Pozvěte nás do výběrového řízení na kurzy měkkých dovedností

Slůně – svět jazyků většina lidí zná především jako jazykovou školu a překladatelskou agenturu, ale Slůně se již několik let také specializuje na kurzy měkkých dovedností, které se staly jedním z pilířů celkové nabídky služeb. Neváhejte nás oslovit a pozvěte nás do výběrových řízení na kurzy měkkých dovedností vaší firmy. Díky efektivním a praktickým kurzům posuneme vaše zaměstnance dopředu a zajistíme jejich dlouhodobý rozvoj.

Soft skills, neboli měkké dovednosti, jsou klíčové pro úspěch v dnešním konkurenčním světě práce. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že technické dovednosti samy o sobě nestačí. Schopnost komunikovat efektivně, pracovat v týmu, řídit čas, vyjednávat, být kreativní a další měkké dovednosti jsou nezbytné pro zvýšení kompetentnosti zaměstnanců.

Vzhledem k rostoucí poptávce po soft skills kurzech vzniká mnoho vzdělávacích programů, které se zaměřují na rozvoj těchto dovedností. Soft skills kurzy nabízejí strukturovaný a cílený přístup k posilování měkkých dovedností, které jsou důležité ve firemním prostředí i v osobním životě.

 

Proč pozvat Slůně do výběrového řízení na soft skills kurzy?

 

 1. Expertní znalosti: Slůně – svět jazyků disponuje širokým portfoliem expertů a lektorů, kteří mají hluboké znalosti a zkušenosti v různých oblastech měkkých dovedností. HR manažeři si mohou být jisti, že jejich kurzy budou vedeny odborníky, kteří jim poskytnou nejnovější informace a osvědčené postupy v oboru.
 2. Flexibilita a přizpůsobivost: Slůně – svět jazyků je schopno přizpůsobit své kurzy konkrétním potřebám klienta. HR manažeři ocení možnost upravit obsah, délku a formu školení, které jim Slůně připraví, tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům jejich zaměstnanců a organizace.
 3. Interaktivní a praktický přístup: Kurzy od Slůně – svět jazyků jsou navrženy tak, aby byly interaktivní a praktické. Studenti budou mít možnost se aktivně zapojit, cvičit a aplikovat nové dovednosti v reálných situacích. Tím se zajišťuje skutečný přenos dovedností a jejich udržitelnost v praxi.
 4. Dobrá reputace a reference: Slůně – svět jazyků má silnou a dobrou reputaci v oblasti vzdělávání a rozvoje měkkých dovedností. Reference od spokojených klientů a úspěšné realizace předchozích kurzů, dávají HR manažerům důvěru a jistotu, že se rozhodují pro spolehlivého partnera.
 5. Široká škála dostupných témat: Slůně – svět jazyků nabízí rozmanité kurzy zaměřené na různé aspekty měkkých dovedností, jako je komunikace, prezentační dovednosti, týmová spolupráce, vedení lidí a týmů a další.
 6. Individualizovaný přístup: Slůně – svět jazyků poskytuje individualizovaný přístup ke každému klientovi, aby plně porozumělo jeho potřebám a co nejvíce přizpůsobilo vzdělávací kurzy dle konkrétních požadavků.
 7. Mezinárodní perspektiva: Slůně – svět jazyků je schopno poskytovat kurzy s mezinárodním zaměřením, které reflektují potřeby a výzvy současného globálního a multikulturního světa.

 

Pozvěte nás do výběrového řízení na kurzy měkkých dovedností

Rádi vám představíme balíček našich nejžádanějších soft skills kurzů pro vaše zaměstnance. Tyto kurzy jim pomohou nejen v jejich osobním rozvoji, ale mohou pomoci celé vaší firmě se posunout dopředu. Jsou to dovednosti, které přinesou pozitivní změny ve vaší firmě na všech úrovních!

Naše kurzy se zaměřují na konkrétní soft skills, jako je komunikace, leadership, prezentace, řízení konfliktů, emocionální inteligence a mnoho dalších. Účastníci se dozvídají o principech a technikách, které lze uplatnit v profesní praxi. Získávají nástroje, které jim pomáhají vybudovat lepší vztahy s kolegy, zákazníky a nadřízenými. Tím přispívají k efektivnějšímu a harmoničtějšímu pracovnímu prostředí.

 

Zde je přehled nejžádanějších kurzů měkkých dovedností, které nabízíme:

 

 1. Rétorická klouzačka: Tento kurz je primárně zaměřen na zvýšení vlastního sebevědomí, a to nejen při projevu. Díky lepší artikulaci, práci s dechem, zvládnutí mluvních technik a dalších se naučíte, jak zaujmout publikum i jak si udržet jeho pozornost. Kurz zahrnuje informace, návody, cvičení a všechny potřebné dovednosti k úspěšné prezentaci, obchodní schůzce či jednání.
 2. Sebevědomá prezentace: Praktický interaktivní workshop, který umožňuje prohloubit základní rétorické a prezentační dovednosti. Účastníci budou moci využít své zkušenosti, rozšířit si dovednosti a procvičit si je v menších skupinách s konstruktivní zpětnou vazbou.
 3. Prezentační dovednosti v angličtině: Kurz zaměřený na prezentace v angličtině. Účastníci si nejen připomenou prezentační dovednosti, ale také získají potřebné fráze a sebejistotu při prezentacích v cizím jazyce.
 4. Jak vytvořit sexy prezentace: Tento kurz se zaměřuje na vizuální stránku prezentací a techniky, jak upoutat pozornost publika. Účastníci se naučí vytvářet atraktivní prezentace, které mnohdy nahradí i zbytečná slova. Vizuální komunikace je důležitou součástí prezentačních technik a spolu s mluveným projevem tvoří neoddělitelnou dvojici.
 5. Tajemství time managementu 21. století: Kurz zaměřený na efektivní řízení času v dnešní uspěchané době. Účastníci se naučí klíčové strategie a techniky, které jim pomohou zvládat nároky, dosáhnout svých cílů, a ještě si vyšetřit čas pro osobní potřebu.
 6. Jak se naučit říkat „NE“!: Kurz zaměřený na umění zvládnout říct i asertivní „NE“ tak, aby druhá osoba váš postoj přijala. Naučíte si stanovit si vlastní hranice v komunikaci, zjistíte, jak se vyhnout přetížení a efektivněji zvládat svůj čas i závazky.
 7. Komunikace a vyjednávání v obtížných situacích (i v angličtině): Kurz zaměřený na komunikaci a vyjednávání ve složitých situacích každého dne. V anglicky vedeném kurze se navíc naučíte nové fráze a postupy, které vám zajistí rychlou reakci a efektivní vyjednávání právě v obtížné situaci.

 

Kurzy s další tématikou vám rádi připravíme na míru dle vašich interních potřeb. Slůně – svět jazyků nabízí přizpůsobitelné kurzy pro různé úrovně a potřeby, aby vaši zaměstnanci mohli dosáhnout maximálního výsledku. Podporujeme interaktivní učební prostředí, ve kterém se účastníci mohou zapojit, sdílet své zkušenosti a rozvíjet své dovednosti. Naším primárním cílem je pomoci vašim zaměstnancům růst a dosáhnout jejich plného potenciálu. Když investujete do rozvoje svých zaměstnanců, investujete do budoucnosti vaší firmy. Lepší komunikace, vedení a produktivita se promítnou do lepších výsledků a konkurenční výhody na trhu.

 

Pozvěte nás do výběrového řízení na kurzy měkkých dovedností

 

Slůně zaručuje vysokou kvalitu kurzů měkkých dovedností, co nejvíce přizpůsobenou vašim specifickým potřebám. Kontaktujte nás ještě dnes e-mailem na rozvoj@slune.cz nebo telefonicky na 731 965 165. Prodiskutujeme vaše požadavky a zahájíme proces zlepšování měkkých dovedností i ve vaší firmě. Pozvěte nás do výběrového řízení na soft skills kurzy!

 

 

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek