SPOJTE BUSINESS SE ZÁBAVOU

14 témat specializovaných kurzů v cizích jazycích (nebo v ČJ) aneb SPOJTE BUSINESS SE ZÁBAVOU

Nabídku si můžete stáhnout ZDE: Spojte BUSINESS se ZÁBAVOU nebo pokračujte ve čtení.

Bavte se a posuňte vaše schopnosti za 1 den. Vyberte si vaše téma a my vám pomůžeme najít efektivní cestu.

Pro firemní zákazníky aktuálně nabízíme 12 témat specializovaných kurzů and Spojte BUSINESS se ZÁBAVOU:

1.      PREZENTUJTE (ANGLICKY) JAKO PROFÍK

Zdokonalte své prezentační dovednosti a naučte se sebevědomému projevu na poradách, obchodních schůzkách či konferencích. Lektor David vás provede nácvikem k profesionálnímu prezentování.

Obsah kurzu

Dle přání klienta se program přizpůsobuje podle toho, pro jakou skupinu zaměstnanců je kurz organizován –pro manažery, asistentky, obchodní zástupce atd.

 • Teoretická část
 • Příprava vlastní prezentace
 • Praktický nácvik
 • Prezentování spojené se zpětnou vazbou
 • Implementace zpětné vazby a finální prezentování

Průběh workshopu

 • 2x půldenní kurz (možnost kurz připravit jako jednodenní)
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor David Franklin -absolvent několika prestižních univerzit v USA a oceněným umělcem v oblasti videa a performance s více než 20letou zkušeností v médiích a s firemními workshopy.

 

2.      RÉTORICKÁ KLOUZAČKA – business rétorika

Potřebujete prezentovat a rádi byste zlepšili svou rétorickou kompetenci se zaměřením na business?

Obsah kurzu

 • Rétorika jako komunikační nástroj pro vyjednávání a prezentace
 • Jak optimálně využít své kapacity – hlas, fonační a artikulační ústrojí, dýchání, technika projevu
 • Prezentační dovednosti zaměřené na business prostředí
 • Komunikační a rétorická cvičení – nácvik

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Vlaďka Hagenová – lektorka rétoriky pohybující se mnoho let v business prostředí na vedoucích pozicích. Působí rovněž jako konzultantka pro firemní komunikaci a amatérská herečka.

 

3.      5 KROKŮ, JAK ZÍSKAT DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA

Pronikněte do psychologie businessu a naučte se naslouchat zákazníkovi a získat jeho důvěru.

Obsah kurzu

 • Jak získat důvěru zákazníka
 • Pět kroků chytré důvěry
 • Nástroje k vytvoření pocitu kompetentnosti, jistoty a bezpečí při obchodním jednání
 • Proces získávání informací
 • Metoda aktivního naslouchání
 • Týmové vyjednávání

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová -tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

4.      NEBOJTE SE TELEFONOVAT V ANGLIČTINĚ

Chcete získat sebevědomí při komunikaci v angličtině? Naučte se, jak zvládnout telefonování a obchodní korespondenci v cizím jazyce bez stresu.

Obsah kurzu

Před kurzem je účastníkům zaslán dotazník týkající se jejich profese, s kým v rámci práce komunikují, častá témata komunikace, osobní setkání, telefonování, emailová komunikace a na základě toho připravuje lektor kurz na míru.

 • Teoretická část
 • Užitečné fráze a obraty
 • Telefonování –nácvik
 • Psaný projev –nácvik
 • Zpětná vazba a implementace

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor David Franklin – absolvent několika prestižních univerzit v USA a oceněným umělcem v oblasti videa a performance s více než 20letou zkušeností v médiích a s firemními workshopy.

 

5.      JAK VYTVOŘIT SEXY PREZENTACI

Chcete umět vytvořit prezentaci, která 100 % zaujme vaše publikum?

Obsah kurzu

 • Vytvoření poutavé a cílené prezentace
 • Naučíte se dostat ke smyslu a záměru vaší prezentace
 • Uvědomíte si zbytečnou křeč, která brzdí výsledek
 • Dostanete jakýsi návod, jak, komu a co prezentovat
 • Tvorba vlastní prezentace
 • Co jsou to vrstvy? Jak s nimi pracovat?
 • Dynamika, animace, emoce v prezentaci

Průběh workshopu

 • 2x půldenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorem je Jakub Tomoszek, který může nabídnout 15leté know-how tvorby prezentací.

 

6.      SMÍCH A JEHO VYUŽITÍ V PROFESNÍM ŽIVOTĚ

Zaměřte se na řeč těla a osvojte si vnímání tělesných signálů svých komunikačních partnerů a docílíte příjemnější a efektivnější komunikace. Pracujte se smíchem a využijte ho v profesním prostředí.

Obsah kurzu

 • Propojení těla a mysli
 • Řeč těla a správné dýchání
 • Spontaneita projevu
 • Smích a jeho využití v profesním životě
 • Charismatický projev –uvolněný hlas
 • Autentická komunikace –sděluji to, co cítím, vědomě poslouchám

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém, anglickém nebo německém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně

Lektorka Zuzana Smetáčková – umělecká terapeutka a lektorka cizích jazyků.

 

7.      KOMUNIKUJTE ANGLICKY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Naučte se zvládat obtížná jednání v cizím jazyce a efektivně a profesionálně vyjednávejte.

Obsah kurzu

 • Jak získat člověka na svou stranu
 • Empatie
 • Jak na rozčileného člověka a uklidnění situace
 • Předání zpětné vazby
 • Kritika
 • Užitečné tipy pro úspěšné vyjednávání

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V anglickém jazyce
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektor Ctirad Wojtanovský-překladatel a lektor angličtiny a soft skills dlouholetými zkušenostmi s firemními workshopy.

 

8.      HOW TO BE HAPPY

Věnujte se otázce, jak být šťastný v profesním i osobním životě v době, kdy spousta lidí přehodnotila priority a hledá rovnováhu mezi prací a soukromím

Obsah kurzu

 • Vztah osobního úspěchu a štěstí
 • Moment okamžitého štěstí – tady a teď
 • Sebepoznání a sebemotivace
 • Štěstí je proces, jehož cílem je být šťastnějším každý den
 • Nalezení smyslu toho, co děláme a jak posedlost a vášeň vede k úspěchu
 • Budování vlastní značky
 • Vědomí a podvědomí a jejich význam v pracovním i osobním život
 • Mindset – nastavení mysli pro neustálý růst

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

9.      JAK VYUŽÍT EMOČNÍ INTELIGENCI (NEJEN) V BUSINESSU

Naučte se pracovat s emocemi a věnujte se růstu vaší osobnosti v pracovním i osobním životě.

Obsah kurzu

 • EQ vs IQ Jak zvyšovat emoční inteligenci
 • Nástroje pro efektivní jednání a komunikaci s ostatními
 • Růst osobnosti, psychohygiena, zachování fyzické kondice
 • Jak dosáhnout pocitu vnitřního uspokojení a štěstí
 • Pochopení emocí v pracovním i osobním životě

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)

Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

10.      PROPOUŠTÍME… JAK PŘEDÁVAT VÝPOVĚDI

Zvládněte sdělování negativních zpráv a naučte se pracovat s touto speciální komunikační situací profesionálně a citlivě a tím zachovejte
pozitivní renomé zaměstnavatele.

Obsah kurzu

 • Základní zákonné povinnosti zaměstnavatele při propouštění z organizačních důvodů
 • Krizová komunikace – charakteristika, principy
 • Pochopení odpovědností, cílů a emocí během předávání výpovědi
 • Role manažera/personalisty při předávání výpovědi a struktura a obsah vedení komunikace, nejčastější chyby
 • Co dělat a co nedělat, zvládání námitek nebo emocionálních reakcí
 • Typické otázky a jak se s nimi vypořádat
 • Nácvik komunikačních situací

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně

Lektorka Klára Lichá – 20 let zkušeností s řešením projektů organizačních změn pro nadnárodní společnosti, certifikovaná konzultantka pro službu outplacement americké společnosti Lee Hecht Harrison

 

11.      ZÁKLADY RÉTORIKY – JAK KRÁSNĚ MLUVIT

Zaměřte se na mluvený projev s cílem odstranění nedostatků, zbavení se trémy a získání sebevědomější mluvy.

Obsah kurzu

 • Dýchání
 • Artikulace
 • Procvičování základů správné výslovnosti
 • Práce s textem
 • Rozdíl mezi psaným a improvizovaným projevem

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • On-line

Lektorka Irena Rozsypalová – herečka, režisérka, pedagožka na JAMU v Brně a konzultantka rétoriky a komunikace

 

12.      HLASEM K PROFESNÍMU ÚSPĚCHU

Naučte se používat svůj hlas jako pracovní nástroj a objevte jeho sílu.

Obsah kurzu

 • Jak to v našem těle s hlase a jak vzniká
 • Hlavní nástroje našeho těla pro práci s hlasem – co ovlivňují, jak spolu spolupracují
 • Zásady péče o hlas a hlasivky

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém jazyce
 • Prezenčně

Lektorka Marta Uhlířová – je lektorkou hlasu a tato práce se jí stala posláním, když ji samotné jednoduché cviky a techniky dostaly z vyhoření zpět na nohy. Skrze techniky a cviky dává lidem do rukou nástroje k tomu, aby se v různých situacích uměli pomocí hlasu prosadit.kurz

 

13.   NAUČTE SE PRACOVAT S ČASEM

Chcete mít konečně svůj čas pod kontrolou? Naučte se jej pomocí několika nástrojů a postupů efektivně využívat ve všech oblastech

Obsah kurzu

 • Čtyři generace řízení času
 • Komprese času ve 21. století –problém západní kultury
 • Mýty spojené s řízením času a jak jim čelit
 • Stanovení priorit
 • Zavádění nových návyků v souladu všedního dne
 • Nastavení úkolů a cílů z týdenního hlediska
 • Pátá generace řízení času z pohledu kalendářního měsíce
 • Maximalizace výsledků na časové ose

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)
 • Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

14.   ASERTIVITOU KE SPOKOJENOSTI V NĚKOLIKA KROCÍCH

Ovládněte techniky asertivity a naučte se využívat funkční nástroje pro efektivní komunikaci.

Obsah kurzu

 • Podstata a přínos asertivity
 • Sebedůvěra a sebeúcta –základní předpoklad pro asertivní jednání
 • Asertivní techniky a jejich využití v praxi
 • Asertivní pochvala, asertivní kritika
 • Další komunikační styly: pasivita, agresivita, manipulace
 • Obrana a ochrana proti manipulaci

Průběh workshopu

 • Jednodenní kurz
 • V českém nebo anglickém jazyce (dle přání klienta)
 • Prezenčně nebo on-line (dle přání klienta)
 • Lektorka Diana Kutilová – tlumočnice a překladatelka z několika jazyků, spisovatelka a lektorka měkkých dovedností, která nabízí praktické zkušenosti z oblasti businessu.

 

Cena kurzů

Cena za jednodenní firemní kurz včetně přípravy lektora a nákladů na cestu se pohybuje od 15 900,- Kč bez DPH, dle daného kurzu, lokality, módu výuky (on-line, off-line) a konkrétní poptávky. Přesnou cenovou nabídku vám rádi vypracujeme.

 

Spojte business se zábavou!

Zaujaly vás specializované kurzy v cizích jazycích? Pro více informací kontaktujte kteroukoli naši pobočku nebo přímo Michaelu Slavíkovou.

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek