Soudní překlady

Co to jsou soudní překlady? Apostila? Superlegalizace? Nebojte se! I s těmito záležitostmi v oblasti překladů rádi pomůžeme.

Proces je ve většině případů velmi rychlý a jednoduchý – zkontaktujete nás telefonicky nebo mailem, zašlete nám dokument k překladu a my vám jej elektronicky pošleme zase zpátky.

V některých případech ale obyčejný překlad nestačí. Zejména soukromé osoby u nás pro různé účely poptávají tzv. soudní překlady. Jinak se jim říká také úřední, autorizované, oficiální, ověřené, překlady s razítkem nebo se soudní doložkou a kulatým razítkem. Tyto překlady klienti nejčastěji využívají pro oficiální účely, např. pro účely soudního řízení, nebo je po nich vyžadují různé úřady. Soudní překlad tvoří originální dokument nebo jeho ověřená kopie, které se s překladem a doložkou překladatele sváží notářským způsobem (šňůrkou a pečetí). Mezi nejčastěji překládané dokumenty patří rodné, oddací nebo úmrtní listy, výpisy z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů či např. vysvědčení.

Soudní překlady jsou zpravidla třeba tehdy, když je potřebujete předložit v zemi, se kterou má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o osvobození od ověření pravosti dokumentů. V rámci zemí Evropské unie vám bude ve většině případů stačit pouze soudní překlad, pokud předkládáte oficiální dokumenty, mezi které patří např. rodné, úmrtní nebo oddací listy, listiny potvrzující státní příslušnost nebo notářské zápisy. Vždy je ale nejjistější se informovat u příslušné instituce, zda další formu ověření vyžadují či ne. Podmínky se totiž mohou lišit pro jednotlivé země i pro jednotlivé dokumenty. Více můžete zjistit na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky – Ověřování listin pro účely jejich použití v cizině.

 

Pokud budete předkládat dokumenty v zemi, která tuto smlouvu s ČR uzavřenou nemá, začíná to být o něco složitější. V takovém případě budete potřebovat k překladu apostilu, nebo ho dokonce bude potřeba superlegalizovat.

 

Kdy je zapotřebí apostila?

V některých unijních státech vám pouze soudní překlad stačit nebude – např. v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, ale i Německu nebo Nizozemsku. Tyto země ale patří mezi smluvní státy tzv. Haagské úmluvy, což znamená, že si navzájem uznávají listiny opatřené tzv. apostilní doložkou. Apostilu vydává Mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kompletní seznam smluvních států Haagské úmluvy najdete zde.

 

POZOR: pokud potřebujete apostilou opatřit dokument, který nevydaly orgány ČR, musíte se obrátit na příslušný orgán v konkrétní zemi. Bližší informace vám může poskytnout zastupitelský úřad ČR, nebo se podívejte na seznam zde.

 

Kdy budu potřebovat superlegalizaci?

Třetím a patrně nejsložitějším případem je situace, kdy potřebujete předložit dokument v zemi, která není ani součástí Haagské úmluvy, ani nemá s ČR uzavřenou dvoustrannou dohodu, o které jsme se zmiňovali dříve. Mezi takové státy patří např. Kanada nebo Egypt. V takovém případě je zapotřebí tzv. superlegalizace.

Dokumenty vydané českými justičními orgány nebo notářem je třeba superlegalizovat nejprve na Ministerstvu spravedlnosti ČR, pak na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, a nakonec na zastupitelském úřadě dané země pro ČR. U ostatních dokumentů je třeba dokument superlegalizovat „jen“ na Ministerstvu zahraničních věcí a pak na zastupitelském úřadě.

Superlegalizace zahraničních dokumentů je ještě o něco složitější. Stejně jako v případě apostily musí dokument ověřit pověřený orgán země, která dokument vydala, a superlegalizaci následně provede příslušný zastupitelský úřad. Na ten se můžete obrátit i v případě dotazů, nebo pokud nemáte možnost v zahraničí ověření zajistit.

 

Jak vidno, jedná se o docela komplikovanou záležitost. S byrokracií máme zkušenosti asi všichni, ale ve Slůněti se vynasnažíme, abychom vám alespoň část tohoto náročného procesu maximálně ulehčili. Chcete se k nám stavit do kanceláře osobně, abyste se mohli případně poradit s našimi zkušenými koordinátory? Není problém – soudní překlady vždy řeší ta pobočka, kterou máte nejblíž. A pokud nám zašlete dokument k překladu předem elektronicky, jsme ve většině případů schopni vám překlad připravit předem a následně ho svázat na počkání, abyste si ušetřili cestu. A pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, napište nám nebo zavolejte, a my vám rádi poradíme.

Co je u nás nového

Pobočka Slůněte

26.2.2024

Pojďte dnes uhodnout české město, které je s námi spojeno: existujte tam totiž pobočka Slůněte.   Historie města Město bylo založeno na příkaz českého krále Václava II....

Zobrazit celý článek

Slůně vstupuje do éry umělé inteligence pro zvyšování kvality a urychlení procesu překladů

23.2.2024

Překladatelská agentura Slůně přichází s inovativním krokem směrem k modernímu překladatelství využívajícímu umělou inteligenci (AI), a začíná ve větší míře využívat...

Zobrazit celý článek

Život v zahraničí

18.2.2024

Život v zahraničí přináší do našich životů nové výzvy, ale také možnost objevovat různorodé kultury a obohacovat naši životní zkušenost. Jeden z klíčů k úspěšnému...

Zobrazit celý článek