Kliknutím na odkaz English (pro anglický test) nebo German (pro německý test) se Vám automaticky spustí test, který má 40 otázek, a Vy budete mít 30 min na jeho vyplnění.

Pokud stihnete vyplnit otázky před limitem, stiskněte tlačítko „Vyhodnotit test“.

Nestihnete-li vyřešit test v limitu, budete automaticky přesměrováni na vyhodnocení testu a nezodpovězené otázky budou neplatné.