Jazykové audity

Nechte si ověřit a nezávisle ohodnotit jazykové znalosti svých zaměstnanců. Zjistěte, jaká je jazyková úroveň vašich pracovníků dle Evropského referenčního rámce. Jazykový audit vám pomůže zjistit jejich jazykové potřeby, motivovat je k dalšímu rozvoji a umožní budoucí prokázání jejich úspěšného růstu.

Jazykový audit je skvělý odrazový můstek k vytvoření vhodných podmínek zahájení efektivní jazykové výuky a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Provedení jazykového auditu nepodmiňujeme odběrem následných služeb ani realizací jazykové výuky u nás.

Co jazykový audit prověří

Při auditu prověřujeme znalosti zaměstnanců ve všech jazykových oblastech: užití jazyka, poslech, konverzace, psaní, čtení, slovní zásoba a gramatika. Tyto oblasti jsme nakombinovali do několika variant auditů různého rozsahu a časové náročnosti.

Jak jazykový audit ve firmě probíhá

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy a následně osobně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Připravíme

Jazykový audit realizujeme formou vlastních testů, vybrané části auditu umíme  připravit na míru firmě a jejímu jazyku. Je možné testovat také pomocí mezinárodně uznávaných testů TOEIC či WiDaF testovacího střediska společnosti ETS.

Provedeme

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy  a následně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Vyhodnotíme

Při počtu do dvaceti účastníků vám výsledky testů zpracujeme do pěti pracovních dnů. Výsledky mohou být doručeny poštou, předány osobně nebo zaslány elektronicky. Testovaní účastníci jsou hodnoceni dle Společného evropského referenčního rámce.

Doporučíme vám další postup a vhodné formy výuky. Zahájení jazykové výuky však rozhodně není podmínkou pro realizaci jazykového auditu.

Pošlete nezávaznou poptávku

Ověřte jazykové znalosti svých zaměstnanců. Pošlete nám nezávaznou poptávku. V pracovní dny reagujeme do 24 hodin.

Proč jazykový audit od Slůněte

Specializujeme se na jazykovou výuku pro firmy

Jako nezávislá vzdělávací autorita s mnohaletými zkušenostmi s jazykovou výukou ve firmách dokážeme provést objektivní zhodnocení pokroku studentů, jejich srovnání a ověřit efektivitu investic do vzdělávání zaměstnanců.

Jsme testovací středisko pro TOEIC a WiDaF

Jsme testovacím střediskem společnosti ETS pro jazykové testy TOEIC a WiDaF, což jsou mezinárodně uznávané zkoušky zaměřené na angličtinu a němčinu používanou v pracovním prostředí. Mohou být použity i pro jazykový audit ve vaší firmě.

Vydáváme mezinárodně platné certifikáty

Zaměstnanci navíc obdrží po úspěšném testování mezinárodně platné certifikáty společnosti ETS potvrzující úroveň jazykových znalostí.

Názory našich klientů

Se společnosti Slůně – svět jazyků, s.r.o. jsme začali spolupracovat v září 2018 a to se zahájením jednoho kurzu firemní výuky jazyka polského s lektorkou Mariolou Strakošovou.

Na základě profesionálního přístupu, vstřícnosti a flexibility paní lektorky jsme od letošního roku rozšířili firemní výuku polského jazyka na čtyři kurzy.

Věříme, že v rámci další dobré spolupráce budeme nadále využívat služeb společnosti při vzdělávání našich zaměstnanců.

Jana Foldynová

GO Steel Frýdek Místek, a.s.