás k samostatnému učení. Pokud upřednostňujete moderní styl výuky, ale bez lektora se neobejdete, pak by vám mohly vyhovovat také naše lekce s lektorem vedené přes Skype, Zoom apod.

Business interview

Pohovor na nečisto je určen zaměstnancům, kteří se potřebují připravit na pohovor v cizím jazyce v rámci: organizačních změn, kdy chcete v outplacementu zaměstnancům ve výpovědní lhůtě nabídnout benefit za věrnost - pohovor na nečisto v cizím jazyce, aby co nejrychleji...

Více o Business interview

Názory našich klientů

Se společností Slůně – svět jazyků spolupracujeme již několik let. Výuka probíhá ve formě individuálních nebo skupinových kurzů, kdy k nám lektoři dochází přímo do naší společnosti. Společnost Slůně – svět jazyků vždy vychází vstříc aktuálním potřebám naší společnosti. Zároveň jsou naším dodavatelem překladatelských a tlumočnických služeb. Jsme velmi spokojeni.

Martina Kotrbová

Ideal Automotive