Základy rétoriky se zaměřením na práci s čteným textem

Základy rétoriky se zaměřením na práci s čteným textem

V našich kurzech začínáme dýcháním a artikulací. Jak prosté, a přece pro mnohé objevné. Obojí podceňujeme, nebo nedoceňujeme. Tím příjemce našich sdělení poškozujeme a svému hlasu ubližujeme. Také číst neumíme. Čtený text má jiné zákonitosti než písemná forma.  Při čteném textu se stáváme autory sdělení a záleží na interpretaci, jaký dopad na posluchače náš projev bude mít.

Cíl

  • pochopení, význam a práce s textem
  • interpretace psaného textu
  • nonverbální komunikace

 

Obsah

  • technika správné výslovnosti
  • frázování, práce s pauzami
  • melodika, dynamika, temporytmus

 

Úvod do rétoriky - Jak správně mluvit

Forma

Prakticky zaměřený interaktivní workshop, žádaná je maximální aktivita účastníků

Cílová skupina

Vhodné pro moderátory, přednášející, účastníky seminářů, diskusí apod.

Počet účastníků: 5 – 8

Lektor: Mgr. Irena Rozsypalová

  • konzultantka rétoriky a komunikace
  • herečka a režisérka
  • pedagožka JAMU v Brně, kde vyučuje jevištní řeč a herectví

 

  1. termín: 9. února 2022 od 9:00 – 13:30

Místo: on-line. Nejpozději den předem bude účastníkům zaslán email s instrukcemi k přihlášení.

Účastnický poplatek: 2 300,- Kč (pro firmy bez DPH, pro jednotlivce s DPH)

Přihlášky: Vladimíra Hagenová, nebo zde.

 

A nezapomeňte, že Vám rádi pomůžeme i s dalšími rozvojovými aktivitami pro vaši firmu: teambuilding (i on-line), komunikace, apod.

A aby vám neutekla žádná novinka, sledujte nás na LI!

Názory našich klientů

Jazykovou školu Slůně jsme si pro výuku cizích jazyků zvolili ze tří důvodů – obecně kladné povědomí o společnosti, delší spolupráce v oblasti překladů a flexibilní výhodná nabídka vzdělávacích kurzů (kombinace EN a DE výuky). Výuka probíhá pravidelně, nemáme žádné výtky ohledně komunikace s jazykovou školou a paní lektorkou. Úroveň výuky nám odpovídá, paní lektorka je plně kompetentní, příjemná, vstřícná a panuje u nás obecná spokojenost s výukou.

Mgr. Bogdan Gałuszka

Fortemix s.r.o.