RÉTORIKA PRO OBCHODNÍ ÚSPĚCH

Chcete dosáhnout obchodních, pracovních a prodejních úspěchů? V kurzu „Rétorika pro obchodní úspěch“ se naučíte, jak efektivně komunikovat a prezentovat. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro to, abyste mohli přesvědčivě prezentovat své produkty nebo služby zákazníkům, získat nové zákazníky nebo uzavřít obchody.

V průběhu kurzu se zaměříme na následující oblasti:

 • Rétorika jako komunikační nástroj
 • Technika mluveného projevu
 • Prezentační dovednosti

 

Kurz je prakticky zaměřený a účastníkům poskytne příležitost si nové dovednosti vyzkoušet v praxi.

Přesvědčivá prezentační dovednost může pomoci obchodníkům získat nové zákazníky nebo uzavřít obchody. Dobře aplikovaná rétorika vám může zvednou úspěšnost vyjednávání a případně prodej. A to také v on-line době, kdy každá nepřesnost a odchylka od srozumitelné mluvy může být neporozuměna druhou stranou. Vhodná a adekvátní artikulace, dýchání a volba slov vás posune dopředu. Ono příjemný, srozumitelný a kultivovaný mluvený projev nám všem lahodí, ať jej vnímáme vědomě, či podvědomě.

Cíl

 • Umět ovládat vlastní techniku řeči
 • Zlepšit své komunikační schopnosti a dovednost
 • Následně zvýšit své sebevědomí a prodejní nebo vyjednávací schopnosti

Obsah

 • Rétorika jako komunikační nástroj
 • Hlas, fonační a artikulační ústrojí
 • Rozhýbání masky a artikulačního ústrojí
 • Jak správně dýchat nejen při mluveném projevu
 • Technika mluveného projevu (artikulace, intonace, důrazy atd.)
 • Prezentační dovednosti
 • Komunikační a rétorická cvičení
 • Prakticky zaměřený interaktivní workshop, žádaná je maximální aktivita účastníků

Cílová skupina

 • Obchodníci
 • Manažeři
 • Lidé, kteří potřebují zlepšit své komunikační a prezentační dovednosti skrze své rétorické dovednosti
 • Počet účastníků: 5 – 8

Doplňující informace

Návaznost kurzů

→    Rétorická klouzačka    →    SEBEVĚDOMÁ PREZENTACE

Názory našich klientů

Se společností Slůně – svět jazyků spolupracujeme již několik let. Výuka probíhá ve formě individuálních nebo skupinových kurzů, kdy k nám lektoři dochází přímo do naší společnosti. Společnost Slůně – svět jazyků vždy vychází vstříc aktuálním potřebám naší společnosti. Zároveň jsou naším dodavatelem překladatelských a tlumočnických služeb. Jsme velmi spokojeni.

Martina Kotrbová

Ideal Automotive