7000 jazyků

Jeden jazyk vás nasměruje na vaši životní cestu. Dva jazyky vám na této cestě otevřou všechny dveře. – Frank Smith, anglický jazykovědec

 

Věděli jste, že na světě existuje více než 7 000 jazyků a každé 2 týdny jeden jazyk nebo dialekt zemře? V silném ohrožení je přes 2 000 jazyků, kdy každý z nich má méně než 1 000 mluvčích.

Největší úbytek je ve Spojených státech amerických a v Austrálii. Jazyky však vymírají také v Evropě, kde na jeden stát připadají 4 jazyky. Mezi ty ohrožené jazyky řadíme běloruštinu, baskičtinu nebo skotskou gaelštinu.

Z podnětu Rady Evropy se tak každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků jako oslava jazykové rozmanitosti. Cílem není jazyky však pouze oslavovat, ale také motivovat lidi k jejich učení. Prostřednictvím učení se cizích jazyků totiž porozumíme nejen cizí řeči, ale také nové kultuře. Hlavním cílem je podpořit lidi v učení jazyků a poukázat na důležitost takového počínání. Vícejazyčnost nám totiž umožní snáze fungovat v globalizovaném světě. Můžeme díky ní cestovat i hledat práci za hranicemi své země.

 

Zajímavosti evropských jazyků

Evropských jazyků je přibližně 225. Podíváme se alespoň na ty, které jsou nejrozšířenější a k nimž se váží mnohá zajímavá fakta.

 • Anglický jazyk je oficiálním jazykem v téměř 70 zemích.
 • Nejvíce užívaným slovem v angličtině je the, tedy člen určitý.
 • Francouzsky hovoří více než 220 milionů lidí na světě.
 • Více než třetina slov současné angličtiny má francouzský původ.
 • Největší frankofonní město nenajdeme ve Francii ani Kanadě, ale v Kongu.
 • V němčině podstatná jména začínají velkými písmeny.
 • Němčina je po ruštině druhý nejrozšířenější evropský jazyk.
 • Italská abeceda nezná písmena jako J, K, W, X.
  V době, kdy se sjednotila Itálie (1861), umělo italsky jen něco málo přes 2 % místní populace.
 • Většina anglických slov přejatých z polštiny souvisí s jídlem.
 • Španělština obsahuje slova, která nelze doslovně přeložit do jiných jazyků.
 • Litevština se podobá starověkému sanskrtu a její původ není dodnes zcela znám.
 • Baskičtina je jedním z nejzáhadnějších jazyků vůbec. Mluví se jí na území Španělska i Francie, nicméně její původ je neznámý a neexistuje žádná souvislost mezi ní a jakýmkoliv jiným světovým jazykem.

Pamatujte, že vícejazyčností se nemyslí to, že musíte každý z jazyků ovládat jako rodilý mluvčí. Naprosto stačí znát základní fráze a pobývat ve zvolené zemi bez narážení na obrovské jazykové bariéry.

Co je u nás nového

Rétorika je umění mluvit: ochutnávka pro vás

28.11.2022

Od prosince 2021 pro vás pravidelně připravujeme ochutnávku našeho populárního kurzu: rétorická klouzačka. (termíny níže) Našimi ochutnávkami již prošlo více než 128 zájemců!...

Zobrazit celý článek

Listopad ve znamení knírů

25.11.2022

Možná jste si všimli, že se v průběhu listopadu vaším městem prohání „kníraté“ tramvaje či autobusy, a považovali jste to za nějaký žert. Nebo jste narazili na slovo...

Zobrazit celý článek

Optimalizujte si daňový základ za rok 2022

20.11.2022

Do 15. ledna 2023 si můžete optimalizovat daňový základ za rok 2022! Přemýšlejte nad touto možností již teď.   Nechcete platit daně? Chcete snížit daňovou...

Zobrazit celý článek