Měkké a tvrdé dovednosti

Jistě jste zaregistrovali, že v našem portfoliu služeb nabízíme i soft skills, tedy měkké dovednosti. Pokud existují měkké, musí logicky existovat tvrdé.

 

Měkké a tvrdé dovednosti: ale co to vlastně je?

 

Měkké a tvrdé dovednosti

Představíme se tedy napřed měkké, a následně tvrdé dovednosti.

Měkké dovednosti 

Jsou osobnostní rysy a schopnosti, které nám pomáhají navazovat vztahy, spolupracovat s ostatními a efektivně řešit problémy. Týkají se spíše sociálních a emočních schopností. Často jsou vyvíjeny během života prostřednictvím různých zkušeností, vztahů a osobního růstu. Se všemi měkkými dovednostmi jsme vám schopni pomoci, podívejte se na aktuální nabídku.

 

Za měkkou dovednost označujeme například:

 • komunikace – ústní, písemná a nonverbální,
 • týmová práce – spolupráce s ostatními,
 • kreativita, inovativní nápady,
 • problémová řešení – schopnost identifikovat a řešit problémy,
 • flexibilita – přizpůsobení se,
 • empatie – schopnost vstoupit do situace a emoční polohy druhého a tím jej chápat citově i kognitivně (vnímání světa kolem a následné jednání),
 • motivace,
 • schopnost řízení času,
 • líderství – umění vést ostatní k dosažení společného cíle se zmírněním stresu.

Tvrdé dovednosti

Opakem měkkých dovedností jsou dovednosti tvrdé, které jsou specifické znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné nejčastěji pro výkon určité práce. Rozvíjíme je prostřednictvím vzdělávání se, odborného školení, mentoringu anebo praxe. Můžeme je tedy měřit pomocí různých testů nebo certifikací. Jsou klíčové pro plnění specifických úkolů a povinností především v pracovním prostředí.

 

K tvrdým dovednostem se řadí například:

 • znalosti technické – používání určité technologie nebo softwaru,
 • znalosti odborné – schopnost vykonávat úkoly nebo činnosti,
 • znalosti jazykové – umění komunikovat v jiném než mateřském jazyce,
 • programování,
 • matematické dovednosti,
 • právní znalosti,
 • finanční analýza.

 

Obě dovednosti jsou důležité pro úspěch v životě i v práci. Většina pracovních pozic vyžaduje kombinaci měkkých a tvrdých dovedností. Jejich kombinace je často klíčovým faktorem pro dosažení úspěchu v profesním životě.

Lidé, kteří mají silné měkké dovednosti, jsou lépe připraveni pro pracovní prostředí vyžadující spolupráci a řešení. A právě s těmito dovednostmi vám můžeme pomoci a doplnit tak vaše již získané konkrétní tvrdé dovednosti, jež potřebujete pro svou práci, abyste byli nejlepší ve svém oboru.

 

Investujte do měkkých dovedností ve své firmě, kontaktuje nás ještě dnes:

Podívejte se na aktuální nabídku, pokud si nevyberete, připravíme vám kurz na míru.

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek