S jakými formami tlumočení pomůžeme?

Pokud potřebujete objednat tlumočení, doporučujeme si přečíst tento článek: S jakými formami tlumočení pomůžeme?

Tlumočení na konferencích

I na těch velkých. Tuto službu vám zrealizujeme na klíč i s větším množstvím tlumočníků v různých jazykových kombinacích. Zajistíme kompletní konferenční techniku a tlumočnické vybavení. Působíme na území celé České republiky. Konference tlumočíme také bez nutnosti zapojení češtiny, tedy přes cizí jazyk nebo v kombinaci cizích jazyků (např. brazilská portugalština – angličtina – španělština).

Tlumočník jako průvodce pro cizince – poskytujeme služby průvodce pro cizince a individuální doprovod během konferencí, pracovních jednání a schůzek.

Tlumočnický doprovod do zahraničí – zajistíme pro vás tlumočníka, který vás doprovodí na zahraniční cestě. Pro krátkodobé výjezdy z ČR i dlouhodobé tlumočení v zahraničí disponujeme tlumočníky např. s platnými vízy (např. do USA).

Soudní tlumočení – zajistíme vám soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře, na úřadech, u soudních líčení, na svatbách, apod.

 

Pojďme se teď společně podívat na to, jaké existují druhy tlumočení.

Jedná se o vysoce odbornou činností, která vyžaduje vedle vysoké úrovně ovládání cizích jazyků také zvládání jistých znalostí, specifických dovedností a také určitou míru vrozených dovedností.

 

Dva základní druhy:

a) Konsekutivní 

b) Simultánní 

Konsekutivní tlumočení – tlumočník si nejprve vyslechne celý text nebo jeho ucelenou část a až potom ji převádí do cílového jazyka. Tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu. Protože tlumočník musí s maximální přesností najednou převést i několik minut cizojazyčného vystoupení, musí ovládat tlumočnickou notaci (tlumočnický zápis).

Konsekutivní tlumočení dělíme na:

 1. přerušované – řečník dělá po ucelených úsecích přestávky
 2. nepřerušované – tlumočení probíhá až po skončení kompletní výpovědi. Používá se především u krátkých textů (diskusní příspěvky, poznámky aj.). Podle metody práce je dále rozděleno na:

a) s notací, kdy objem sdělovaných informací překračuje kapacitu paměti a tlumočník si vytváří pomocný záznam hlavních informací na papíře.

b) bez notace, které se používá v případě menších celků zvládaných pouze s pomocí krátkodobého zapamatování.

Simultánní tlumočení – probíhá synchronně s projevem řečníka. Patří k velmi namáhavým tlumočením, proto by se měli tlumočníci pravidelně střídat (cca po 20 minutách). Místnost by měla být dobře větraná a osvětlená a měli by mít dobrý vizuální kontakt s řečníky a posluchači.

U simultánního tlumočení je podstatné hledisko používaných technických zařízení. Rozdělujeme je na:

 1. kabinové, při kterém tlumočníci pracují ve speciálních kabinách oddělených od jednacího sálu a s řečníkem a posluchači komunikují prostřednictvím sluchátek a mikrofonů.
 2. se šeptacím zařízením – posluchači používají také sluchátka, ale tlumočník je přítomen přímo v sále, řečníka poslouchá naživo a tlumočí jej šeptem do mikrofonu.
 3. šušotáž – nepoužívá žádnou techniku a slouží pro jednu nebo dvě osoby, za kterými nebo vedle kterých se tlumočník nachází a kterým šeptá přetlumočené texty.
 4. remote interpreting  – technicky náročnější; jedná se o tlumočení na dálku. Používá se zřídka, pouze v případech, kdy nelze tlumočnické kabiny umístit do jednacího sálu nebo kdy jednání probíhá formou videokonferencí. Tlumočníci se nacházejí v oddělených prostorách, kde mají k dispozici kabiny vybavené obvyklou technikou a doplněné navíc o systém obrazovek, které nahrazují výhled do jednacího sálu.
 5. pilotáž nebo relay – převod přes jeden jazyk. Je to způsob práce, který při vícejazyčných jednáních umožňuje nahradit chybějící jazykovou kombinaci tím, že jeden z tlumočníků přejímá výstup z některé kabiny a tlumočí jej do vlastního pracovního jazyka, jako by se jednalo o originál.
 6. tlumočení z listu – při něm slouží jako originál psaný text, který se převádí do cílového jazyka v mluvené podobě.

 

Rozdělení podle druhu převáděných textů, typických okolností a charakteristické situace, ve které tlumočení probíhá:

 1. konferenční – zahrnuje nejnáročnější pracovní činnosti – simultánní tlumočení a tzv. vysokou konsekutivu (konsekutivní tlumočení s notací). Používá se na širokém fóru pro mnoho posluchačů.
 2. liason – označuje jednoduchou konsekutivu ve formě dialogického tlumočení při běžných jednáních a konverzaci.
 3. doprovodné – náplní práce tlumočníka je stálý kontakt s delegací a zajištění dorozumění v běžných konverzačních situacích (např. návštěva restaurace, procházka městem, zajišťování dopravy, ubytování).
 4. průvodcovské – specifický typ tlumočnické činnosti, při které průvodce cestovního ruchu nevystupuje jen v obvyklé roli průvodce, ale také v roli tlumočníka.
 5. soudní – odehrává se zpravidla před policií, státním zastupitelstvím a soudy. Soudní tlumočník má zvláštní statut a některé specifické profesní pravomoci a odpovědnosti.
 6. komunitní – tlumočení ve prospěch společnosti. Jeho hlavním cílem je zajištění dorozumění s příslušníky národnostních menšin na úřadech a v různých institucích.
 7. mediální – simultánní tlumočení přenosů a diskusí v rozhlase a televizi. Při své práci může tlumočník vidět jen to, co nabízí režisér také divákovi. V případě živých přenosů slyší text pouze jednou a musí jej tlumočit opravdu simultánně.

Vedle tlumočení do cizích jazyků existuje ještě specifické tlumočení znakového jazyka pro neslyšící  – tlumočník při něm používá nepřirozený jazyk a mění dorozumívací kód z verbálního na nonverbální a naopak.

 

Jak dosáhnete rychlého nacenění a hladkého průběhu vaší akce? Před cenovou kalkulací nám, prosím, dodejte tyto informace:

 1. Zvolte typ: Vyberte si konsekutivní nebo simultánní typ tlumočení (viz výše).
 2. Upřesněte účel: Upřesněte, na jaké akci budeme tlumočit (návštěva, obchodní jednání, přednáška, školení, konference…).
 3. Jazykové kombinace: Informujte nás z/do jakého jazyka nebo jazyků potřebujete tlumočit.
 4. Termín: V jakém termínu tlumočníka potřebujete? U větších akcí doporučujeme objednávat s cca měsíčním předstihem. Pro konsekutivní tlumočení umíme tlumočníka zajistit do několika dnů, příp. hodin.
 5. Kde budeme tlumočit: Uveďte místo konání, popřípadě zda jste schopni zajistit dopravu tlumočníka na místo (např. u výjezdů do zahraničí). Zejména pro simultánní tlumočení potřebujeme znát v předstihu místo a termín.
 6. Téma a podklady: Tlumočníci se na akci předem připravují. Pomozte jim. Uveďte téma hovoru, pošlete podklady (powerpointové prezentace, písemné proslovy, terminologické slovníčky apod.).
 7. Počet osob: Sdělte nám, prosím, pro kolik osob se bude tlumočení zajišťovat.
 8. Tlumočnická technika: Pro simultánní tlumočení je důležité vědět, zda bude k dispozici (nebo od nás požadujete) tlumočnická technika (ozvučení sálu, mikrofony pro řečníky, tlumočnické kabiny, sluchátka…). Uveďte, kolik a jaký typ mikrofonů požadujete, jak velký prostor je k dispozici pro tlumočnické kabiny, zda je potřebné povolení (např. v historických objektech). S technickými detaily vám poradíme.
 9. Ostatní: Uveďte doplňující informace ohledně dopravy, ubytování, stravování, požadovaného dress codu, ad. specifik, která mají vliv na zdárnou realizaci (příklad: tlumočník cestující do Alžírska by si měl nechat narůst vousy).

Objednávejte zde: www.slune.cz/sluzba/tlumoceni/.

Aby vám neutekly žádné novinky, můžete nás sledovat na našem LinkedInu.

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek