SPOJTE BUSINESS SE ZÁBAVOU

14 témat specializovaných kurzů v cizích jazycích (nebo v ČJ) aneb SPOJTE BUSINESS SE ZÁBAVOU

Nabídku si můžete stáhnout ZDE: Spojte BUSINESS se ZÁBAVOU nebo pokračujte ve čtení.

Bavte se a posuňte vaše schopnosti za 1 den. Vyberte si vaše téma a my vám pomůžeme najít efektivní cestu.

Pro firemní zákazníky aktuálně nabízíme 12 témat specializovaných kurzů and Spojte BUSINESS se ZÁBAVOU:

1.      PREZENTUJTE (ANGLICKY) JAKO PROFÍK

Zdokonalte své prezentační dovednosti a naučte se sebevědomému projevu na poradách, obchodních schůzkách či konferencích. Lektor David vás provede nácvikem k profesionálnímu prezentování.

Obsah kurzu

Dle přání klienta se program přizpůsobuje podle toho, pro jakou skupinu zaměstnanců je kurz organizován –pro manažery, asistentky, obchodní zástupce atd.

 • Teoretická část
 • Příprava vlastní prezentace
 • Praktický nácvik
 • Prezentování spojené se zpětnou vazbou
 • Implementace zpětné vazby a finální prezentování

Průběh workshopu

 • 2x půldenní kurz (možnost kurz připravit jako jednodenní)
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor David Franklin -absolvent několika prestižních univerzit v USA a oceněným umělcem v oblasti videa a performance s více než 20letou zkušeností v médiích a s firemními workshopy.

 

2.      RÉTORICKÁ KLOUZAČKA – business rétorika

Potřebujete prezentovat a rádi byste zlepšili svou rétorickou kompetenci se zaměřením na business?

Obsah kurzu

 • Rétorika jako komunikační nástroj pro vyjednávání a prezentace
 • Jak optimálně využít své kapacity – hlas, fonační a artikulační ústrojí, dýchání, technika projevu
 • Prezentační dovednosti zaměřené na business prostředí
 • Komunikační a rétorická cvičení – nácvik

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Vlaďka Hagenová – lektorka rétoriky pohybující se mnoho let v business prostředí na vedoucích pozicích. Působí rovněž jako konzultantka pro firemní komunikaci a amatérská herečka.

 

3.      5 KROKŮ, JAK ZÍSKAT DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA

Pronikněte do psychologie businessu a naučte se naslouchat zákazníkovi a získat jeho důvěru.

Obsah kurzu

 • Jak získat důvěru zákazníka
 • Pět kroků chytré důvěry
 • Nástroje k vytvoření pocitu kompetentnosti, jistoty a bezpečí při obchodním jednání
 • Proces získávání informací
 • Metoda aktivního naslouchání
 • Týmové vyjednávání

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová -tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

4.      NEBOJTE SE TELEFONOVAT V ANGLIČTINĚ

Chcete získat sebevědomí při komunikaci v angličtině? Naučte se, jak zvládnout telefonování a obchodní korespondenci v cizím jazyce bez stresu.

Obsah kurzu

Před kurzem je účastníkům zaslán dotazník týkající se jejich profese, s kým v rámci práce komunikují, častá témata komunikace, osobní setkání, telefonování, emailová komunikace a na základě toho připravuje lektor kurz na míru.

 • Teoretická část
 • Užitečné fráze a obraty
 • Telefonování –nácvik
 • Psaný projev –nácvik
 • Zpětná vazba a implementace

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor David Franklin – absolvent několika prestižních univerzit v USA a oceněným umělcem v oblasti videa a performance s více než 20letou zkušeností v médiích a s firemními workshopy.

 

5.      JAK VYTVOŘIT SEXY PREZENTACI

Chcete umět vytvořit prezentaci, která 100 % zaujme vaše publikum?

Obsah kurzu

 • Vytvoření poutavé a cílené prezentace
 • Naučíte se dostat ke smyslu a záměru vaší prezentace
 • Uvědomíte si zbytečnou křeč, která brzdí výsledek
 • Dostanete jakýsi návod, jak, komu a co prezentovat
 • Tvorba vlastní prezentace
 • Co jsou to vrstvy? Jak s nimi pracovat?
 • Dynamika, animace, emoce v prezentaci

Průběh workshopu

 • 2x půldenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorem je Jakub Tomoszek, který může nabídnout 15leté know-how tvorby prezentací.

 

6.      SMÍCH A JEHO VYUŽITÍ V PROFESNÍM ŽIVOTĚ

Zaměřte se na řeč těla a osvojte si vnímání tělesných signálů svých komunikačních partnerů a docílíte příjemnější a efektivnější komunikace. Pracujte se smíchem a využijte ho v profesním prostředí.

Obsah kurzu

 • Propojení těla a mysli
 • Řeč těla a správné dýchání
 • Spontaneita projevu
 • Smích a jeho využití v profesním životě
 • Charismatický projev –uvolněný hlas
 • Autentická komunikace –sděluji to, co cítím, vědomě poslouchám

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém, anglickém nebo německém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně

Lektorka Zuzana Smetáčková – umělecká terapeutka a lektorka cizích jazyků.

 

7.      KOMUNIKUJTE ANGLICKY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Naučte se zvládat obtížná jednání v cizím jazyce a efektivně a profesionálně vyjednávejte.

Obsah kurzu

 • Jak získat člověka na svou stranu
 • Empatie
 • Jak na rozčileného člověka a uklidnění situace
 • Předání zpětné vazby
 • Kritika
 • Užitečné tipy pro úspěšné vyjednávání

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor Ctirad Wojtanovský-překladatel a lektor angličtiny a soft skills dlouholetými zkušenostmi s firemními workshopy.

 

8.      HOW TO BE HAPPY

Věnujte se otázce, jak být šťastný v profesním i osobním životě v době, kdy spousta lidí přehodnotila priority a hledá rovnováhu mezi prací a soukromím

Obsah kurzu

 • Vztah osobního úspěchu a štěstí
 • Moment okamžitého štěstí – tady a teď
 • Sebepoznání a sebemotivace
 • Štěstí je proces, jehož cílem je být šťastnějším každý den
 • Nalezení smyslu toho, co děláme a jak posedlost a vášeň vede k úspěchu
 • Budování vlastní značky
 • Vědomí a podvědomí a jejich význam v pracovním i osobním život
 • Mindset – nastavení mysli pro neustálý růst

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

9.      JAK VYUŽÍT EMOČNÍ INTELIGENCI (NEJEN) V BUSINESSU

Naučte se pracovat s emocemi a věnujte se růstu vaší osobnosti v pracovním i osobním životě.

Obsah kurzu

 • EQ vs IQ Jak zvyšovat emoční inteligenci
 • Nástroje pro efektivní jednání a komunikaci s ostatními
 • Růst osobnosti, psychohygiena, zachování fyzické kondice
 • Jak dosáhnout pocitu vnitřního uspokojení a štěstí
 • Pochopení emocí v pracovním i osobním životě

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

10.      PROPOUŠTÍME… JAK PŘEDÁVAT VÝPOVĚDI

Zvládněte sdělování negativních zpráv a naučte se pracovat s touto speciální komunikační situací profesionálně a citlivě a tím zachovejte
pozitivní renomé zaměstnavatele.

Obsah kurzu

 • Základní zákonné povinnosti zaměstnavatele při propouštění z organizačních důvodů
 • Krizová komunikace – charakteristika, principy
 • Pochopení odpovědností, cílů a emocí během předávání výpovědi
 • Role manažera/personalisty při předávání výpovědi a struktura a obsah vedení komunikace, nejčastější chyby
 • Co dělat a co nedělat, zvládání námitek nebo emocionálních reakcí
 • Typické otázky a jak se s nimi vypořádat
 • Nácvik komunikačních situací

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně

Lektorka Klára Lichá – 20 let zkušeností s řešením projektů organizačních změn pro nadnárodní společnosti, certifikovaná konzultantka pro službu outplacement americké společnosti Lee Hecht Harrison

 

11.      ZÁKLADY RÉTORIKY – JAK KRÁSNĚ MLUVIT

Zaměřte se na mluvený projev s cílem odstranění nedostatků, zbavení se trémy a získání sebevědomější mluvy.

Obsah kurzu

 • Dýchání
 • Artikulace
 • Procvičování základů správné výslovnosti
 • Práce s textem
 • Rozdíl mezi psaným a improvizovaným projevem

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • On-line

Lektorka Irena Rozsypalová – herečka, režisérka, pedagožka na JAMU v Brně a konzultantka rétoriky a komunikace

 

12.      HLASEM K PROFESNÍMU ÚSPĚCHU

Naučte se používat svůj hlas jako pracovní nástroj a objevte jeho sílu.

Obsah kurzu

 • Jak to v našem těle s hlase a jak vzniká
 • Hlavní nástroje našeho těla pro práci s hlasem – co ovlivňují, jak spolu spolupracují
 • Zásady péče o hlas a hlasivky

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně

Lektorka Marta Uhlířová – je lektorkou hlasu a tato práce se jí stala posláním, když ji samotné jednoduché cviky a techniky dostaly z vyhoření zpět na nohy. Skrze techniky a cviky dává lidem do rukou nástroje k tomu, aby se v různých situacích uměli pomocí hlasu prosadit.kurz

 

13.   NAUČTE SE PRACOVAT S ČASEM

Chcete mít konečně svůj čas pod kontrolou? Naučte se jej pomocí několika nástrojů a postupů efektivně využívat ve všech oblastech

Obsah kurzu

 • Čtyři generace řízení času
 • Komprese času ve 21. století –problém západní kultury
 • Mýty spojené s řízením času a jak jim čelit
 • Stanovení priorit
 • Zavádění nových návyků v souladu všedního dne
 • Nastavení úkolů a cílů z týdenního hlediska
 • Pátá generace řízení času z pohledu kalendářního měsíce
 • Maximalizace výsledků na časové ose

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)
 • Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

14.   ASERTIVITOU KE SPOKOJENOSTI V NĚKOLIKA KROCÍCH

Ovládněte techniky asertivity a naučte se využívat funkční nástroje pro efektivní komunikaci.

Obsah kurzu

 • Podstata a přínos asertivity
 • Sebedůvěra a sebeúcta –základní předpoklad pro asertivní jednání
 • Asertivní techniky a jejich využití v praxi
 • Asertivní pochvala, asertivní kritika
 • Další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace
 • Obrana a ochrana proti manipulaci

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)
 • Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

Cena kurzů

Cena za jednodenní firemní kurz včetně přípravy lektora a nákladů na cestu se pohybuje od 15 900,- Kč bez DPH, dle daného kurzu, lokality, módu výuky (on-line, off-line) a konkrétní poptávky. Přesnou cenovou nabídku vám rádi vypracujeme.

 

Spojte business se zábavou!

Zaujaly vás specializované kurzy v cizích jazycích? Pro více informací kontaktujte kteroukoli naši pobočku nebo přímo Michaelu Slavíkovou.

Co je u nás nového

Vánoční cesta kolem světa

8.12.2023

Spolu s vánoční pohodou vás zveme na vánoční cestu poznání. Vánoční cesta kolem světa: pojďme se společně podívat na různorodost vánočních tradic, které odrážejí kulturu a...

Zobrazit celý článek

Optimalizujte si daňový základ za rok 2023

7.12.2023

Do 15. ledna 2024 to stihnete! Optimalizujte si daňový základ za rok 2023! Přemýšlejte nad touto možností již teď.   Nechcete platit daně? Chcete snížit daňovou povinnost?...

Zobrazit celý článek

Španělština

4.12.2023

¿HABLA USTED ESPAÑOL? Španělština je druhý nejpoužívanější jazyk na celém světě. Podle španělského Institutu Cervantes mluví španělsky více než 591 milionů lidí, z nichž...

Zobrazit celý článek