7000 jazyků

Jeden jazyk vás nasměruje na vaši životní cestu. Dva jazyky vám na této cestě otevřou všechny dveře. – Frank Smith, anglický jazykovědec

 

Věděli jste, že na světě existuje více než 7 000 jazyků a každé 2 týdny jeden jazyk nebo dialekt zemře? V silném ohrožení je přes 2 000 jazyků, kdy každý z nich má méně než 1 000 mluvčích.

Největší úbytek je ve Spojených státech amerických a v Austrálii. Jazyky však vymírají také v Evropě, kde na jeden stát připadají 4 jazyky. Mezi ty ohrožené jazyky řadíme běloruštinu, baskičtinu nebo skotskou gaelštinu.

Z podnětu Rady Evropy se tak každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků jako oslava jazykové rozmanitosti. Cílem není jazyky však pouze oslavovat, ale také motivovat lidi k jejich učení. Prostřednictvím učení se cizích jazyků totiž porozumíme nejen cizí řeči, ale také nové kultuře. Hlavním cílem je podpořit lidi v učení jazyků a poukázat na důležitost takového počínání. Vícejazyčnost nám totiž umožní snáze fungovat v globalizovaném světě. Můžeme díky ní cestovat i hledat práci za hranicemi své země.

 

Zajímavosti evropských jazyků

Evropských jazyků je přibližně 225. Podíváme se alespoň na ty, které jsou nejrozšířenější a k nimž se váží mnohá zajímavá fakta.

 • Anglický jazyk je oficiálním jazykem v téměř 70 zemích.
 • Nejvíce užívaným slovem v angličtině je the, tedy člen určitý.
 • Francouzsky hovoří více než 220 milionů lidí na světě.
 • Více než třetina slov současné angličtiny má francouzský původ.
 • Největší frankofonní město nenajdeme ve Francii ani Kanadě, ale v Kongu.
 • V němčině podstatná jména začínají velkými písmeny.
 • Němčina je po ruštině druhý nejrozšířenější evropský jazyk.
 • Italská abeceda nezná písmena jako J, K, W, X.
  V době, kdy se sjednotila Itálie (1861), umělo italsky jen něco málo přes 2 % místní populace.
 • Většina anglických slov přejatých z polštiny souvisí s jídlem.
 • Španělština obsahuje slova, která nelze doslovně přeložit do jiných jazyků.
 • Litevština se podobá starověkému sanskrtu a její původ není dodnes zcela znám.
 • Baskičtina je jedním z nejzáhadnějších jazyků vůbec. Mluví se jí na území Španělska i Francie, nicméně její původ je neznámý a neexistuje žádná souvislost mezi ní a jakýmkoliv jiným světovým jazykem.

Pamatujte, že vícejazyčností se nemyslí to, že musíte každý z jazyků ovládat jako rodilý mluvčí. Naprosto stačí znát základní fráze a pobývat ve zvolené zemi bez narážení na obrovské jazykové bariéry.

Co je u nás nového

Pozvěte nás do výběrového řízení

19.6.2024

Organizujete výběrové řízení na: firemní jazykovou výuku? překladatelské služby? tlumočnického služby? kurzy měkkých dovedností?   Pozvěte nás do...

Zobrazit celý článek

Světový den hudby

17.6.2024

Oslava univerzálního jazyka, který nás spojuje   Každý rok 21. června se po celém světě slaví Světový den hudby, známý také jako Fête de la Musique. Tento den je věnován...

Zobrazit celý článek

Albánština: Probuďte v sobě dobrodruha

13.6.2024

Albánie: Za tajemstvím orlů a fascinujícího jazyka   S blížícím se létem všichni určitě čím dál tím víc myslíme na slunečnou dovolenou, teplo a moře. Proto bychom Vám...

Zobrazit celý článek