Jazyková výuka na pracovišti

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“ Krásný nadčasový citát Benjamina Franklina, který věděl, že co máme za znalosti v hlavě, to nám nikdo nevezme.

 

Jazyková výuka na pracovišti

V dnešní dynamické době je důležitější než kdy jindy, aby zaměstnanci měli přístup ke kvalitnímu jazykovému vzdělávání a osobnímu rozvoji. Výuka na pracovišti je jedním ze způsobů, jak toto zajistit a tím zvýšit konkurenceschopnost firmy.

Výuka na pracovišti může mít mnoho podob. Může se jednat o formalizované kurzy, které jsou organizovány zaměstnavatelem, nebo o neformální učení, které probíhá v rámci běžného pracovního procesu.

Formální kurzy

Formální kurzy jsou obvykle vedeny zkušenými lektory a poskytují účastníkům hluboké znalosti a dovednosti v dané oblasti. Mohou být zaměřeny na konkrétní dovednosti, jako jsou například jazykové kurzy, nebo mohou být obecnější a zaměřovat se na rozvoj klíčových dovedností, jako komunikace anebo řešení problémů.

Neformální učení

Neformální učení probíhá v rámci běžného pracovního procesu. Může se jednat o mentoring, koučování, nebo o příležitosti k učení se od kolegů. Neformální učení může být velmi cenné, protože poskytuje účastníkům příležitost aplikovat své znalosti a dovednosti v praxi.

 

Jazyková výuka na pracovišti: výhody jsou velké pro zaměstnance i firmu:

 • Vyšší kvalifikace a dovednosti, které jim umožňují lépe plnit své pracovní povinnosti.
 • Větší šance na kariérní postup.
 • Zvýšenou motivaci a spokojenost v práci.
 • Vyšší konkurenceschopnost firmy.

 

Výuka jako firemní benefit

Možnost studovat jazyk při práci je častým pracovním benefitem, který se každému zhodnotí. Někteří pracovníci se však rozhodnou benefit nevyužít, jelikož jim nevyhovují různé faktory a není zde potřebná motivace ze strany firmy.

Abychom minimalizovali nezájem ze strany potenciálních studentů, musí zaměstnavatel zohlednit potřeby svých zaměstnanců, naslouchat a průběžně sledovat jejich spokojenost.

 

Příčiny nezájmu: mezi nejčastější důvody nezájmu o firemní výuku jazyků patří:

 • Nedostatek času: zaměstnanci mohou mít pocit, že nemají čas na další aktivity, kromě své práce.
 • Nevhodná doba výuky: zaměstnanci mohou mít pocit, že jim výuka nevyhovuje časově.
 • Neatraktivní kurzy: zaměstnanci mohou mít pocit, že kurzy nejsou pro ně relevantní nebo zajímavé.
 • Chybějící motivace: zaměstnanci mohou mít pocit, že výuka není pro ně důležitá, nebo že jim nepřinese žádný přínos.

 

Jak minimalizovat nezájem

Abychom minimalizovali nezájem ze strany potenciálních studentů, musí zaměstnavatel zohlednit potřeby svých zaměstnanců, naslouchat a průběžně sledovat jejich spokojenost.

Zde je několik tipů, jak to udělat:

 • Nabídněte různé kurzy a programy, abyste vyhověli potřebám různých zaměstnanců.
 • Přizpůsobte dobu výuky potřebám zaměstnanců.
 • Zajistěte, aby kurzy byly kvalitní a relevantní pro zaměstnance.
 • Motivujte zaměstnance k účasti na výuce.

Důležité je, aby výuka zaměstnance bavila, chodili na ni dobrovolně a byla pro ně přínosem.

 

Příklady motivačních opatření: zaměstnavatel může své zaměstnance motivovat k účasti na výuce jazyků následovně:

 • Přispěje na náklady na výuku.
 • Uděluje zaměstnancům kredity za absolvování kurzů.
 • Nabízí zaměstnancům možnost využít své znalosti jazyků v práci.
 • Vytvoří pozitivní atmosféru pro učení.

Nejčastější zádrhely ve výuce

 1. Zaměstnanec si hradí kurz sám: důvodem, proč se některé firmy zdráhají hradit svým pracovníkům výuku v plné nebo částečné výši je fakt, že pokud si člověk na lekce sám přispívá, vnímá je pak jako svou investici do svého vzdělání.
 2. Nevyhovuje styl výuky (potřeba změnit lektora): spokojenost studentů je daná tím, jak si „sedne“ lektor a skupina / student. Ať je důvod, proč si nevyhovují, jakýkoli, měl by student zažádat o výměnu lektora.
 3. Hodně lidí ve skupině: pokud je ve skupině velké množství lidí, musí se lektor věnovat všem jen obecně, nemůže jít do hloubky.
 4. Zájem být v kurzu sám: pokud má zaměstnanec potřebu nebo nutnost být v kurzu sám, měla by firma tento fakt minimálně zvážit.
 5. Preference výuky jiného jazyka: může se stát, že firma se rozhodne pro investici jen do jednoho (pro firmu) prioritního jazyka. Zaměstnanec k vybranému jazyku nemá vztah, odmítá jej a výuka je pro něj bezpředmětná.
 6. Muset si v práci čas strávený na výuce nahradit.

 

Zájem o jazykové kurzy

I přes všechny zádrhely jsou zaměstnanci uvědomělí a firemní vzdělávání berou jako přínosný benefit. Stejně tak zaměstnavatelé ví, jak podstatné je pro firmu mít jazykově zdatné pracovníky. Jazyková výuka na pracovišti je přínosná pro všechny zúčastněné.

 

Ještě u vás není jazyková výuka a máte o ni zájem? Neváhejte nás kontaktovat!

Máme výborné reference a na trhu jsme již 25 let!

Rádi vám zajistíme kompletní jazykové služby.

Vaše Slůně

Co je u nás nového

Jazyková škola – jak správně vybrat?

27.5.2024

Výběr jazykové školy je důležitým krokem při rozhodnutí, jak zajistit lepší rozvoj svůj anebo vašich zaměstnanců. V následujících částech vám poskytneme užitečné tipy a...

Zobrazit celý článek

Intenzivní crash kurzy

22.5.2024

Letní prázdniny jako příležitost: Zlepšete své jazykové dovednosti s intenzivními crash kurzy!   Využijte tento čas k rychlému pokroku ve studiu cizího jazyka prostřednictvím...

Zobrazit celý článek

Mistrovství světa v ledním hokeji

20.5.2024

Jak jste asi všichni zaznamenali, letos se v Česku již po jedenácté pořádá Mistrovství světa v ledním hokeji. Slůně by vám proto rádo ukázalo tuto sportovní událost v jiném...

Zobrazit celý článek