PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Realizace výuky

PŘED VÝUKOU

1. vstupní testování  všichni studenti vyplní on-line testy na našich webových stránkách a podle dosažené úrovně budou rozřazeni do jednotlivých kurzů;
2. určení cílů;
3. výběr vhodných učebních materiálů;
4. vypracování výukových plánů.

VÝUKA

1. průběžné sledování – domácí úkoly, krátké testy; sledování výukového plánu a docházky; hospitace JŠ v hodinách;
2. semestrální testování – uskutečňuje se většinou po 20 týdnech výuky, součástí je slovní hodnocení práce studentů našimi lektory;
3. zpětná vazba od studentů – prostřednictvím formuláře žáci mohou ohodnotit svého lektora;
4. pokračování výuky– metoda i plán výuky je možné po testování a celkovém hodnocení pozměnit a přizpůsobit novým potřebám klientů.

PO VÝUCE

1. závěrečné testování – na konci kurzu (jednoho výukového celku), součástí je slovní hodnocení práce studentů našimi lektory (do hodnocení je zahrnuta i práce v hodinách);
2. závěrečná zpráva o kurzu;
3. osvědčení o absolvování kurzu – po ukončení kurzu obdrží studenti certifikát o absolvování kurzu.