Mezinárodní den mateřského jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka je každoroční celosvětová oslava, která se koná 21. února. Cílem je zvýšit povědomí o jazykové a kulturní rozmanitosti a podpořit mnohojazyčnost. Svátek zavedla v roce 1999 UNESCO jako připomínku, že existuje šest až sedm tisíc jazyků a více než polovina je ohrožena zánikem.

Mateřský jazyk

… je důležitou součástí identity každého člověka, představuje kulturní dědictví lidstva a je nutno o jeho zachování pečovat. Mateřský jazyk (též rodný jazyk) je prvním jazykem, který se dítě učí a který obecně odpovídá etnolingvistické skupině, se kterou se jedinec kulturně identifikuje;  případně je prvním jazykem komunikace. Například dítě portugalského původu si díky svému původu snáze osvojí jazyk, který používají jeho rodiče.

Výraz mateřský jazyk má svůj původ v minulosti, kdy bylo zvykem, že děti vychovávala pouze matka. Tímto se mateřský jazyk stal prvním, který si dítě osvojilo, a přizpůsobilo svůj hlasový aparát tomuto jazykovému systému.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Každoročně se 21. února po celém světě pořádají kulturní a vzdělávací akce, které mají prohloubit vztah k jazyku.

Jazyky jsou nejmocnějšími nástroji pro zachování a rozvoj našeho hmotného i nehmotného dědictví. Všechna hnutí na podporu šíření mateřských jazyků slouží nejen k podpoře jazykové rozmanitosti a vícejazyčného vzdělávání, ale také k rozvoji plnějšího povědomí o jazykových a kulturních tradicích po celém světě a k inspirování solidarity založené na porozumění, toleranci a dialogu.

Proč 21. únor?

A proč byl vybrán mezinárodním dnem mateřského jazyka právě 21. únor? Na návrh Bangladéše, kdy se v roce 1952 v tento den konala velká studentská demonstrace pro zrovnoprávnění bengálštiny a urdštiny v Dominiu Pákistán (dnešní Pákistán a Bangladéš).

Co je u nás nového

Pozvěte nás do výběrového řízení

19.6.2024

Organizujete výběrové řízení na: firemní jazykovou výuku? překladatelské služby? tlumočnického služby? kurzy měkkých dovedností?   Pozvěte nás do...

Zobrazit celý článek

Světový den hudby

17.6.2024

Oslava univerzálního jazyka, který nás spojuje   Každý rok 21. června se po celém světě slaví Světový den hudby, známý také jako Fête de la Musique. Tento den je věnován...

Zobrazit celý článek

Albánština: Probuďte v sobě dobrodruha

13.6.2024

Albánie: Za tajemstvím orlů a fascinujícího jazyka   S blížícím se létem všichni určitě čím dál tím víc myslíme na slunečnou dovolenou, teplo a moře. Proto bychom Vám...

Zobrazit celý článek