Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti

Téma rozvoje osobnosti člověka je v současné době jedním z nejaktuálnějších. Co si pod tímto pojmem představit?

 

Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti

Každý jsme se s pojmem „rozvoj“ v životě již setkali. Je to proces, který vede ke zlepšování, postupnému zdokonalování a přetváření osobnosti člověka na základě vývoje. Člověk se vyvíjí prakticky od narození až do posledních dnů života, a to jak tělesně, tak duševně.

Tělesný vývoj znamená rozvoj tělesných funkcí. Duševním vývojem jsou myšleny postupné změny psychických jevů, stavů a funkcí, jež vyvolávají změny v chování a prožitcích člověka. Výsledkem lidského vývoje je rozvoj osobnosti.

Člověk se rozvíjí po celý život. V dětství jej formuje rodina, od školních let do dospělosti pak včetně rodiny učitelé, kamarádi, vrstevníci, škola, později pracovní prostředí. Rozvíjí své vlastnosti, vlohy, schopnosti, dovednosti, nadání, talent a stává se osobností.

Každý člověk je „jedinečnou osobností“ a osobní rozvoj je v zájmu každého z nás. Zdokonalujeme a rozvíjíme své vlohy a vytváříme si tak schopnost orientovat se co nejlépe jak v osobním, tak profesním prostředí. Osobním rozvojem zdokonalujeme své osobnostní kompetence a potenciál. Jsme v procesu seberozvíjení sociálně (efektivní komunikací) i kognitivně (tvořivostí).

U profesního rozvoje si zvyšujeme potenciál pro pracovní uplatnění, což zahrnuje sebevzdělávání, semináře, vzdělávací kurzy a další techniky prohlubování znalostí, zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce. K vytčeným životním cílům pak docházíme způsoby a cestami snazšími, či strmějšími. Je to na každém z nás.

K cestám přímým nás dovede prostředí a možnosti společnosti. Proto bych dnes ráda zmínila jednu z možností tzv. „jednodušší cesty“, jak se co nejrychleji osobně i profesně dostat tam, kam míříme či potřebujeme, nechat se za pomocí profesionálů motivovat, rozvinout své vlohy, schopnosti i talent jak v rovině osobní, tak profesní.

 

Společnost Slůně-svět vzdělávání a jazyků je tady pro každého z nás.

Kurzy měkkých dovedností i kurzy jazykové zaměří pozornost uchazeče, nasměrují a naučí využít potenciál a stát se profesionálem v pravém slova smyslu. Interaktivní kurzy měkkých dovedností pak učí, jak zaujmout, zviditelnit se, stát se zapamatovatelným a rozvinout (ne přeměnit) svůj potenciál v osobní i profesní rovině.

Klíčem k úspěchu každého z nás je chuť a motivace k překonání mýtů, odhalení a následné využití skutečného potenciálu a silných stránek osobnosti člověka.

Nestagnujte a pojďte se se mnou a společností Slůně osobně i profesně rozvíjet. Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti je důležitý.

Těším se na Vás!

 

Svatava Križanová

Manažerka rozvoje obchodu

Co je u nás nového

Pozvěte nás do výběrového řízení

19.6.2024

Organizujete výběrové řízení na: firemní jazykovou výuku? překladatelské služby? tlumočnického služby? kurzy měkkých dovedností?   Pozvěte nás do...

Zobrazit celý článek

Světový den hudby

17.6.2024

Oslava univerzálního jazyka, který nás spojuje   Každý rok 21. června se po celém světě slaví Světový den hudby, známý také jako Fête de la Musique. Tento den je věnován...

Zobrazit celý článek

Albánština: Probuďte v sobě dobrodruha

13.6.2024

Albánie: Za tajemstvím orlů a fascinujícího jazyka   S blížícím se létem všichni určitě čím dál tím víc myslíme na slunečnou dovolenou, teplo a moře. Proto bychom Vám...

Zobrazit celý článek