Nejtěžší jazyky

Pokud se učíte jazyk, určitě nám dáte za pravdu, že to není žádná legrace. Ostatně i naše mateřština nám dává leckdy zabrat, a cizince, kteří se česky učí, obdivujeme nebo litujeme.

Naproti tomu angličtiny se v dnešní době bojí už málokdo. S takovou němčinou nebo třeba francouzštinou je to trochu horší – ostatně němčina bývá společně s matematikou pravidelně maturitním předmětem, který nejvíce žáků nezvládne.

 

Nejtěžší jazyky světa

 

Ti ještě odvážnější studují např. maďarštinu, která je proslulá svou odlišností od všech evropských jazyků, nebo třeba asijské jazyky. Zde už musíme počítat s učením se komplexních znakových systémů a kulturních aspektů, které jazyk ovlivňují. Zatímco my si vystačíme s vykáním a tykáním, například taková korejština má šest stupňů zdvořilosti. Je to dáno hierarchickým uspořádáním jejich společnosti, kdy je kladen velký důraz na společenské postavení a věk.

Pak ale existují i jazyky, které je vzhledem ke kulturním odlišnostem téměř nemožné se naučit, nebo i pochopit. Např. indiánský jazyk tuyuca má více než 50 rodů a speciální koncovky pro vyjádření toho, zda něco mluvčí viděl na vlastní oči či se jen domnívá, že je to pravda. V jazyce pirahã, kterým hovoří stejnojmenné etnikum v Amazonii, pak např. vůbec nerozlišují minulost a budoucnost a nepoužívají číslovky (pouze vyjádření pro menší a větší množství). A v některých afrických jazycích se můžeme setkat s tzv. mlaskavkami, tedy hláskami tvořenými ústy bez použití hlasivek.

Domorodé jazyky vás ve Slůněti bohužel nenaučíme, ale snad jste se o nich v tomto článku alespoň něco dozvěděli a třeba i získali motivaci pro učení těch „jednodušších“ jazyků.

 

Víme, že očekáváte žebříček, takže … zde je 10 nejobtížnějších jazyků:

 

1. čínština

Čínštinou v současné době mluví více než 1 miliarda lidí. Mezi mluvenou a psanou čínštinou je poměrně složitý vztah, protože v psané čínštině nejsou žádné vodítka, které by mohly poukazovat na její výslovnost.

Mluvená čínština je velmi obtížná, protože jazyk má mnoho homofonií, přesto je čínština rozlišitelná pouze čtyřmi tóny. Musíte identifikovat skutečný kontext a přesnou frázi, abyste mohli tyto 4 tóny zřetelně použít. Čínština je větví čínsko-tibetské jazykové rodiny, což znamená, že čínská slovesa postrádají všechny časy, například ty, které vyjadřují čas (včera, dnes, zítra).

 

2. řečtina

Mluví se jí hlavně v Řecku a na Kypru. Řecká slabiková struktura zůstala konstantní po celé věky a obsahuje smíšenou strukturu slabik, která umožňuje vytvářet složité kombinace zvuků. Jazyk má rozsáhlou sadu produktivních derivačních afixů silně ovlivněných bohatým systémem skloňování.

 

3. arabština

Arabština odkazuje na literární jazyk a rozmanitosti arabštiny, kterými se mluví v severní Africe, v Africkém rohu a na Středním východě. Na arabštině je fascinující, že abeceda je nejsnazší částí učení arabštiny. Jazyk má složitou a neobvyklou metodu, pokud jde o stavbu slov.

Říkáme to, protože slova se tvoří přidáním řady zvuků k základnímu kořenu. Vzorec zvuků kolem kořene určuje slovní druh, číslo, rod a gramatický případ vedoucí ke skutečnému významu řečených slov.

 

4. islandština

Islandština je hlavním jazykem Islandu a má velmi archaickou slovní zásobu a složitou gramatiku, takže je velmi obtížné se ji naučit. Zachovává si mnoho gramatických rysů jiných starověkých germánských jazyků a jen velmi málo se přizpůsobuje moderní době jako jiné jazyky, o kterých jsme již mluvili, zejména pokud jde o jeho psanou podobu. Moderní islandština je silně skloňovaný jazyk, který se nepodobá žádnému jinému jazyku mimo islandštinu.

 

5. japonština

Japonština je v Japonsku národním jazykem, ale navzdory tomu, že japonská populace klesá, se jazyk rychle šíří v mnoha zemích světa. Důkazem je, že se japonština stala jazykem, který se učí na univerzitách po celém světě. Výzkumy ukazují, že čínština významně ovlivnila slovní zásobu a fonologii staré japonštiny. Psaný kód se velmi liší od mluvené verze, takže je extrémně obtížné se japonštinu naučit.

Japonský jazyk má také rozsáhlý gramatický systém vyjadřující zdvořilost a formality. Japonská kultura také ztěžuje učení se jazyku, protože kultuře samotné je také obtížné se přizpůsobit.

 

6. finština

Finsky mluví většina obyvatel Finska. Gramatika finštiny je velmi komplikovaná, protože má zdánlivě nekonečné odvozené přípony. Existují také rozsáhlé modifikátory sloves, zájmen, číslovek, podstatných jmen a přídavných jmen v závislosti na jejich rolích ve větách. Například jednoduchá a dvojitá písmena reprezentují různé zvuky. Minutové zvukové rozdíly vedou k tomu, že některá finská slova jsou extrémně dlouhá. Mohou také nabýt mnohem většího významu, než jaký by jim přisuzoval cizinec.

 

7. němčina

Němčina je jedním z hlavních jazyků. Má největší počet rodilých mluvčích v EU, rozšiřuje se i daleko mimo EU a její vliv rychle roste. Důvodem, proč se němčina těžko učí, je to, že má několik standardních dialektů v mluvené i psané formě. Německý jazyk má také 3 gramatické rody a je podle všech norem skloňovaným jazykem, například velké množství slov bylo odvozeno ze stejného kořene.

 

8. norština

Je úředním jazykem Norska, mluví se jí především v Norsku. Proč je tak těžké se ji učit? Důvodem je, že neexistuje standardní dialekt tohoto jazyka. Dalším důvodem je, že většina Norů mluví svým vlastním dialektem závisí na jejich geografické poloze.

 

9. dánština

Dánštinou v současné době mluví 6 milionů lidí nebo dokonce více, tímto jazykem se mluví převážně v Dánsku. Důvod, proč je dánština tak těžká, je ten, že její zvukový systém se zdá být docela neobvyklý. Mluvený jazyk se výrazně liší od psané jazykové verze (jako u francouzštiny), proto je velmi obtížný a kontraintuitivní. Tento jazyk je jazykem, který si v posledních letech zachoval mnoho zvláštností, přestože se psaná forma hodně změnila.

 

10. francouzština

Francouzština je úředním jazykem 29 zemí. Pokud ovládáte jiné románské jazyky, jako je španělština, portugalština nebo italština, bude pro vás snadné naučit se základy francouzštiny. Francouzská výslovnost se řídí velmi přísnými pravidly založenými na pravopisu, pravidly, která jsou založena spíše na historii než na fonologii.

 

I ty nejobtížnější jazyky vás naučíme nebo vám je přeložíme. Stačí se ozvat: info@slune.cz. Těšíme se na vás!

Co je u nás nového

Pozvěte nás do výběrového řízení

19.6.2024

Organizujete výběrové řízení na: firemní jazykovou výuku? překladatelské služby? tlumočnického služby? kurzy měkkých dovedností?   Pozvěte nás do...

Zobrazit celý článek

Světový den hudby

17.6.2024

Oslava univerzálního jazyka, který nás spojuje   Každý rok 21. června se po celém světě slaví Světový den hudby, známý také jako Fête de la Musique. Tento den je věnován...

Zobrazit celý článek

Albánština: Probuďte v sobě dobrodruha

13.6.2024

Albánie: Za tajemstvím orlů a fascinujícího jazyka   S blížícím se létem všichni určitě čím dál tím víc myslíme na slunečnou dovolenou, teplo a moře. Proto bychom Vám...

Zobrazit celý článek