Rezervace


    Přihlašuji tímto závazně účastníka na YTC ve vybraném termínu a s jeho účastí souhlasím.

    Pokud dítě vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud dítě má zdravotní komplikace, je zákonný zástupce povinen o tom informovat organizátora tak, aby dítě nebylo ohroženo na svém zdraví. Jako zákonný zástupce dítěte beru plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením důležitých informací o zdravotním stavu dítěte. Současně prohlašuji, že účastník nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program campu, nebo působila jiné vážné problémy organizátorovi. Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení účasti na campu.

    Dítě je zaregistrováno na camp po přijetí přihlášky a úhradě nevratné zálohy ve výši 3.000,- Kč (vrácení zálohy je možné pouze ze závažných důvodů). Doplatek ve výši 3.100,- Kč je splatný nejpozději 14 dní před nástupem na camp. V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita campu, rozhoduje o zařazení dítěte datum zaevidování přihlášky organizátorem.

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracovaním osobních údajů.