Základy rétoriky se zaměřením na práci s čteným textem

Základy rétoriky se zaměřením na práci s čteným textem

V našich kurzech začínáme dýcháním a artikulací. Jak prosté, a přece pro mnohé objevné. Obojí podceňujeme, nebo nedoceňujeme. Tím příjemce našich sdělení poškozujeme a svému hlasu ubližujeme. Také číst neumíme. Čtený text má jiné zákonitosti než písemná forma.  Při čteném textu se stáváme autory sdělení a záleží na interpretaci, jaký dopad na posluchače náš projev bude mít.

Cíl

  • pochopení, význam a práce s textem
  • interpretace psaného textu
  • nonverbální komunikace

 

Obsah

  • technika správné výslovnosti
  • frázování, práce s pauzami
  • melodika, dynamika, temporytmus

 

Úvod do rétoriky - Jak správně mluvit

Forma

Prakticky zaměřený interaktivní workshop, žádaná je maximální aktivita účastníků

Cílová skupina

Vhodné pro moderátory, přednášející, účastníky seminářů, diskusí apod.

Počet účastníků: 5 – 8

Lektor: Mgr. Irena Rozsypalová

  • konzultantka rétoriky a komunikace
  • herečka a režisérka
  • pedagožka JAMU v Brně, kde vyučuje jevištní řeč a herectví

 

  1. termín: termín pro rok 2022 bude oznámen, případně nás kontaktujte

Místo: on-line. Nejpozději den předem bude účastníkům zaslán email s instrukcemi k přihlášení.

Účastnický poplatek: 2 300,- Kč (pro firmy bez DPH, pro jednotlivce s DPH)

Přihlášky: Vladimíra Hagenová, nebo zde.

 

A nezapomeňte, že Vám rádi pomůžeme i s dalšími rozvojovými aktivitami pro vaši firmu: teambuilding (i on-line), komunikace, apod.

A aby vám neutekla žádná novinka, sledujte nás na LI!

Názory našich klientů

RÉTORICKÁ KLOUZAČKA

„Absolvoval jsem velkou řadu školení prodejních dovedností. Vždy se jednalo o nezáživné a stresující školení. Toto bylo úplně něco jiného!“

Lukáš Hájek

SATJAM, s.r.o.