Překlady a tlumočení v roce 2022

Po náročném roce 2021 a covidové pandemii asi většina doufala, že si v roce 2022 trochu oddechneme.

Překlady a tlumočení v roce 2022

Bohužel tomu tak nebylo ani v nejmenším a rok „magických“ dvojek se ukázal být ještě větší výzvou než ty předchozí. Nestabilní situace ve světě a ekonomická krize samozřejmě zasáhla i Slůně. Tak jako v předchozích letech jsme se ovšem s nepříznivými okolnostmi popasovali, jak nejlépe jsme dovedli. Sice jsme měli kvůli výše zmíněným faktorům nižší obrat, ale zato jsme byli produktivnější. Celkově jsme zpracovali téměř 1 242 zakázek (1 049) (v průměru 4,9 zakázek denně), což je o 18 procent více než minulý rok.

Ukrajinština

Radikálně vzrostla poptávka po překladatelích a tlumočnících ukrajinštiny. Ukrajinština se tak dostala mezi nejžádanější jazyky spolu s angličtinou, němčinou, polštinou a slovenštinou. Dalšími často využívanými jazyky byly např. románské jazyky, francouzština, španělština, italština. Měli jsme ale také velké zakázky na překlad do maďarštiny, rumunštiny, vietnamštiny, bulharštiny a slovinštiny.

Změny v roce 2022

Rok 2022 byl také rok plný změn. Asi nejvýraznější z nich bylo fyzické uzavření našich kanceláří v Praze a Brně (a jejich přesunutí do virtuálního světa), což ovlivnilo chod práce na naší centrální i plzeňské pobočce. Naše zákazníky to však nezasáhlo – soudní překlady i nadále zajišťujeme v rámci celé České republiky. Pokud máte Ostravu nebo Plzeň z ruky, překlady ve fyzické formě pro vás zajistíme prostřednictvím pošty, nicméně komfortnější možností je soudní překlad v digitální podobě, která je možná díky nově zavedenému časovému razítku a elektronickému podpisu soudního překladatele. Jako další novinku jsme do našeho portfolia zahrnuli neuronové strojové překlady a do angličtiny takto přeložili přes 200 normostran.

Geografické rozložení zákazníků nedoznalo větších změn. Nejčastěji jsme spolupracovali se zákazníky z Moravskoslezského kraje, z hlavního města Prahy, z Plzeňského a Jihomoravského kraje. Nejvíce zahraničních klientů na překlady je ze sousedních zemí: Slovenska, Německa, Rakouska a Polska. S tlumočením jsme se tento rok dostali dál za hranice, a to např. do Bulharska a Francie.

Kromě našich stálých zákazníků se nám podařilo získat i zákazníky nové. Překlady si u nás v roce 2022 objednalo 489 zákazníků (313 firem a 176 fyzických osob). Naši největší zákazníci nám i v loňském roce zůstali věrni – většina zakázek byla z oboru automotive, železniční přepravy, strojírenství, výroby zdravotnických materiálů a výroby chemických přípravků. Firemní klienti požadovali překlady manuálů, smluv, firemní dokumentace, HR dokumentů, webových stránek, marketingových materiálů apod.

Zajímavé zakázky

Ze zajímavých zakázek můžeme uvést např. překlady technických strojů do thajštiny a turečtiny. (132 NS) Neobvyklým požadavkem, se kterým jsme se rovněž popasovali, byla objednávka překladu audiozáznamu z ngalštiny (jinak také známé jako lingala či ngala), což je bantuský jazyk, kterým se hovoří převážně v Kongu.

Doufáme, že si i v roce 2023 udržíme naši vytrvalost a flexibilitu, díky kterým jsme přestáli další nelehký rok, a že nám budete i nadále zachovávat přízeň.

Vaše Slůně

Co je u nás nového

Jazykový certifikát Pipplet

16.4.2024

Jazykový certifikát Pipplet: Otevřete si dveře do světa za pouhou hodinu! Hledáte rychlý, pohodlný a flexibilní způsob, jak získat mezinárodně uznávaný jazykový certifikát? Pak je...

Zobrazit celý článek

Umělá inteligence v překladech: Praktický průvodce pro firmy

10.4.2024

Již začátkem tohoto roku jsme informovali, že ve Slůněti jdeme s dobou. Plánujeme tudíž při práci s překlady ve větší míře využívat nástroje umělé inteligence (AI). Tím budeme...

Zobrazit celý článek

Den vzdělanosti

8.4.2024

7. dubna: Den vzdělanosti Víte, co se slaví 7.dubna? Ano, máme tu Den vzdělanosti! A co to vlastně ten Den vzdělanosti znamená? Připomínáme si, že vzdělání není jen o tom, že...

Zobrazit celý článek