Firemní jazyková výuka

Sestavíme plán jazykové výuky odpovídající cílům vaší firmy, potřebám i možnostem studentů. Z široké nabídky různých forem studia vybereme vhodné kombinace výukových metod pro efektivnější výsledky jazykové výuky. Vše s ohledem na místo, čas a intenzitu výuky. Vybereme vhodného, kvalifikovaného lektora a můžete začít.

Máme přes 20 let zkušeností s individuálním přístupem v oblasti organizování jazykových kurzů po celé České republice i na Slovensku. Zvládneme malé i velké jazykové zakázky, souběžně ve více městech, s ucelenou administrativní podporou. Nebojíme se nových projektů a výzev.

53 099 odučených lekcí

840 hodin Skype výuky

168 spokojených firemních klientů

3 825 skvělých absolventů našich kurzů

Pošlete nezávaznou poptávku

Dejte jazykům šanci. Pošlete nám nezávaznou poptávku. Reagujeme do 24 hodin.

Jak probíhá naše spolupráce

Vstupní jazykové testování

Zajistíme on-line testování jazykové úrovně vašich zaměstnanců, případně jazykový audit. Stanovíme tak výchozí úroveň znalostí studentů dle Evropského referenčního rámce.

Podmínky a pravidla výuky

Budeme se vás ptát, co je cílem výuky, kolik času mohou studenti výuce věnovat, jaké podmínky musí splňovat apod. Nastavíme pravidla pro výuku dle požadavků HR, studentů a manažerů.

Výběr lektora

Své lektory velmi dobře známe. Zkušená manažerka výuky vám pomůže vybrat lektora, se kterým si váš tým sedne. Dle úrovně kurzu, jeho zaměření a potřeb klienta.

Zahájení výuky

Po předání kurzu lektorovi připravíme studijní plán a začínáme. Každou lekci pečlivě evidujeme, značíme si docházku, abychom vám mohli poskytnout potřebné podklady a zpětnou vazbu. O průběhu kurzu budete mít pravidelný přehled v naší on-line databázi.

Skupinová nebo individuální jazyková výuka ve firmě

Výuka ve skupině je interaktivní, zaměřená na osvojení a rozvoj komunikačních dovedností - mluvení, poslech, psaní a čtení. Zdokonalujeme znalost gramatiky, slovní zásobu a schopnost studentů používat ji aktivně při komunikaci. Doporučujeme malé skupiny do 6 studentů. Intenzivněji pak můžete studovat individuálně, lektor se věnuje pouze vám a přizpůsobí náplň i tempo výuky vašim požadavkům.

Blended learning

Blended learning (b-learning) je nejmodernější a nejefektivnější individuální metoda výuky cizích jazyků. Jde o kombinovanou výuku prezenční (face to face s lektorem) a e-learningu (výuky pomocí výukového softwaru a multimediálních pomůcek). Tato metoda vede k rychlému zlepšování jazykových dovedností a jeho efektivita je prokazatelně vyšší, než při využívání každé metody samostatně.

Více o Blended learning

E-learning

E-learning je interaktivní formou výuky, při níž využíváme výpočetní techniku, internet, multimediální aj. motivační prvky. Zapojujeme téměř všechny smysly. Mnoho dílčích aktivit je chronologicky řazeno do systematického vzdělávacího systému. Probíhá bez přítomnosti lektora a je založen na vysoké míře vnitřní motivace studenta. Zapojí vaši kreativitu a podpoří vás k samostatnému učení. Pokud upřednostňujete moderní styl výuky, ale bez lektora se neobejdete, pak by vám mohly vyhovovat také naše lekce s lektorem vedené přes Skype, Zoom apod.

On-line výuka

On-line výuka probíhá obdobně jako prezenční výuka s lektorem, ale s využitím on-line komunikačních nástrojů (Zoom, Skype apod.) a bohatých on-line zdrojů pro samotnou výuku. Pokud nemůžete nebo nechcete cestovat za lektorem a sejít se face-to-face, je to plnohodnotná varianta studia pro vás.

Intenzivní Crash kurzy

Individuální intenzivní jazykový kurz se studijním plánem postaveným na míru je efektivní formou výuky, která vám pomůže zvládnout výrazný jazykový pokrok v nejkratším možném čase. Lektor vás během intenzivních lekcí dobře pozná a zaměří se na zlepšení vašich individuálních slabých míst ve znalostech cizího jazyka. Úspěšnost jazykového pokroku je u tohoto typu kurzu velice vysoká.

Více o Intenzivní Crash kurzy

Soft Skills kurzy v angličtině

Kurzy zaměřené na Soft Skills (měkké dovednosti). K jejich výuce a tréninku používáme angličtinu. Zažijte unikátní metodiku s maximem nácviku a praxe v malé skupině. Intenzivní a interaktivní výuka s okamžitou aplikací témat v jazyce je vedena českými akreditovanými certifikovanými lektory.

Více o Soft Skills kurzy v angličtině

English for – Profesní kurzy angličtiny

Zlepšete se v angličtině přímo v tématu, které vás z profesního hlediska nejvíce pálí. English for jsou profesně zaměřené kurzy angličtiny. Výuka jazyka je intenzivní. V malé skupince o 6-8 účastnících se věnujeme jazyku, frazeologii a slovní zásobě se specializací na odbornou tématiku. Maximum času věnujeme aplikaci jazyka a nácviku v praktických situacích.

Více o English for – Profesní kurzy angličtiny

Business interview

Pohovor na nečisto je určen zaměstnancům, kteří se potřebují připravit na pohovor v cizím jazyce v rámci: organizačních změn, kdy chcete v outplacementu zaměstnancům ve výpovědní lhůtě nabídnout benefit za věrnost - pohovor na nečisto v cizím jazyce, aby co nejrychleji...

Více o Business interview

Názory našich klientů

Společnost Slůně je náš dlouholetý partner pro jazykovou výuku. Mnoho zaměstnanců během tohoto období postoupilo ve svých jazykových dovednostech o několik úrovní. Ceníme si zejména proaktivního přístupu vůči změnám a maximální vstřícnosti vůči individuálním požadavkům z naší strany.

Eva Gladyszová

BREMBO Czech s.r.o.