KOMUNIKACE

RÉTORIKA

Všichni přirozeně a raději mluvíme tak, jak „nám zobák narost“. Někteří z nás tak rychle, že polykáme konce slov, posluchači nám nerozumí a ještě uzavřeme svůj projev u konce s vlastním dechem. Někdo hovoří s klidem, rozvahou a tempem tak akorát, ale potichoučku. Některý mluvčí používá spoustu slovní vaty a u někoho můžeme slyšet regionální, či vlastní, dialekt. Ale pozor, slyšíme jej MY, nikoli řečník. Na tohle všechno se zaměřujeme v kurzech rétoriky. Co se tedy naučíte:

 • pracovat s dechem
 • přízvuky, intonaci
 • pracovat s hlasem

MLUVÍM JAKO PROFESIONÁL

Kromě rétoriky (viz výše) trénujeme i vystupování před skupinou posluchačů, mikrofonem, „kamerou“, a dnes i Skypem či Zoomem.

Budeme:

 • správně artikulovat, zlepšovat výslovnost
 • pracovat se slovní zásobou
 • ale i správně dýchat a trénovat relaxační techniky pro zklidnění

 

PROFESIONÁL NEJEN PŘED MÉDII

Je workshop pro ty, kdo již s médii skutečně komunikují (tiskový mluvčí, manažer, ředitel atd.) a chtějí získat větší jistotu. Workshop je velmi praktický, intenzivně v něm procvičujeme situace (možnost i před kamerou). Součástí je:

 • teorie řeči, postoj těla a mimika při projevu v médiích
 • techniky a metody při komunikaci s médii
 • čtení tiskové zprávy, prohlášení na mikrofon
 • reakce při nečekané návštěvě reportéra, rozhovor na kameru (na vyžádání)

Vše s nácvikem a zpětnou vazbou.

 

PROFI PREZENTACE

Workshop zaměřený na nácvik a rozvoj prezentačních dovedností, na poradách, před větším publikem, na konferencích apod. Co na workshopu děláme:

 • trénujeme na konkrétních situacích z praxe
 • natáčíme se
 • dáváme si zpětnou vazbu

Názory našich klientů

Se „Slůnětem“ spolupracujeme už hodně let a mám jen slova chvály.  VŽDY vycházejí vstříc, často konají i „nemožné obratem“, opravdu z mého hlediska jsou služby Slůněte nadstandardně spolehlivé.

Dáša Dostálová

SATJAM, s. r. o.