S jakými formami tlumočení pomůžeme?

Pokud potřebujete objednat tlumočení, doporučujeme si přečíst tento článek: S jakými formami tlumočení pomůžeme?

Tlumočení na konferencích

I na těch velkých. Tuto službu vám zrealizujeme na klíč i s větším množstvím tlumočníků v různých jazykových kombinacích. Zajistíme kompletní konferenční techniku a tlumočnické vybavení. Působíme na území celé České republiky. Konference tlumočíme také bez nutnosti zapojení češtiny, tedy přes cizí jazyk nebo v kombinaci cizích jazyků (např. brazilská portugalština – angličtina – španělština).

Tlumočník jako průvodce pro cizince – poskytujeme služby průvodce pro cizince a individuální doprovod během konferencí, pracovních jednání a schůzek.

Tlumočnický doprovod do zahraničí – zajistíme pro vás tlumočníka, který vás doprovodí na zahraniční cestě. Pro krátkodobé výjezdy z ČR i dlouhodobé tlumočení v zahraničí disponujeme tlumočníky např. s platnými vízy (např. do USA).

Soudní tlumočení – zajistíme vám soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře, na úřadech, u soudních líčení, na svatbách, apod.

 

Pojďme se teď společně podívat na to, jaké existují druhy tlumočení.

Jedná se o vysoce odbornou činností, která vyžaduje vedle vysoké úrovně ovládání cizích jazyků také zvládání jistých znalostí, specifických dovedností a také určitou míru vrozených dovedností.

 

Dva základní druhy:

a) Konsekutivní 

b) Simultánní 

Konsekutivní tlumočení – tlumočník si nejprve vyslechne celý text nebo jeho ucelenou část a až potom ji převádí do cílového jazyka. Tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu. Protože tlumočník musí s maximální přesností najednou převést i několik minut cizojazyčného vystoupení, musí ovládat tlumočnickou notaci (tlumočnický zápis).

Konsekutivní tlumočení dělíme na:

 1. přerušované – řečník dělá po ucelených úsecích přestávky
 2. nepřerušované – tlumočení probíhá až po skončení kompletní výpovědi. Používá se především u krátkých textů (diskusní příspěvky, poznámky aj.). Podle metody práce je dále rozděleno na:

a) s notací, kdy objem sdělovaných informací překračuje kapacitu paměti a tlumočník si vytváří pomocný záznam hlavních informací na papíře.

b) bez notace, které se používá v případě menších celků zvládaných pouze s pomocí krátkodobého zapamatování.

Simultánní tlumočení – probíhá synchronně s projevem řečníka. Patří k velmi namáhavým tlumočením, proto by se měli tlumočníci pravidelně střídat (cca po 20 minutách). Místnost by měla být dobře větraná a osvětlená a měli by mít dobrý vizuální kontakt s řečníky a posluchači.

U simultánního tlumočení je podstatné hledisko používaných technických zařízení. Rozdělujeme je na:

 1. kabinové, při kterém tlumočníci pracují ve speciálních kabinách oddělených od jednacího sálu a s řečníkem a posluchači komunikují prostřednictvím sluchátek a mikrofonů.
 2. se šeptacím zařízením – posluchači používají také sluchátka, ale tlumočník je přítomen přímo v sále, řečníka poslouchá naživo a tlumočí jej šeptem do mikrofonu.
 3. šušotáž – nepoužívá žádnou techniku a slouží pro jednu nebo dvě osoby, za kterými nebo vedle kterých se tlumočník nachází a kterým šeptá přetlumočené texty.
 4. remote interpreting  – technicky náročnější; jedná se o tlumočení na dálku. Používá se zřídka, pouze v případech, kdy nelze tlumočnické kabiny umístit do jednacího sálu nebo kdy jednání probíhá formou videokonferencí. Tlumočníci se nacházejí v oddělených prostorách, kde mají k dispozici kabiny vybavené obvyklou technikou a doplněné navíc o systém obrazovek, které nahrazují výhled do jednacího sálu.
 5. pilotáž nebo relay – převod přes jeden jazyk. Je to způsob práce, který při vícejazyčných jednáních umožňuje nahradit chybějící jazykovou kombinaci tím, že jeden z tlumočníků přejímá výstup z některé kabiny a tlumočí jej do vlastního pracovního jazyka, jako by se jednalo o originál.
 6. tlumočení z listu – při něm slouží jako originál psaný text, který se převádí do cílového jazyka v mluvené podobě.

 

Rozdělení podle druhu převáděných textů, typických okolností a charakteristické situace, ve které tlumočení probíhá:

 1. konferenční – zahrnuje nejnáročnější pracovní činnosti – simultánní tlumočení a tzv. vysokou konsekutivu (konsekutivní tlumočení s notací). Používá se na širokém fóru pro mnoho posluchačů.
 2. liason – označuje jednoduchou konsekutivu ve formě dialogického tlumočení při běžných jednáních a konverzaci.
 3. doprovodné – náplní práce tlumočníka je stálý kontakt s delegací a zajištění dorozumění v běžných konverzačních situacích (např. návštěva restaurace, procházka městem, zajišťování dopravy, ubytování).
 4. průvodcovské – specifický typ tlumočnické činnosti, při které průvodce cestovního ruchu nevystupuje jen v obvyklé roli průvodce, ale také v roli tlumočníka.
 5. soudní – odehrává se zpravidla před policií, státním zastupitelstvím a soudy. Soudní tlumočník má zvláštní statut a některé specifické profesní pravomoci a odpovědnosti.
 6. komunitní – tlumočení ve prospěch společnosti. Jeho hlavním cílem je zajištění dorozumění s příslušníky národnostních menšin na úřadech a v různých institucích.
 7. mediální – simultánní tlumočení přenosů a diskusí v rozhlase a televizi. Při své práci může tlumočník vidět jen to, co nabízí režisér také divákovi. V případě živých přenosů slyší text pouze jednou a musí jej tlumočit opravdu simultánně.

Vedle tlumočení do cizích jazyků existuje ještě specifické tlumočení znakového jazyka pro neslyšící  – tlumočník při něm používá nepřirozený jazyk a mění dorozumívací kód z verbálního na nonverbální a naopak.

 

Jak dosáhnete rychlého nacenění a hladkého průběhu vaší akce? Před cenovou kalkulací nám, prosím, dodejte tyto informace:

 1. Zvolte typ: Vyberte si konsekutivní nebo simultánní typ tlumočení (viz výše).
 2. Upřesněte účel: Upřesněte, na jaké akci budeme tlumočit (návštěva, obchodní jednání, přednáška, školení, konference…).
 3. Jazykové kombinace: Informujte nás z/do jakého jazyka nebo jazyků potřebujete tlumočit.
 4. Termín: V jakém termínu tlumočníka potřebujete? U větších akcí doporučujeme objednávat s cca měsíčním předstihem. Pro konsekutivní tlumočení umíme tlumočníka zajistit do několika dnů, příp. hodin.
 5. Kde budeme tlumočit: Uveďte místo konání, popřípadě zda jste schopni zajistit dopravu tlumočníka na místo (např. u výjezdů do zahraničí). Zejména pro simultánní tlumočení potřebujeme znát v předstihu místo a termín.
 6. Téma a podklady: Tlumočníci se na akci předem připravují. Pomozte jim. Uveďte téma hovoru, pošlete podklady (powerpointové prezentace, písemné proslovy, terminologické slovníčky apod.).
 7. Počet osob: Sdělte nám, prosím, pro kolik osob se bude tlumočení zajišťovat.
 8. Tlumočnická technika: Pro simultánní tlumočení je důležité vědět, zda bude k dispozici (nebo od nás požadujete) tlumočnická technika (ozvučení sálu, mikrofony pro řečníky, tlumočnické kabiny, sluchátka…). Uveďte, kolik a jaký typ mikrofonů požadujete, jak velký prostor je k dispozici pro tlumočnické kabiny, zda je potřebné povolení (např. v historických objektech). S technickými detaily vám poradíme.
 9. Ostatní: Uveďte doplňující informace ohledně dopravy, ubytování, stravování, požadovaného dress codu, ad. specifik, která mají vliv na zdárnou realizaci (příklad: tlumočník cestující do Alžírska by si měl nechat narůst vousy).

Objednávejte zde: www.slune.cz/sluzba/tlumoceni/.

Aby vám neutekly žádné novinky, můžete nás sledovat na našem LinkedInu.

Co je u nás nového

Rétorika je umění mluvit: ochutnávka pro vás

28.11.2022

Od prosince 2021 pro vás pravidelně připravujeme ochutnávku našeho populárního kurzu: rétorická klouzačka. (termíny níže) Našimi ochutnávkami již prošlo více než 128 zájemců!...

Zobrazit celý článek

Listopad ve znamení knírů

25.11.2022

Možná jste si všimli, že se v průběhu listopadu vaším městem prohání „kníraté“ tramvaje či autobusy, a považovali jste to za nějaký žert. Nebo jste narazili na slovo...

Zobrazit celý článek

Optimalizujte si daňový základ za rok 2022

20.11.2022

Do 15. ledna 2023 si můžete optimalizovat daňový základ za rok 2022! Přemýšlejte nad touto možností již teď.   Nechcete platit daně? Chcete snížit daňovou...

Zobrazit celý článek