Nejčastější dotazy k překladům

Abyste se lépe zorientovali, přinášíme Nejčastější dotazy k překladům:

 

Jak dlouho překlad potrvá?

Překládáme rychle. Termín vám rádi sdělíme po zaslání nezávazné poptávky. Na požádání zhotovíme i expresní a víkendové překlady.

 

Jak dosáhnu rychlého a hladkého průběhu překladů?

Jak dosáhnu rychlého a hladkého průběhu překladu? Před cenovou kalkulací nám, prosím, dodejte tyto informace:

 1. Specifikujte typ překladu: Bude vám stačit běžný překlad, nebo potřebujete ověřený překlad s razítkem? Běžný překlad obvykle zasíláme e-mailem, ovšem k úředně ověřenému překladu budeme potřebovat originál, se kterým se překlad bude úředně svazovat.
 2. Domluvte si s námi způsob jeho předání (osobně na pobočce, poštou, kurýrem…).
 3. Uveďte jazykové kombinace: Uveďte z jakého jazyka do jakého chcete překlad připravit.
 4. Pošlete soubor: Přiložte text, který budeme překládat. Zvládneme jakýkoli formát. Práci nám usnadníte, když soubor pošlete v editovatelném formátu (.doc, .txt, .xls, .ppt apod.). Pokud máte jen .pdf, nevadí, předloze se co nejvíce přiblížíme.
 5. Upřesněte termín: Napište nám, kdy potřebujete mít překlad hotový. Jsme flexibilní a většinou vašemu požadavku dokážeme vyhovět.
 6. Uveďte účel: Pomůže nám, když budeme znát souvislosti. K čemu bude text sloužit? Kde bude zveřejněn? Pro účely tisku doporučujeme provést předtiskovou korekturu druhým rodilým mluvčím.
 7. Upřesněte terminologii: Pro technické a odborné texty uvítáme přiložení terminologického slovníčku, pokud jej máte v rámci firmy zpracován, nebo jiné referenční materiály, které nám pomohou zorientovat se v problematice. Užitečná je pro nás také možnost konzultace terminologie s vaším firemním odborníkem na danou problematiku.

 

Jak dosáhnu toho, aby byly konkrétní fráze překládány jednotně?

Pokud si přejete konkrétní fráze překládat určitým způsobem, upozorněte nás na to. O vše ostatní se postarají CAT nástroje. Pro zpracování překladů totiž používáme moderní technologie. Zaručují vysokou úroveň námi odvedené práce. Pomocí tzv. CAT nástrojů (computer-assisted translation) si ukládáme překládaná slova, fráze, věty i celé odstavce a vytváříme si překladovou paměť. Díky ní zachováváme terminologickou jednotnost. Nástroje navíc překlad urychlují, umožňují revize větších celků a pomáhají snižovat konečnou cenu překladu.

 

Vyznáte se i v odborných textech? Jaké obory překládáte nejčastěji?

Odborné texty překládáme pravidelně. Nejčastěji překládáme texty v následujících oborech. Jejich výčet ale zdaleka není úplný. Pokud chcete mít o naší odbornosti jistotu, zeptejte se nás přímo na reference z dané oblasti.

 1. strojírenství: technická dokumentace, technické manuály, pracovní příručky, návody na obsluhu strojů a zařízení, normy, směrnice a příručky, technické katalogy a letáky.
 2. automotive: překládáme všechny materiály z automobilového průmyslu i souvisejících oborů.
 3. doprava: dopravní plány a studie, technická dokumentace pro vozidla, přepravní smlouvy a dohody, logistické dokumenty, certifikace pro dopravní prostředky, bezpečnostní a provozní předpisy v dopravě.
 4. inženýrské činnosti: stavební a projektová dokumentace, stavební výkresy, architektonické studie, restaurátorské a znalecké posudky, technická dokumentace, nabídky na realizaci staveb, podklady pro stavební povolení, dokumentace pro výběrová řízení, studie staveb, zakázkoví listy, technické specifikace staveb, technické manuály, technologické postupy, katalogy stavebních materiálů, demoliční zprávy.
 5. IT a výpočetní technika: software, weby a e-shopy, videohry, nápovědy, databáze, systémové zprávy, aplikace a programy, audio a video, technická dokumentace, uživatelské příručky, manuály.
 6. vzdělávání: učebnice a studijní materiály, osobní hodnocení a výsledky, programy výuky a vzdělávací plány, certifikáty a diplomové práce, pravidla a předpisy pro školství.
 7. elektro: silnoproud, elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické pohony, elektrické přístroje, výkonová elektronika, slaboproud, elektronika, telekomunikace.
 8. chemie a věda: výrobní postupy a bezpečnostní listy, katalogy, návody k použití a na údržbu, příbalové letáky, obaly a etikety, chemické složení, výstražné upozornění, laboratorní zprávy, analýzy testů, pokyny k přepravě.
 9. zdravotnictví: návody k použití léčiv a jejich obaly, návody k použití lékařských nástrojů a zdravotnické techniky, zdravotní dokumentaci a další dokumenty pro zdravotní pojišťovny, klinické studie, odborné články a skripta, brožury a letáky pro pacienty i lékaře, tiskové zprávy, e-learningové moduly
 10. právní texty: zákony, směrnice, nařízení, vyhlášky, rozhodnutí, závěti, notářské zápisy, právní korespondenci, firemní dokumenty, velkoobchodní podmínky, reklamační řády, patenty, žádosti, dohody, autorské zákony, certifikáty, zákoníky práce, personální dokumentace, smlouvy (pracovní, obchodní, kupní, nájemní, leasingové), ISO dokumentace, certifikáty, prohlášení o shodě, soudní a policejní spisy, rozsudky, rozhodnutí, žaloby, odvolání, výpisy z rejstříku trestů, zápisy v obchodním rejstříku, celní deklarace, plné moci, apostily
 11. gastro a potraviny: recepty a kuchařské knihy, bezpečnost potravin a hygienické standardy, menu a jídelní lístky, marketingové materiály pro potraviny a restaurace, certifikáty kvality a původu potravin.
 12. kultura: překlady divadelních her a scénářů, texty uměleckých výstav a galerií, knihy, články a recenze v oblasti kultury, překlady filmových a televizních scénářů.
 13. plasty, dřevo, odpady: technická dokumentace pro výrobu a zpracování materiálů, bezpečnostní listy pro chemické látky v průmyslu, recyklační a environmentální normy, certifikace pro materiály a výrobky, právní dokumenty týkající se nakládání s odpady.
  finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví: obchodní dokumenty, finanční dokumenty, obchodní a leasingové smlouvy, finanční výkazy, průzkumy a analýzy trhu, výroční a burzovní zprávy, účetní závěrky, daňová přiznání, certifikace, pojistné smlouvy a dokumentace, odborné články a publikace.
 14. marketing: reklama, videa, webové stránky, příspěvky na sociální sítě, katalogy a brožury, letáky a časopisy, analýzy, online i offline reklamy

Nejčastější dotazy k překladům

Pokud jste ani zde nenašli vaši odpověď, podívejte se na náš článek: FAQ překlady: na co se nás nejčastěji ptáte?, případně se s námi spojte na preklady@slune.cz, pošlete svou poptávku a dotaz přes on-line formulář nebo nám zavolejte na 591 125 660.

 

 

Názory našich klientů

RÉTORICKÁ KLOUZAČKA

Velmi efektivní, zábavný kurz zaměřený na praktické rady a pomůcky, jak vylepšit i upravit prezentační a rétorické znalosti a dovednosti. (Marcel Divín, Branch Office Manager CZSK)

Typy, které jsem dostal jsou velice užitečné a budu se je snažit převést do praxe. Díky! (Technical Support Specialist)

Epson Europe B.V.