Mosambik: mnohojazyčnost a bilingvní vzdělávání

 

Mosambik je pestrá mnohojazyčná země s bohatou kulturní a jazykovou rozmanitostí. Kromě portugalštiny, oficiálního jazyka, se v Mosambiku mluví více než 40 původními jazyky patřícími do jazykové rodiny Bantuů. Tyto jazyky tvoří nedílnou součást mosambické společnosti a kultury, hrají klíčovou roli v každodenním životě obyvatel.

 

Rozmanitost jazyků v Mosambiku

Podle Ethnologue má Mosambik 42 původních jazyků. Tyto jsou: macua, changany, seny, lómue, chuabo, niany, xindau, xítsua, nhúngue, yaawo, maconde, tewe, rongy, tonga, chope, manicy, cibalke, koti a další. Tyto jazyky se odlišují svými vlastnostmi, strukturou a rozsahem používání. Zatímco některé jsou široce rozšířené a mluví je většina obyvatel, jiné jsou používány pouze v malých komunitách.

 

Jazyková politika v Mosambiku

Debata o jazykové politice v Mosambiku je klíčovým politickým tématem, vyvolávajícím živé diskuse. Po téměř 50 letech nezávislosti došlo k posunu ve vnímání vztahu mezi portugalštinou a ostatními jazyky. Zatímco na začátku byly investice zaměřeny především na výuku portugalštiny, v posledních desetiletích byla zdůrazněna role národních jazyků ve společenském vývoji.

 

Bilingvní vzdělávání v Mosambiku

Bilingvní vzdělávání, které spojuje gramotnost v místním jazyce a portugalštině, je klíčovým programem řešícím otázky rovnosti, kvality a sociální spravedlnosti v mnohojazyčném a multikulturním kontextu Mosambiku.

 

Historie a vývoj bilingvního Vzdělávání

V letech 1993 až 1997 probíhal experimentální projekt bilingvního vzdělávání v Mosambiku (PEBIMO), který vedl k začlenění mosambických jazyků do národního vzdělávacího systému (SNE) v roce 2003. Tento politický směr byl potvrzen v roce 2004, kdy byl do ústavy Mosambické republiky začleněn článek 9, zdůrazňující význam národních jazyků jako kulturního a vzdělávacího dědictví.

V letech 2003 až 2017 byl proveden pilotní projekt na rozšíření bilingvního vzdělávání, a v roce 2018 byly mosambické jazyky oficiálně začleněny do nového zákona o SNE jako vyučovací a studijní jazyky na primární úrovni.

 

Závěr

Přijetí bilingvního vzdělávání v Mosambiku představuje důležitý krok k podpoře jazykové rozmanitosti a rovnosti v zemi. Bilingvní vzdělávání má potenciál pozitivně ovlivnit kognitivní, sociální a emocionální rozvoj jednotlivců. Bilingvní a biliterní jedinci se projevují úspěchem ve škole a celoživotním učení, přičemž aktivně přispívají k rozvoji své země.

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek