KOMUNIKACE A VYJEDNÁVÁNÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (v AJ)

Musíte v práci řešit vypjaté, konfliktní situace? Máte ve svém týmu „potížisty?“ Potřebujete komunikovat s nespokojenými zákazníky? Pokud jste třikrát odpověděli ano a potřebujete výše zmíněné ovládat v anglickém jazyce, pak právě vám je určen náš workshop.

Osvojíte si základní psychologické, komunikační a vyjednávací techniky, které lze použít v obtížných situacích jak v pracovním, tak i osobním životě.

Cíl

 • Osvojit si základy vyjednávání a efektivní komunikace (nejen) ve vypjatých situacích
 • Naučit se asertivnímu a konstruktivnímu přístupu k řešení konfliktů
 • Naučit se porozumět potřebám komunikačního partnera, dovést vyjednávání do zdárného konce
 • Osvojit si techniky, jak vycházet s problematickými lidmi, agresory a zkvalitnit vztahy na pracovišti
 • Zvládat rozhovory na nepříjemná, konfliktní témata
 • Naučit se, jak pracovat se vztekem
 • Vylepšit jazykové kompetence v angličtině

Obsah

 • Jak vycházet s kolegy „potížisty“
 • Zvládání agresorů a práce se vztekem
 • Jak porozumět potřebám komunikačního partnera
 • Jak konflikt neeskalovat
 • Konstruktivní, nikoli destruktivní kritika
 • Rozhovory v nepříjemných situacích
 • Ukázky a praktická cvičení, workshop je interaktivní, vyžaduje zapojení účastníků

Cílová skupina

 • Workshop je vhodný jak pro ty, kdo musí ve svém zaměstnání řešit problematické a konfliktní situace a potřebují zlepšit vztahy na pracovišti, tak pro ty, kdo se chtějí naučit základům efektivní komunikace, vyjednávání a zdokonalit znalost anglického jazyka
 • Počet účastníků: 5 – 8

Doplňující informace

Návaznost kurzů

JAK SE NAUČIT ŘÍKAT „NE“!    →    Komunikace a vyjednávání v obtížných situacích (v AJ)    →    JINÉ TÉMA na míru pro vás

Názory našich klientů

Seminář „Prezentační dovednosti v angličtině“ vedený p. Wojtanovským byl z mého pohledu velice zajímavý, nápomocný a užitečný. Lektor je přívětivý, zkušený, dobře připravený a snadno udržoval naši pozornost a dobrou náladu. S kurzem jsem naprosto spokojený (jako i můj kolega Peter Šoch) a teď často používám získané dovednosti v práci, za což děkuji.

Illia Ostriahin, Head of Category management team REE, Procurement Region Eastern Europe (REE)

Linde Gas a.s.