Jazykové audity

Nechte si ověřit a nezávisle ohodnotit jazykové znalosti svých zaměstnanců. Zjistěte, jaká je jazyková úroveň vašich pracovníků dle Evropského referenčního rámce. Jazykový audit vám pomůže zjistit jejich jazykové potřeby, motivovat je k dalšímu rozvoji a umožní budoucí prokázání jejich úspěšného růstu.

Jazykový audit je skvělý odrazový můstek k vytvoření vhodných podmínek zahájení efektivní jazykové výuky a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Provedení jazykového auditu nepodmiňujeme odběrem následných služeb ani realizací jazykové výuky u nás.

Co jazykový audit prověří

Při auditu prověřujeme znalosti zaměstnanců ve všech jazykových oblastech: užití jazyka, poslech, konverzace, psaní, čtení, slovní zásoba a gramatika. Tyto oblasti jsme nakombinovali do několika variant auditů různého rozsahu a časové náročnosti.

Jak jazykový audit ve firmě probíhá

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy a následně osobně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Připravíme

Jazykový audit realizujeme formou vlastních testů, vybrané části auditu umíme  připravit na míru firmě a jejímu jazyku. Je možné testovat také pomocí mezinárodně uznávaných testů TOEIC či WiDaF testovacího střediska společnosti ETS.

Provedeme

Audit provádíme zpravidla nejprve online testy  a následně, případně telefonicky. Záleží na tom, která z forem testování vašim podmínkám nejvíce vyhovuje.

Vyhodnotíme

Při počtu do dvaceti účastníků vám výsledky testů zpracujeme do pěti pracovních dnů. Výsledky mohou být doručeny poštou, předány osobně nebo zaslány elektronicky. Testovaní účastníci jsou hodnoceni dle Společného evropského referenčního rámce.

Doporučíme vám další postup a vhodné formy výuky. Zahájení jazykové výuky však rozhodně není podmínkou pro realizaci jazykového auditu.

Pošlete nezávaznou poptávku

Ověřte jazykové znalosti svých zaměstnanců. Pošlete nám nezávaznou poptávku. V pracovní dny reagujeme do 24 hodin.

Názory našich klientů

Jazyková výuka je na profesionální úrovni s osobním přístupem. Lektorka vždy vyhoví aktuální požadavkům studenta, při hodině je možno pracovat i s vlastními materiály studenta. Současná problematika a aktuální témata jsou vhodně a efektivně zakomponovány do konverzace a gramatiky, hodiny jsou tudíž zábavné a progres ve výuce zřetelný.

CAD PRO