Základy rétoriky

Základy rétoriky

Dlouhodobě vnímáme zájem o kurzy správného mluveného projevu. Jsou lidé, kteří na sobě rádi pracují a je dobré začít řečí. Je to základ. Řeč byla dána do vínku člověku jako jedinému živému tvoru, tak bychom ji měli opečovávat. Není totiž samozřejmostí, když se naučíme v dětství mluvit, že mluvit umíme. Nějak se dorozumíme, ale s kultivovaným vystupováním to mnohdy nemá co společného.

Cíl

 • sebevědomější mluva
 • zbavování se trémy
 • hlasová hygiena aj.

Obsah

 • dýchání
 • artikulace
 • procvičování základů správné výslovnosti
 • práce s vlastním textem
 • rozdíl mezi psaným a improvizovaným projevem

Úvod do rétoriky - Jak správně mluvit

Forma

Prakticky zaměřený interaktivní workshop, vítána je maximální aktivita účastníků

Cílová skupina

Všichni, kdo chtějí či potřebují aktivně ovlivnit/zlepšit svou rétorickou kompetenci

Počet účastníků: 5 – 8

Lektor: Mgr. Irena Rozsypalová

 • konzultantka rétoriky a komunikace
 • herečka a režisérka
 • pedagožka JAMU v Brně, kde vyučuje jevištní řeč a herectví

 

termín: 12. ledna 2022 od 9:00 – 13:30

 

Místo: on-line. Nejpozději den předem bude účastníkům zaslán email s instrukcemi k přihlášení.

Účastnický poplatek: 2 100,- Kč (pro firmy bez DPH, pro jednotlivce s DPH)

Přihlášky: Vladimíra Hagenová, nebo zde.

 

A nezapomeňte, že Vám rádi pomůžeme i s dalšími rozvojovými aktivitami pro vaši firmu: teambuilding (i on-line), komunikace, apod.

A aby vám neutekla žádná novinka, sledujte nás na LI!

Názory našich klientů

Jazykovou školu Slůně můžeme všem zájemcům o jazykové vzdělávání jen doporučit. V kurzech vedených lektory z JŠ Slůně panuje velmi příjemná a přátelská atmosféra. V každé hodině se lektor zaměřuje na diskuzi na dané téma, případně si témata volí sami účastníci. U individuální výuky s rodilými mluvčími je výuka zaměřena především na rozvoj slovní zásoby a vylepšování gramatiky. Lektoři jsou fundovaní. Když byl nějaký problém např. s lektorem, časem výuky apod., hned se začal s jazykovou školou řešit, a to vždy ke spokojenosti nás, klientů.

Petra Jakoubková

InterCars