Mosambik: mnohojazyčnost a bilingvní vzdělávání

 

Mosambik je pestrá mnohojazyčná země s bohatou kulturní a jazykovou rozmanitostí. Kromě portugalštiny, oficiálního jazyka, se v Mosambiku mluví více než 40 původními jazyky patřícími do jazykové rodiny Bantuů. Tyto jazyky tvoří nedílnou součást mosambické společnosti a kultury, hrají klíčovou roli v každodenním životě obyvatel.

 

Rozmanitost jazyků v Mosambiku

Podle Ethnologue má Mosambik 42 původních jazyků. Tyto jsou: macua, changany, seny, lómue, chuabo, niany, xindau, xítsua, nhúngue, yaawo, maconde, tewe, rongy, tonga, chope, manicy, cibalke, koti a další. Tyto jazyky se odlišují svými vlastnostmi, strukturou a rozsahem používání. Zatímco některé jsou široce rozšířené a mluví je většina obyvatel, jiné jsou používány pouze v malých komunitách.

 

Jazyková politika v Mosambiku

Debata o jazykové politice v Mosambiku je klíčovým politickým tématem, vyvolávajícím živé diskuse. Po téměř 50 letech nezávislosti došlo k posunu ve vnímání vztahu mezi portugalštinou a ostatními jazyky. Zatímco na začátku byly investice zaměřeny především na výuku portugalštiny, v posledních desetiletích byla zdůrazněna role národních jazyků ve společenském vývoji.

 

Bilingvní vzdělávání v Mosambiku

Bilingvní vzdělávání, které spojuje gramotnost v místním jazyce a portugalštině, je klíčovým programem řešícím otázky rovnosti, kvality a sociální spravedlnosti v mnohojazyčném a multikulturním kontextu Mosambiku.

 

Historie a vývoj bilingvního Vzdělávání

V letech 1993 až 1997 probíhal experimentální projekt bilingvního vzdělávání v Mosambiku (PEBIMO), který vedl k začlenění mosambických jazyků do národního vzdělávacího systému (SNE) v roce 2003. Tento politický směr byl potvrzen v roce 2004, kdy byl do ústavy Mosambické republiky začleněn článek 9, zdůrazňující význam národních jazyků jako kulturního a vzdělávacího dědictví.

V letech 2003 až 2017 byl proveden pilotní projekt na rozšíření bilingvního vzdělávání, a v roce 2018 byly mosambické jazyky oficiálně začleněny do nového zákona o SNE jako vyučovací a studijní jazyky na primární úrovni.

 

Závěr

Přijetí bilingvního vzdělávání v Mosambiku představuje důležitý krok k podpoře jazykové rozmanitosti a rovnosti v zemi. Bilingvní vzdělávání má potenciál pozitivně ovlivnit kognitivní, sociální a emocionální rozvoj jednotlivců. Bilingvní a biliterní jedinci se projevují úspěchem ve škole a celoživotním učení, přičemž aktivně přispívají k rozvoji své země.

Co je u nás nového

Vánoční cesta kolem světa

8.12.2023

Spolu s vánoční pohodou vás zveme na vánoční cestu poznání. Vánoční cesta kolem světa: pojďme se společně podívat na různorodost vánočních tradic, které odrážejí kulturu a...

Zobrazit celý článek

Optimalizujte si daňový základ za rok 2023

7.12.2023

Do 15. ledna 2024 to stihnete! Optimalizujte si daňový základ za rok 2023! Přemýšlejte nad touto možností již teď.   Nechcete platit daně? Chcete snížit daňovou povinnost?...

Zobrazit celý článek

Španělština

4.12.2023

¿HABLA USTED ESPAÑOL? Španělština je druhý nejpoužívanější jazyk na celém světě. Podle španělského Institutu Cervantes mluví španělsky více než 591 milionů lidí, z nichž...

Zobrazit celý článek