Měkké a tvrdé dovednosti

Jistě jste zaregistrovali, že v našem portfoliu služeb nabízíme i soft skills, tedy měkké dovednosti. Pokud existují měkké, musí logicky existovat tvrdé.

 

Měkké a tvrdé dovednosti: ale co to vlastně je?

 

Měkké a tvrdé dovednosti

Představíme se tedy napřed měkké, a následně tvrdé dovednosti.

Měkké dovednosti 

Jsou osobnostní rysy a schopnosti, které nám pomáhají navazovat vztahy, spolupracovat s ostatními a efektivně řešit problémy. Týkají se spíše sociálních a emočních schopností. Často jsou vyvíjeny během života prostřednictvím různých zkušeností, vztahů a osobního růstu. Se všemi měkkými dovednostmi jsme vám schopni pomoci, podívejte se na aktuální nabídku.

 

Za měkkou dovednost označujeme například:

 • komunikace – ústní, písemná a nonverbální,
 • týmová práce – spolupráce s ostatními,
 • kreativita, inovativní nápady,
 • problémová řešení – schopnost identifikovat a řešit problémy,
 • flexibilita – přizpůsobení se,
 • empatie – schopnost vstoupit do situace a emoční polohy druhého a tím jej chápat citově i kognitivně (vnímání světa kolem a následné jednání),
 • motivace,
 • schopnost řízení času,
 • líderství – umění vést ostatní k dosažení společného cíle se zmírněním stresu.

Tvrdé dovednosti

Opakem měkkých dovedností jsou dovednosti tvrdé, které jsou specifické znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné nejčastěji pro výkon určité práce. Rozvíjíme je prostřednictvím vzdělávání se, odborného školení, mentoringu anebo praxe. Můžeme je tedy měřit pomocí různých testů nebo certifikací. Jsou klíčové pro plnění specifických úkolů a povinností především v pracovním prostředí.

 

K tvrdým dovednostem se řadí například:

 • znalosti technické – používání určité technologie nebo softwaru,
 • znalosti odborné – schopnost vykonávat úkoly nebo činnosti,
 • znalosti jazykové – umění komunikovat v jiném než mateřském jazyce,
 • programování,
 • matematické dovednosti,
 • právní znalosti,
 • finanční analýza.

 

Obě dovednosti jsou důležité pro úspěch v životě i v práci. Většina pracovních pozic vyžaduje kombinaci měkkých a tvrdých dovedností. Jejich kombinace je často klíčovým faktorem pro dosažení úspěchu v profesním životě.

Lidé, kteří mají silné měkké dovednosti, jsou lépe připraveni pro pracovní prostředí vyžadující spolupráci a řešení. A právě s těmito dovednostmi vám můžeme pomoci a doplnit tak vaše již získané konkrétní tvrdé dovednosti, jež potřebujete pro svou práci, abyste byli nejlepší ve svém oboru.

 

Investujte do měkkých dovedností ve své firmě, kontaktuje nás ještě dnes:

Podívejte se na aktuální nabídku, pokud si nevyberete, připravíme vám kurz na míru.

Co je u nás nového

Vánoční cesta kolem světa

8.12.2023

Spolu s vánoční pohodou vás zveme na vánoční cestu poznání. Vánoční cesta kolem světa: pojďme se společně podívat na různorodost vánočních tradic, které odrážejí kulturu a...

Zobrazit celý článek

Optimalizujte si daňový základ za rok 2023

7.12.2023

Do 15. ledna 2024 to stihnete! Optimalizujte si daňový základ za rok 2023! Přemýšlejte nad touto možností již teď.   Nechcete platit daně? Chcete snížit daňovou povinnost?...

Zobrazit celý článek

Španělština

4.12.2023

¿HABLA USTED ESPAÑOL? Španělština je druhý nejpoužívanější jazyk na celém světě. Podle španělského Institutu Cervantes mluví španělsky více než 591 milionů lidí, z nichž...

Zobrazit celý článek