Jazykový audit

Nechte si ověřit a nezávisle ohodnotit jazykové znalosti svých zaměstnanců. Zjistěte, jaká je jazyková úroveň vašich pracovníků dle Evropského referenčního rámce. Jazykový audit vám pomůže zjistit jejich jazykové potřeby, motivovat je k dalšímu rozvoji a umožní budoucí prokázání jejich úspěšného růstu.

Jazykový audit je skvělý odrazový můstek k vytvoření vhodných podmínek zahájení efektivní jazykové výuky a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Provedení jazykového auditu nepodmiňujeme odběrem následných služeb ani realizací jazykové výuky u nás.

Jazykový audit nabízíme v anglickém jazyce v celé šíři prověření znalostí (psaní, čtení, mluvení, poslech). Pro ostatní jazyky (němčina, francouzština, ruština, španělština, italština a čeština) nabízíme podrobné otestování v písemné formě.

Co jazykový audit prověří

Při auditu prověřujeme znalosti zaměstnanců ve všech jazykových oblastech: užití jazyka, poslech, konverzace, psaní, čtení, slovní zásoba a gramatika. Tyto oblasti jsme nakombinovali do několika variant auditů různého rozsahu a časové náročnosti.

Jak jazykový audit ve firmě probíhá

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy a následně osobně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Připravíme

Jazykový audit realizujeme formou vlastních testů, vybrané části auditu umíme  připravit na míru firmě a jejímu jazyku. Je možné testovat také pomocí mezinárodně uznávaných testů TOEIC či WiDaF testovacího střediska společnosti ETS.

Provedeme

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy  a následně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Vyhodnotíme

Při počtu do dvaceti účastníků vám výsledky testů zpracujeme do pěti pracovních dnů. Výsledky mohou být doručeny poštou, předány osobně nebo zaslány elektronicky. Testovaní účastníci jsou hodnoceni dle Společného evropského referenčního rámce.

Doporučíme vám další postup a vhodné formy výuky. Zahájení jazykové výuky však rozhodně není podmínkou pro realizaci jazykového auditu.

Certifikáty s mezinárodní platností

Případně zvažte certifikáty s mezinárodní platností, které jsou rychlé a on-line. Certifikát Pipplet s mezinárodní platností aktuálně nabízíme ve více než 30 jazycích.

Pošlete nezávaznou poptávku

Ověřte jazykové znalosti svých zaměstnanců. Pošlete nám nezávaznou poptávku. V pracovní dny reagujeme do 24 hodin.

Proč jazykový audit od Slůněte

Specializujeme se na jazykovou výuku pro firmy

Jako nezávislá vzdělávací autorita s mnohaletými zkušenostmi s jazykovou výukou ve firmách dokážeme provést objektivní zhodnocení pokroku studentů, jejich srovnání a ověřit efektivitu investic do vzdělávání zaměstnanců.

Jsme testovací středisko pro TOEIC a WiDaF

Jsme testovacím střediskem společnosti ETS pro jazykové testy TOEIC a WiDaF, což jsou mezinárodně uznávané zkoušky zaměřené na angličtinu a němčinu používanou v pracovním prostředí. Mohou být použity i pro jazykový audit ve vaší firmě.

Vydáváme mezinárodně platné certifikáty

Zaměstnanci navíc obdrží po úspěšném testování mezinárodně platné certifikáty společnosti ETS potvrzující úroveň jazykových znalostí.

Názory našich klientů

Se „Slůnětem“ spolupracujeme už hodně let a mám jen slova chvály.  VŽDY vycházejí vstříc, často konají i „nemožné obratem“, opravdu z mého hlediska jsou služby Slůněte nadstandardně spolehlivé.

Dáša Dostálová

SATJAM, s. r. o.