Názory našich klientů

RÉTORICKÁ KLOUZAČKA + SEXY PREZENTACE

Lektoři byli věcní a zábavnou formou předávali poznatky, tipy a triky (zkratky) pro vylepšení prezentačních dovedností.  V obou rovinách, tj. rétorické i technické srdečným a vřelým způsobem obohatili nejen mne, ale určitě i ostatní účastníky kurzu.

Rudolf Šída, Workstation product and Business Manager at Lenovo

Lenovo