PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI (v AJ)

Potřebujete zdokonalit své prezentační dovednosti? Čeká vás náročná prezentace v anglickém jazyce a potřebujete se důkladně připravit? Pak právě vám je určen náš interaktivní workshop, kde získáte celou řadu užitečných znalostí a dovedností.

Cíl

 • Zdokonalit prezentační a rétorické schopnosti v anglickém jazyce
 • Získat sebevědomé vystupování před lidmi, zbavit se trémy, umět pracovat s publikem
 • Osvojit si užitečnou slovní zásobu a fráze pro prezentování v angličtině
 • Naučit se správně strukturovat prezentaci, vyvarovat se nejčastějším chybám

Obsah

 • Přípravná fáze prezentace
 • Správná struktura prezentace
 • Užitečné fráze a slovní zásoba pro prezentování v angličtině
 • Práce s publikem
 • Tréma a stres
 • Nejčastější chyby při prezentacích
 • Praktická cvičení (praktickým výstupem je příprava vlastní prezentace na téma, které si sami vyberete)
 • Bonus (přístup ke všem materiálům kurzu v online platformě Google classroom i po ukončení kurzu)

 

Cílová skupina

 • Každý, kdo potřebuje zdokonalit své prezentační a řečnické dovednosti v anglickém jazyce
 • Počet účastníků: 5 – 8

Doplňující informace

Návaznost kurzů

SEBEVĚDOMÁ PREZENTACE    →    Prezentační dovednosti (v AJ)    →    JAK VYTVOŘIT SEXY PREZENTACE

Názory našich klientů

Naše společnost SkylineGlobe GmbH zadala firmě Slůně – svět jazyků v období leden-březen 2021 několik zakázek překladu uživatelské dokumentace k našim softwarovým produktům (cca 650 normostran).

Postupně jsme spolupráci rozšířili i na překlad samotného uživatelského rozhraní software.

Jsme spokojeni s výslednými překlady. Samotné zadání nebylo jednoduché kvůli složitosti našeho software, přesto jsme rychle našli způsob efektivní komunikace (email, telefonáty, video hovory) a překlady nám byly dodány v opravdu krátkých termínech.

Připravujeme další etapu spolupráce u našich nových produktů.

Tomáš Orlík, jednatel (Geschäftsführer)

SkylineGlobe GmbH