Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti

Téma rozvoje osobnosti člověka je v současné době jedním z nejaktuálnějších. Co si pod tímto pojmem představit?

 

Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti

Každý jsme se s pojmem „rozvoj“ v životě již setkali. Je to proces, který vede ke zlepšování, postupnému zdokonalování a přetváření osobnosti člověka na základě vývoje. Člověk se vyvíjí prakticky od narození až do posledních dnů života, a to jak tělesně, tak duševně.

Tělesný vývoj znamená rozvoj tělesných funkcí. Duševním vývojem jsou myšleny postupné změny psychických jevů, stavů a funkcí, jež vyvolávají změny v chování a prožitcích člověka. Výsledkem lidského vývoje je rozvoj osobnosti.

Člověk se rozvíjí po celý život. V dětství jej formuje rodina, od školních let do dospělosti pak včetně rodiny učitelé, kamarádi, vrstevníci, škola, později pracovní prostředí. Rozvíjí své vlastnosti, vlohy, schopnosti, dovednosti, nadání, talent a stává se osobností.

Každý člověk je „jedinečnou osobností“ a osobní rozvoj je v zájmu každého z nás. Zdokonalujeme a rozvíjíme své vlohy a vytváříme si tak schopnost orientovat se co nejlépe jak v osobním, tak profesním prostředí. Osobním rozvojem zdokonalujeme své osobnostní kompetence a potenciál. Jsme v procesu seberozvíjení sociálně (efektivní komunikací) i kognitivně (tvořivostí).

U profesního rozvoje si zvyšujeme potenciál pro pracovní uplatnění, což zahrnuje sebevzdělávání, semináře, vzdělávací kurzy a další techniky prohlubování znalostí, zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce. K vytčeným životním cílům pak docházíme způsoby a cestami snazšími, či strmějšími. Je to na každém z nás.

K cestám přímým nás dovede prostředí a možnosti společnosti. Proto bych dnes ráda zmínila jednu z možností tzv. „jednodušší cesty“, jak se co nejrychleji osobně i profesně dostat tam, kam míříme či potřebujeme, nechat se za pomocí profesionálů motivovat, rozvinout své vlohy, schopnosti i talent jak v rovině osobní, tak profesní.

 

Společnost Slůně-svět vzdělávání a jazyků je tady pro každého z nás.

Kurzy měkkých dovedností i kurzy jazykové zaměří pozornost uchazeče, nasměrují a naučí využít potenciál a stát se profesionálem v pravém slova smyslu. Interaktivní kurzy měkkých dovedností pak učí, jak zaujmout, zviditelnit se, stát se zapamatovatelným a rozvinout (ne přeměnit) svůj potenciál v osobní i profesní rovině.

Klíčem k úspěchu každého z nás je chuť a motivace k překonání mýtů, odhalení a následné využití skutečného potenciálu a silných stránek osobnosti člověka.

Nestagnujte a pojďte se se mnou a společností Slůně osobně i profesně rozvíjet. Osobní a profesní rozvoj člověka v jazykové a sociální oblasti je důležitý.

Těším se na Vás!

 

Svatava Križanová

Manažerka rozvoje obchodu

Co je u nás nového

Pobočka Slůněte

26.2.2024

Pojďte dnes uhodnout české město, které je s námi spojeno: existujte tam totiž pobočka Slůněte.   Historie města Město bylo založeno na příkaz českého krále Václava II....

Zobrazit celý článek

Slůně vstupuje do éry umělé inteligence pro zvyšování kvality a urychlení procesu překladů

23.2.2024

Překladatelská agentura Slůně přichází s inovativním krokem směrem k modernímu překladatelství využívajícímu umělou inteligenci (AI), a začíná ve větší míře využívat...

Zobrazit celý článek

Život v zahraničí

18.2.2024

Život v zahraničí přináší do našich životů nové výzvy, ale také možnost objevovat různorodé kultury a obohacovat naši životní zkušenost. Jeden z klíčů k úspěšnému...

Zobrazit celý článek