Krajský úřad Jihomoravského kraje

INKAT s.r.o.

SERVIND s.r.o.

ZPA Smart Energy a.s.

Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky

Business for Breakfast

Iveta Hýblová

eD system