Intenzivní Crash kurzy

Výrazného jazykového pokroku v poměrně krátkém čase dosáhnete s intenzivním individuálním jazykovým kurzem – tzv. Crash kurzem. S oblibou jej využívají jak jednotlivci pro individuální zlepšení svých jazykových dovedností, tak firmy, které potřebují rychle zapojit zaměstnance např. do mezinárodních projektů.

Hlavní výhody crash kurzů (intenzivních kurzů):

  • Možnost zahájení kdykoli během roku, mají danou časovou dotaci (např. 86 hodin výuky) a časový limit (např. 5 měsíců),
  • vlastní nastavení kurzu – po obsahové i časové stránce,
  • rozfázování výuky do kratších, ale častějších úseků,
  • individuální výuka je koncipována pro jednoho určitého studenta – učí se jen to, co sám potřebuje
  • zlepšit, plán výuky je vytvořen dle jeho potřeb
  • osvojení jazyka a/nebo postup do vyšší jazykové úrovně v krátkém čase, tzn. zapojení studenta do mezinárodních týmů prakticky okamžitě,
  • dosažení téměř 100% docházky studenta.

Srovnání individuálních intenzivních kurzů a skupinové výuky jazyků

Pro srovnání jsme v naší jazykové škole Slůně – svět jazyků provedli měření úspěšnosti pokroku v obou typech kurzů. U skupinových kurzů anglického jazyka bylo při výuce na podobné úrovni jako u výše zmíněných crash kurzů dosaženo stejného výsledku pokroku až po více než roce studia.

Crash kurzy (individuální intenzivní jazykové kurzy) jsme dlouhodobě realizovali pro společnost ZF Engineering Plzeň. Podrobnosti o průběhu výuky v této společnosti najdete v naší případové studii. Kurz měl časovou dotaci 86 vyučovacích hodin o délce 45 minut. Setkání lektora se studentem bylo 90 minut v intenzitě 2–3x týdně po dobu 5 měsíců. Závěrečné vyhodnocení testů prokázalo, že úspěšnost pokroku byla u studentů Crash kurzu v průměru na devadesáti dvou procentech.

Skupinový kurz je prokazatelně méně efektivní než individuální výuka, kdy počet studentů ve skupině je cca 6–8, ale někdy i vyšší. Proto se lektor nemůže v lekcích plně věnovat každému studentovi na 100 %. Nicméně průzkum prokázal, že jazykového pokroku bylo dosaženo po více než 12 měsících studia.

Dle ERR (společného evropského referenčního rámce) je pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi třeba minimálně 160 hodin studia.

Při našem měření však bylo zjištěno, že Crash kurz, který měl 86 vyučovacích hodin, byl vždy úspěšně zakončen a student dosáhl pokroku o půl úrovně (např. z A2 na A2+). Je třeba podotknout, že k pokroku došlo dříve než za půl roku. Docházka studentů byla 100%.

Kdežto u skupinového kurzu došlo ke stejnému pokroku o půl úrovně ve stejné dotaci 84 vyučovacích hodin až po více než roce, kdy intenzita kurzu byla jedenkrát týdně. Docházka studentů byla průměrně 74 %.

Při dalším plánování firemní jazykové výuky proto zvažte zařazení intenzivních kurzů. Budete mile překvapeni výsledky.

Pošlete nezávaznou přihlášku

Zlepšete se v jazyce v extra intenzivním kurzu. Pošlete nám nezávaznou poptávku.

Názory našich klientů

Jazykovou školu Slůně můžeme všem zájemcům o jazykové vzdělávání jen doporučit. V kurzech vedených lektory z JŠ Slůně panuje velmi příjemná a přátelská atmosféra. V každé hodině se lektor zaměřuje na diskuzi na dané téma, případně si témata volí sami účastníci. U individuální výuky s rodilými mluvčími je výuka zaměřena především na rozvoj slovní zásoby a vylepšování gramatiky. Lektoři jsou fundovaní. Když byl nějaký problém např. s lektorem, časem výuky apod., hned se začal s jazykovou školou řešit, a to vždy ke spokojenosti nás, klientů.

Petra Jakoubková

InterCars