Mezinárodní den mateřského jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka je každoroční celosvětová oslava, která se koná 21. února. Cílem je zvýšit povědomí o jazykové a kulturní rozmanitosti a podpořit mnohojazyčnost. Svátek zavedla v roce 1999 UNESCO jako připomínku, že existuje šest až sedm tisíc jazyků a více než polovina je ohrožena zánikem.

Mateřský jazyk

… je důležitou součástí identity každého člověka, představuje kulturní dědictví lidstva a je nutno o jeho zachování pečovat. Mateřský jazyk (též rodný jazyk) je prvním jazykem, který se dítě učí a který obecně odpovídá etnolingvistické skupině, se kterou se jedinec kulturně identifikuje;  případně je prvním jazykem komunikace. Například dítě portugalského původu si díky svému původu snáze osvojí jazyk, který používají jeho rodiče.

Výraz mateřský jazyk má svůj původ v minulosti, kdy bylo zvykem, že děti vychovávala pouze matka. Tímto se mateřský jazyk stal prvním, který si dítě osvojilo, a přizpůsobilo svůj hlasový aparát tomuto jazykovému systému.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Každoročně se 21. února po celém světě pořádají kulturní a vzdělávací akce, které mají prohloubit vztah k jazyku.

Jazyky jsou nejmocnějšími nástroji pro zachování a rozvoj našeho hmotného i nehmotného dědictví. Všechna hnutí na podporu šíření mateřských jazyků slouží nejen k podpoře jazykové rozmanitosti a vícejazyčného vzdělávání, ale také k rozvoji plnějšího povědomí o jazykových a kulturních tradicích po celém světě a k inspirování solidarity založené na porozumění, toleranci a dialogu.

Proč 21. únor?

A proč byl vybrán mezinárodním dnem mateřského jazyka právě 21. únor? Na návrh Bangladéše, kdy se v roce 1952 v tento den konala velká studentská demonstrace pro zrovnoprávnění bengálštiny a urdštiny v Dominiu Pákistán (dnešní Pákistán a Bangladéš).

Co je u nás nového

TELEFONOVÁNÍ JE HRA

26.9.2023

Změňte svůj pohled na telefonování s naším novým workshopem "TELEFONOVÁNÍ JE HRA"! Představujeme vám inovativní a zábavný způsob, jak zlepšit své dovednosti v telefonní...

Zobrazit celý článek

Úsměv otevírá dveře

25.9.2023

Můžeme říct, že lidi všech národností, ras i vyznání nejvíce spojuje úsměv a humor. Úsměv má zvláštní sílu při seznamování, jednání i hovorech. Je nejlepším receptem na...

Zobrazit celý článek

Kreativní vouchery

20.9.2023

Kreativní vouchery V rámci povinné publicity, zveřejňujeme informace o Kreativních voucherech - viz. obrázek. Další informace zde:...

Zobrazit celý článek