Překlady z/do francouzštiny

Vyzkoušejte naše kvalitní překlady francouzštiny a využijte slevu 10 % na první zakázku! Objednejte zde!

Dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem kvalifikovaných a zkušených rodilých mluvčích francouzštiny, kteří se specializují na různé obory. V databázi máme přes 2 000 prověřených překladatelů a naším cílem je poskytovat vám prvotřídní překlad francouzštiny jak ve standardních, tak v expresních termínech. Francouzština je naše specializace.

 

Jak překlady francouzštiny probíhají:

 • Objednávka online: Jednoduše zadáte objednávku online a během chvilky vás kontaktuje náš tým pracovníků.
 • Kvalifikovaní překladatelé: Každý náš překladatel francouzštiny splňuje velmi přísná kritéria kvality, přesnosti a rychlosti.
 • Systém řízení kvality: Projektový manažer ručí za dodržení našich standardů kvality během celého procesu překladu.
 • Doba trvání překladu závisí na několika faktorech, ale dodáváme jak ve standardním, tak v expresním termínu do 24 hodin.

 

Proč si objednat překlad francouzštiny u nás:

 • Přední překladatelská agentura na trhu od roku 1998
 • Tým zkušených specialistů a více než 2000 prověřených překladatelů
 • 115 jazykových mutací
 • Zkušenosti s náročnými zakázkami
 • Profesionální služby a nejmodernější technologie

 

Kontaktujte nás pro bližší informace:

Tel.: +420 591 125 660

E-mail: preklady@slune.cz.

 

Jaké překlady francouzštiny nabízíme?

Odborné texty překládáme pravidelně. Nejčastěji překládáme texty níže uvedených oborů. Jejich výčet ale zdaleka není úplný. Pokud chcete mít o naší odbornosti jistotu, zeptejte se nás přímo na reference z dané oblasti.

 1. strojírenství: technická dokumentace, pracovní příručky, návody na obsluhu strojů a zařízení, normy, technické katalogy a letáky.
 2. automotive: technické specifikace, certifikáty kvality, návody k montáži a údržbě, bezpečnostní listy, uživatelské příručky, servisní manuály.
 3. doprava: dopravní plány a studie, technická dokumentace, přepravní smlouvy a dohody, certifikace pro dopravní prostředky, bezpečnostní a provozní předpisy v dopravě.
 4. inženýrské činnosti: stavební a projektová dokumentace, stavební výkresy, architektonické studie, restaurátorské a znalecké posudky, technická dokumentace, nabídky na realizaci staveb, podklady pro stavební povolení, dokumentace pro výběrová řízení, technické specifikace a studie staveb, technické manuály, demoliční zprávy.
 5. IT a výpočetní technika: software, weby a e-shopy, videohry, databáze, aplikace a programy, audio a video, technická dokumentace, uživatelské příručky.
 6. vzdělávání: učebnice a studijní materiály, osobní hodnocení a výsledky, vzdělávací plány, certifikáty a diplomové práce, předpisy pro školství.
 7. elektro: elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické pohony, elektrické přístroje, elektronika, telekomunikace.
 8. chemie a věda: výrobní postupy a bezpečnostní listy, katalogy, návody k použití a na údržbu, příbalové letáky, chemická složení, výstražná upozornění, laboratorní zprávy.
 9. zdravotnictví: návody k použití léčiv a jejich obaly, návody k použití lékařských nástrojů a zdravotnické techniky, zdravotní dokumentace a další dokumenty pro zdravotní pojišťovny, klinické studie, odborné články a skripta, letáky pro pacienty i lékaře.
 10. právní texty: zákony, směrnice, nařízení, vyhlášky, rozhodnutí, závěti, notářské zápisy, právní korespondence, velkoobchodní podmínky, reklamační řády, patenty, autorské zákony, certifikáty, zákoníky práce, personální dokumentace, smlouvy (pracovní, obchodní, kupní, nájemní, leasingové), ISO dokumentace, prohlášení o shodě, soudní a policejní spisy, rozsudky, rozhodnutí, žaloby, odvolání, výpisy z rejstříku trestů, zápisy v obchodním rejstříku, celní deklarace, plné moci, apostily.
 11. gastro a potraviny: recepty a kuchařské knihy, bezpečnost potravin a hygienické standardy, jídelní lístky, marketingové materiály pro potraviny a restaurace, certifikáty kvality potravin.
 12. kultura: překlady divadelních her a scénářů, texty uměleckých výstav a galerií, články a recenze v oblasti kultury, překlady filmových a televizních scénářů.
 13. plasty, dřevo, odpady: technická dokumentace pro výrobu a zpracování materiálů, bezpečnostní listy pro chemické látky v průmyslu, recyklační a environmentální normy, certifikace pro materiály a výrobky, dokumenty týkající se nakládání s odpady.
 14. finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví: obchodní dokumenty, finanční dokumenty, obchodní a leasingové smlouvy, finanční výkazy, výroční a burzovní zprávy, účetní závěrky, daňová přiznání, pojistné smlouvy, odborné články a publikace.
 15. marketing: videa, webové stránky, příspěvky na sociální sítě, katalogy a brožury, letáky a časopisy, online i offline reklamy.

 

Kromě překladů francouzštiny poskytujeme komplexní služby ve více než 115 dalších jazycích. Kontaktujte nás!

Názory našich klientů

Mám tu čest napsat referenci ke kurzu KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (v češtině),který jsem absolvoval pod vedením lektora Radka Wojtanovského, pořádaného firmou Slůně. Tento intenzivní jednodenní kurz se zaměřoval na rozvoj komunikačních dovedností, zejména při řešení obtížných situací.

Kurz mě velmi zaujal svou profesionální organizací a připraveností lektora. Radek Wojtanovský prokázal hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti komunikace v náročných situacích. Jeho schopnost předat užitečné techniky a strategie byla inspirativní a přínosná.

Během kurzu jsme prozkoumávali různé scénáře a cvičili praktické příklady, které nám umožnily aplikovat nové dovednosti přímo na reálné situace. Získal jsem hlubší porozumění komunikačním strategiím pro konfliktní zákazníky. Díky tomu jsem se naučil lépe porozumět jejich potřebám, efektivněji reagovat na jejich připomínky a vyřešit případné konflikty s větší lehkostí.

Rád bych tento kurz doporučil všem, kteří chtějí posunout svůj tým v oblasti profesionální komunikace. Zvládnutí dovedností pro řešení obtížných situací je klíčové pro úspěšné odbavení konfliktních nebo náročných zákazníků. Díky tomuto kurzu jsem získal nové nástroje a sebejistotu, které mi pomohou při práci s obtížnými situacemi.

Děkuji firmě Slůně a lektorovi Radkovi Wojtanovskému za skvělou příležitost a cenný kurz.

 

Ondřej Haška, Obchodní a marketingový ředitel

SATJAM, s. r. o.