Naši spolupracovníci

Spolupráce je základ naší práce. Naším cílem je dlouhodobá, oboustranně výhodná kooperace, postavená na zkušenostech, spolehlivosti a důvěře. V tomto duchu také pracujeme.

Naši překladatelé a tlumočníci

Naši překladatelé a tlumočníci jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí.

Díky dlouholeté a stabilní spolupráci a zkušenostem vám tak dokážeme zajistit kvalitní a rychlé překlady napříč celým spektrem oborů a specializací. Od překladů obecných, přes překlady obchodní a technické, po překlady lékařské, právní či další.

Specializovaní překladatelé a tlumočníci mají praxi či vzdělání v konkrétním oboru své překladatelské a tlumočnické činnosti.

Certifikovaní jazykoví lektoři

Pečlivý výběr lektorů (českých i rodilých mluvčích) je samozřejmě základem kvality nabízených jazykových služeb. Všichni lektoři naší jazykové školy jsou vybíráni podle pevně daných kritérií. K těm patří v prvé řadě příslušné vzdělání, certifikace a předchozí zkušenost v oboru. Neopomenutelná je však také celková profesionální integrita. Zatímco cesta, jak ověřit první zmíněná kritéria je poměrně přímočará, s posledním kritériem to takto jednoznačné není. Proto při náboru klademe důraz na několikafázový pohovor, který nám pomáhá zvolit si ke spolupráci jen ty nejspolehlivější.

V průběhu školního roku organizujeme pro naše lektory prakticky zaměřené metodické semináře. Ty jsou vedeny metodiky či zkušenými lektory s mnohaletou praxí ve výuce, v dalším vzdělávání lektorů a také s praxí v pracovní sféře (obchod, marketing, finance – pro výuku specializovaných kurzů). Semináře jsou zaměřeny na jednotlivá dílčí témata metodiky výuky jazyka, informace o zkouškách a výměnu zkušeností mezi lektory. Cílem je zdokonalit dovednosti lektorů tak, aby byli schopni klientům pomoci při dosahování jejich vzdělávacích cílů a výuka byla zároveň maximálně efektivní.

Názory našich klientů

Se společnosti Slůně – svět jazyků, s.r.o. jsme začali spolupracovat v září 2018 a to se zahájením jednoho kurzu firemní výuky jazyka polského s lektorkou Mariolou Strakošovou.

Na základě profesionálního přístupu, vstřícnosti a flexibility paní lektorky jsme od letošního roku rozšířili firemní výuku polského jazyka na čtyři kurzy.

Věříme, že v rámci další dobré spolupráce budeme nadále využívat služeb společnosti při vzdělávání našich zaměstnanců.

Jana Foldynová

GO Steel Frýdek Místek, a.s.