Sebevědomá prezentace – otevřený kurz

Je volně navazující kurz na Rétorickou klouzačku, kdy můžeme trénovat „nanečisto“.

Osvojili jste si základy rétoriky a krásné mluvy? Už víte, jak využít svůj hlasový potenciál, mimiku i správnou artikulaci? Umíte se správně ukotvit, navázat oční kontakt a potřebujete získat větší sebevědomí v tom, jak zaujmout publikum a udržet si pozornost? Nebo potřebujete osvěžit prezentační dovednosti či natrénovat konkrétní prezentaci dle vašich požadavků? Tak nebo tak, opakování je matka moudrosti a vždycky platí: „Těžce na cvičišti – lehce na bojišti!“ V našem workshopu vám to „bojiště“ připravíme a pomůžeme vám díky praktickým cvičením a tréninkům dosáhnout svého cíle. Být uvěřitelný, uvolněný a jedinečný ve svém projevu.

Cíl

 • Zdokonalit prezentační a rétorické schopnosti
 • Získat sebevědomé vystupování před lidmi, zbavit se trémy, umět pracovat s publikem
 • Naučit se správně strukturovat prezentaci, vyvarovat se nejčastějším chybám

Obsah

 • Přípravná fáze prezentace
 • Správná struktura prezentace
 • Práce s publikem
 • Tréma a stres
 • Nejčastější chyby při prezentacích
 • Praktická cvičení, improvizace (praktickým výstupem workshopu je příprava vlastní prezentace na téma, které si sami vyberete)

Cílová skupina

 • Všichni, kdo potřebují zdokonalit své prezentační a rétorické dovednosti
 • Počet účastníků: 5 – 8

Termíny workshopu

 • Najdete ZDE
 • Workshop probíhá PREZENČNĚ v Ostravě
  cena: 4.890,- Kč / osoba (pro firmy bez DPH, pro jednotlivce s DPH)

 

Doplňující informace

 • Poznejte lektorku Vlaďku Hagenovou, formu a styl workshopu na naší ochutnávce zdarma
 • On-line workshop probíhá na platformě ZOOM, nejpozději den předem bude účastníkům zaslán email s instrukcemi k přihlášení
 • Prezenční kurzy probíhají v učebně Slůněte v Ostravě
 • A aby vám neutekla žádná novinka, sledujte nás na LI!
 • Přihlaste se ZDE

Názory našich klientů

Česko-německá obchodní a průmyslová komora spolupracuje s Radkem Wojtanovským ze společnosti Slůně – svět jazyků, s.r.o. při organizaci tréninků soft skills v angličtině pro své členské firmy.

Jako lektor vedl Radek semináře „Prezentační dovednosti v angličtině“ a „Efektivní komunikace a vyjednávání v angličtině v obtížných situacích“. Prokázal, že má nejen vynikající jazykové a odborné znalosti, ale i praktické lektorské dovednosti, vše umí dobře a efektivně předat.

Semináře byly účastníky vždy hodnoceny jako velmi přínosné, účastníci odcházeli spokojeni a pozitivně hodnotili především profesionální přístup  a připravenost lektora.

Ve spolupráci budeme rádi i nadále pokračovat.

Andrea Husmann

Česko-německá obchodní a průmyslová komora