Základy rétoriky a jejich uplatnění při přípravě veřejného hereckého vystoupení

Základy rétoriky a jejich uplatnění při přípravě veřejného hereckého vystoupení

Jsme lidé a byli jsme stvořeni pro život ve společenstvích. Již jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když je nám odpíráno setkávat se, bavit se, kulturně žít. Třeba se mezi námi vyskytnou zájemci, kteří chtějí předávat radost, úsměv, naději prostřednictvím hereckého umění. K tomuto umění patří mimo jiné dokonalá, jasná a znělá mluva. Umíme pomoci nejen při přípravách na talentové zkoušky, ale také nadšencům z řad amatérských a dramatických souborů, nebo všem, jen tak pro uvolnění, pro radost sobě i druhým.

Cíl

  • přirozenou formou se stát někým jiným
  • odbourání trémy, uvolnění, rozvinutí fantazie
  • využití obousměrné energie

Obsah

  • základy jevištní řeči s důrazem na nosnost
  • pochopení textu a práce s ním
  • vytváření charakterů postav v různých situacích

Úvod do rétoriky - Jak správně mluvit

Forma

Prakticky zaměřený interaktivní workshop, žádaná je maximální aktivita účastníků

Cílová skupina

  • studenti před přípravou na talentové zkoušky, amatérští herci, široká veřejnost.

Počet účastníků: 5 – 8

Lektor: Mgr. Irena Rozsypalová

  • konzultantka rétoriky a komunikace
  • herečka a režisérka
  • pedagožka JAMU v Brně, kde vyučuje jevištní řeč a herectví

 

termín: 9. března 2022

 

Místo: on-line. Nejpozději den předem bude účastníkům zaslán email s instrukcemi k přihlášení.

Účastnický poplatek: 2 100,- Kč (pro firmy bez DPH, pro jednotlivce s DPH)

Přihlášky: Vladimíra Hagenová, nebo zde.

 

A nezapomeňte, že Vám rádi pomůžeme i s dalšími rozvojovými aktivitami pro vaši firmu: teambuilding (i on-line), komunikace, apod.

A aby vám neutekla žádná novinka, sledujte nás na LI!

Názory našich klientů

Jazyková výuka je na profesionální úrovni s osobním přístupem. Lektorka vždy vyhoví aktuální požadavkům studenta, při hodině je možno pracovat i s vlastními materiály studenta. Současná problematika a aktuální témata jsou vhodně a efektivně zakomponovány do konverzace a gramatiky, hodiny jsou tudíž zábavné a progres ve výuce zřetelný.

CAD PRO