Překlady Hradec Králové

Překlady – Hradec Králové

Vyzkoušejte naše kvalitní překlady a využijte slevu 10 % na první zakázku! Objednejte zde!

V Hradci Králové dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem kvalifikovaných a zkušených překladatelů všech jazyků. A specializujeme se na různé obory. V databázi máme přes 2 000 prověřených překladatelů. Olomouc žije překlady!

Nejčastěji překládané jazyky: angličtinaněmčinapolštinaslovenštinaukrajinštinaruštinafrancouzštinašpanělštinaitalština.

Další jazyky, které překládáme: bulharština, maďarština, rumunština, katalánština, bosenština, srbština, chorvatština, litevština, lotyština, řečtina, slovinština, portugalština, holandština, finština, dánština, norština, estonština, švédština, islandština.

Poradíme si i s méně běžnými jazyky, mezi které patří např. běloruština, čínština, japonština, turečtina, makedonština, latina, arabština, perština, hindština, jidiš, lingala, romština a další.

 

Jak překlady probíhají:

 • Objednávka online: Jednoduše zadáte objednávku online a během chvilky vás kontaktuje náš tým pracovníků.
 • Kvalifikovaní překladatelé: Každý náš překladatel splňuje velmi přísná kritéria kvality, přesnosti a rychlosti.
 • Systém řízení kvality: Projektový manažer ručí za dodržení našich standardů kvality během celého procesu překladu.
 • Doba trvání překladu závisí na několika faktorech, ale dodáváme jak ve standardním, tak v expresním termínu do 24 hodin.

 

Potřebujete překlad v Hradci Králové a okolí? Proč si jej objednat u nás:

 • Přední překladatelská agentura na trhu od roku 1998
 • Tým zkušených specialistů a více než 2000 prověřených překladatelů
 • 115 jazykových mutací
 • Zkušenosti s náročnými zakázkami
 • Profesionální služby a nejmodernější technologie

 

Kontaktujte nás pro bližší informace:

Tel.: +420 591 125 660 nebo +420 604 444 092

E-mail: preklady@slune.cz.

 

Upozornění:

Soudní překlady v Hradci Králové zajišťujeme:

 1. elektronickou cestou: tzv. Elektronické soudní překlady,
 2. poštou / kurýrem se zasláním do Ostravy nebo Plzně, kde je nutné počítat s cenou poštovného a více dnů na zaslání a zpětné doručení.

 

Jaké překlady v Hradci Králové nabízíme?

Odborné texty překládáme pravidelně. Nejčastěji překládáme texty níže uvedených oborů. Jejich výčet ale zdaleka není úplný. Pokud chcete mít o naší odbornosti jistotu, zeptejte se nás přímo na reference z dané oblasti.

 1. strojírenství: technická dokumentace, pracovní příručky, návody na obsluhu strojů a zařízení, normy, technické katalogy a letáky.
 2. automotive: technické specifikace, certifikáty kvality, návody k montáži a údržbě, bezpečnostní listy, uživatelské příručky, servisní manuály.
 3. doprava: dopravní plány a studie, technická dokumentace, přepravní smlouvy a dohody, certifikace pro dopravní prostředky, bezpečnostní a provozní předpisy v dopravě.
 4. inženýrské činnosti: stavební a projektová dokumentace, stavební výkresy, architektonické studie, restaurátorské a znalecké posudky, technická dokumentace, nabídky na realizaci staveb, podklady pro stavební povolení, dokumentace pro výběrová řízení, technické specifikace a studie staveb, technické manuály, demoliční zprávy.
 5. IT a výpočetní technika: software, weby a e-shopy, videohry, databáze, aplikace a programy, audio a video, technická dokumentace, uživatelské příručky.
 6. vzdělávání: učebnice a studijní materiály, osobní hodnocení a výsledky, vzdělávací plány, certifikáty a diplomové práce, předpisy pro školství.
 7. elektro: elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické pohony, elektrické přístroje, elektronika, telekomunikace.
 8. chemie a věda: výrobní postupy a bezpečnostní listy, katalogy, návody k použití a na údržbu, příbalové letáky, chemická složení, výstražná upozornění, laboratorní zprávy.
 9. zdravotnictví: návody k použití léčiv a jejich obaly, návody k použití lékařských nástrojů a zdravotnické techniky, zdravotní dokumentace a další dokumenty pro zdravotní pojišťovny, klinické studie, odborné články a skripta, letáky pro pacienty i lékaře.
 10. právní texty: zákony, směrnice, nařízení, vyhlášky, rozhodnutí, závěti, notářské zápisy, právní korespondence, velkoobchodní podmínky, reklamační řády, patenty, autorské zákony, certifikáty, zákoníky práce, personální dokumentace, smlouvy (pracovní, obchodní, kupní, nájemní, leasingové), ISO dokumentace, prohlášení o shodě, soudní a policejní spisy, rozsudky, rozhodnutí, žaloby, odvolání, výpisy z rejstříku trestů, zápisy v obchodním rejstříku, celní deklarace, plné moci, apostily.
 11. gastro a potraviny: recepty a kuchařské knihy, bezpečnost potravin a hygienické standardy, jídelní lístky, marketingové materiály pro potraviny a restaurace, certifikáty kvality potravin.
 12. kultura: překlady divadelních her a scénářů, texty uměleckých výstav a galerií, články a recenze v oblasti kultury, překlady filmových a televizních scénářů.
 13. plasty, dřevo, odpady: technická dokumentace pro výrobu a zpracování materiálů, bezpečnostní listy pro chemické látky v průmyslu, recyklační a environmentální normy, certifikace pro materiály a výrobky, dokumenty týkající se nakládání s odpady.
 14. finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví: obchodní dokumenty, finanční dokumenty, obchodní a leasingové smlouvy, finanční výkazy, výroční a burzovní zprávy, účetní závěrky, daňová přiznání, pojistné smlouvy, odborné články a publikace.
 15. marketing: videa, webové stránky, příspěvky na sociální sítě, katalogy a brožury, letáky a časopisy, online i offline reklamy.

 

Kromě překladů v Hradci Králové nás můžete kontaktovat po celé České republice, poskytujeme komplexní služby ve více než 115 dalších jazycích. Kontaktujte nás!

Názory našich klientů

Česko-německá obchodní a průmyslová komora spolupracuje s Radkem Wojtanovským ze společnosti Slůně – svět jazyků, s.r.o. při organizaci tréninků soft skills v angličtině pro své členské firmy.

Jako lektor vedl Radek semináře „Prezentační dovednosti v angličtině“ a „Efektivní komunikace a vyjednávání v angličtině v obtížných situacích“. Prokázal, že má nejen vynikající jazykové a odborné znalosti, ale i praktické lektorské dovednosti, vše umí dobře a efektivně předat.

Semináře byly účastníky vždy hodnoceny jako velmi přínosné, účastníci odcházeli spokojeni a pozitivně hodnotili především profesionální přístup  a připravenost lektora.

Ve spolupráci budeme rádi i nadále pokračovat.

Andrea Husmann

Česko-německá obchodní a průmyslová komora