Překlad a tlumočení jsou dvě různé činnosti

„Potřebovali bychom překladatele na svatbu, můžete nám poradit?“ Pozor: překlad a tlumočení jsou dvě různé činnosti!

S takovými a podobnými požadavky se na nás klienti obracejí takřka denně. Ze zkušeností už víme, že v takových případech je většinou zapotřebí zajistit soudního tlumočníka, který bude tlumočit svatební projevy a další komunikaci. I tak je však třeba si hned na začátku upřesnit, zda potřebujete tlumočení, nebo opravdu „jen“ překlad. V praxi se jedná o často zaměňované pojmy, označují však dvě různé činnosti.

Obě spočívají v převodu sdělení z jednoho jazyka do druhého a obě vyžadují vysokou kvalifikaci a zkušenost od profesionálů, kteří je provádějí. Jejich role se však liší v procesu zprostředkování komunikace. Překladatel a tlumočník mají odlišné dovednosti a pracují ve specifických kontextech. Obě profese vyžadují unikátní schopnosti a často i platí, že se lingvista soustředí jen na jednu nebo druhou činnost.

 

Překlad

Překlad je  proces převodu písemného textu z jednoho jazyka do druhého, kdy se překladatel snaží zachovat co nejvěrněji původní význam textu a přizpůsobit ho kulturním nuancím cílového jazyka. Při překladu je důležité porozumět kontextu textu a kulturnímu pozadí překládaného dokumentu. Na překlad mívá překladatel obvykle více času a může používat různé zdroje, aby našel správné slovo nebo frázi a překlad byl tak co nejpřesnější. Překladatelé se často specializují na určitý obor, např. na právo, techniku nebo marketing.

 

Tlumočení

Tlumočení je  proces převodu mluveného projevu z jednoho jazyka do druhého v reálném čase. Při tlumočení je důležité porozumět mluvčímu a jeho myšlenkám v kulturním a socioekonomickém kontextu dané tlumočené události. Tlumočení se dále dělí na simultánní (kdy tlumočník mluví téměř současně s mluvčím za pomocí tlumočnické techniky) a konsekutivní (kdy tlumočník čeká, až mluvčí dokončí část svého projevu, a pak až začne tlumočit). Tlumočník musí mít schopnost pracovat v časovém presu, rychle reagovat na změny tématu, tónu nebo stylu řeči. Zejména simultánní tlumočení je extrémně náročné na soustředění, proto je na delších akcích třeba, aby bylo tlumočníků více a mohli se pravidelně střídat.

 

Znalost jazyka nestačí

U obou profesí pak platí, že vynikající znalost jazyka nestačí. Překladatelé i tlumočníci musí rozumět kultuře a kontextu obou jazyků, se kterými pracují. Oba přispívají k vytváření mostu mezi různými komunitami a jazyky, což je klíčové pro globální komunikaci a porozumění. Překladatelé a tlumočníci mají nezastupitelnou roli v dnešním multikulturním světě.

 

Potřebujete překlad nebo tlumočení?

Již 25 let jsme vašimi profesionálními partnery, kdykoli nás můžete kontaktovat: obchod@slune.cz, preklady@slune.cz, tlumoceni@slune.cz.

 

Vaše Slůně

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek