7000 jazyků

Jeden jazyk vás nasměruje na vaši životní cestu. Dva jazyky vám na této cestě otevřou všechny dveře. – Frank Smith, anglický jazykovědec

 

Věděli jste, že na světě existuje více než 7 000 jazyků a každé 2 týdny jeden jazyk nebo dialekt zemře? V silném ohrožení je přes 2 000 jazyků, kdy každý z nich má méně než 1 000 mluvčích.

Největší úbytek je ve Spojených státech amerických a v Austrálii. Jazyky však vymírají také v Evropě, kde na jeden stát připadají 4 jazyky. Mezi ty ohrožené jazyky řadíme běloruštinu, baskičtinu nebo skotskou gaelštinu.

Z podnětu Rady Evropy se tak každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků jako oslava jazykové rozmanitosti. Cílem není jazyky však pouze oslavovat, ale také motivovat lidi k jejich učení. Prostřednictvím učení se cizích jazyků totiž porozumíme nejen cizí řeči, ale také nové kultuře. Hlavním cílem je podpořit lidi v učení jazyků a poukázat na důležitost takového počínání. Vícejazyčnost nám totiž umožní snáze fungovat v globalizovaném světě. Můžeme díky ní cestovat i hledat práci za hranicemi své země.

 

Zajímavosti evropských jazyků

Evropských jazyků je přibližně 225. Podíváme se alespoň na ty, které jsou nejrozšířenější a k nimž se váží mnohá zajímavá fakta.

 • Anglický jazyk je oficiálním jazykem v téměř 70 zemích.
 • Nejvíce užívaným slovem v angličtině je the, tedy člen určitý.
 • Francouzsky hovoří více než 220 milionů lidí na světě.
 • Více než třetina slov současné angličtiny má francouzský původ.
 • Největší frankofonní město nenajdeme ve Francii ani Kanadě, ale v Kongu.
 • V němčině podstatná jména začínají velkými písmeny.
 • Němčina je po ruštině druhý nejrozšířenější evropský jazyk.
 • Italská abeceda nezná písmena jako J, K, W, X.
  V době, kdy se sjednotila Itálie (1861), umělo italsky jen něco málo přes 2 % místní populace.
 • Většina anglických slov přejatých z polštiny souvisí s jídlem.
 • Španělština obsahuje slova, která nelze doslovně přeložit do jiných jazyků.
 • Litevština se podobá starověkému sanskrtu a její původ není dodnes zcela znám.
 • Baskičtina je jedním z nejzáhadnějších jazyků vůbec. Mluví se jí na území Španělska i Francie, nicméně její původ je neznámý a neexistuje žádná souvislost mezi ní a jakýmkoliv jiným světovým jazykem.

Pamatujte, že vícejazyčností se nemyslí to, že musíte každý z jazyků ovládat jako rodilý mluvčí. Naprosto stačí znát základní fráze a pobývat ve zvolené zemi bez narážení na obrovské jazykové bariéry.

Co je u nás nového

TELEFONOVÁNÍ JE HRA

26.9.2023

Změňte svůj pohled na telefonování s naším novým workshopem "TELEFONOVÁNÍ JE HRA"! Představujeme vám inovativní a zábavný způsob, jak zlepšit své dovednosti v telefonní...

Zobrazit celý článek

Úsměv otevírá dveře

25.9.2023

Můžeme říct, že lidi všech národností, ras i vyznání nejvíce spojuje úsměv a humor. Úsměv má zvláštní sílu při seznamování, jednání i hovorech. Je nejlepším receptem na...

Zobrazit celý článek

Kreativní vouchery

20.9.2023

Kreativní vouchery V rámci povinné publicity, zveřejňujeme informace o Kreativních voucherech - viz. obrázek. Další informace zde:...

Zobrazit celý článek