Language school

We have over 20 years experience with an individual approach in the field of organising language courses throughout the Czech Republic and in Slovakia. We are capable of assuring small and large language requirements, at the same time, in several cities, with comprehensive administrative support.

We organise corporate language courses, individual courses and intensive crash courses, which are capable of very quickly taking your language skills to the next level.

We are a test centre for TOEIC and WiDaF international language examinations, which are internationally acknowledged examinations focusing on English ad German used in the business environment. They can also be used for a language audit in your company.

53 099 finished lessons

840 hours of Skype lessons

168 satisfied corporate clients

3 825 happy absolvents

Send a non-binding inquiry

Give languages a chance. Send us a non-binding order. We will respond within 24 hours.

Proč firemní výuka jazyků od Slůněte?

Kvalifikovaní lektoři jazyků

Adekvátní jazykové vzdělání, zkušenosti a osobní prezentace jsou rysy, které u našich lektorů sledujeme již od přijímacího pohovoru. Umožňujeme jim další růst a pravidelně kvalitu jejich kurzů kontrolujeme.

On-line přehledy o probíhajících kurzech

Usnadníme vám administrativu spojenou s firemní výukou jazyků. Ohledně změn ve výuce informujeme studenty přímo, abychom vám ulevili. O průběhu kurzů přesto budete mít přehled. On-line sledujte náplň jazykové hodiny, docházku v %, výsledky testů nebo osobní hodnocení studentů, záznamy hospitací, měsíční finanční výkazy, stav předplacených hodin a statistiky.

Extra služby k výuce

Provádíme testování, průběžné hodnocení studentů, stanovení nových cílů nebo studenty připravujeme na mezinárodní jazykové zkoušky. Vystavíme vám certifikáty dokládající absolvovanou jazykovou úroveň. Máme zkušenosti s výukou financovanou z projektů EU a související administrativou.

Místo výuky vám přizpůsobíme

Volba místa výuky je zcela na vás. Jazykové kurzy mohou probíhat v učebnách na kterékoli naší pobočce (Ostrava, Brno, Praha a Plzeň), nebo přímo ve vaší firmě.

Corporate language training

We can work with you to prepare a lesson plan to meet your wishes and educational goals. We will be happy to offer various forms of course tailored to suit your needs from the aspect of place, time, method and frequency. We have twenty years of experience with an individual approach to course...

More about Corporate language training

Individual Lessons

We can create individual language projects tailored to your specific needs and potential. The course is designed as "one-on-one" (you and the lecturer). We can offer you the best and most effective teaching method, which meets your criteria. 1. The lecturer focuses solely on you and your...

More about Individual Lessons

Blended learning

Improve your language skills faster and more effectively. Blended learning is the most modern and most effective method of teaching foreign languages to date. You may also know it as b-learning. This is a combined teaching method, which utilises the advantages of so-called blended learning. It...

More about Blended learning