PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

SOUDNÍ PŘEKLADY

Soudní překlad se také nazývá úřední překlad nebo certifikovaný překlad, či překlad s kulatým razítkem. Kulaté razítko dosvědčuje, že text přeloženého dokumentu doslovně souhlasí s textem originálu.

Nejčastěji se jedná o překlad těchto úředních dokumentů:
•    certifikátů, diplomů a vysvědčení;
•    výpisů z obchodního nebo trestního rejstříku;
•    rodných, úmrtních a oddacích listů;
•    podkladů pro soud a právní zastoupení v zahraničí;
•    a jiných dokumentů určených pro oficiální použití.

Provádět soudní překlady mohou pouze soudem pověření překladatelé.
Soudní překlady se někdy nesprávně nazývají notářsky ověřeným překladem. Zde je však třeba rozlišovat mezi notářským ověřením a soudním či úředním překladem.
Setkáváme se také s případy, kdy klienti požadují soudní ověření překladu, který byl vyhotoven někým jiným. Vzhledem k tomu, že překladatel nesmí dát své razítko pod překlad, který sám nevyhotovil, takovou službu nenabízíme.

Na co se Vás zeptáme:
•    jazyk z/do, kterého má být dokument přeložen;
•    termín, do kterého soudní překlad potřebujete;
•    zda se vyhotovený překlad sváže s originálem či notářsky ověřenou kopií dokumentu (pokud potřebujete originál k další archivaci, budete si muset pro účely překladu nechat zhotovit notářsky ověřenou kopii).

Soudní překlad z exotických jazyků
Ačkoli v Slůněti nabízíme široké spektrum překládaných jazyků, ne na všechny tyto jazyky existují v České republice soudní překladatelé (soudní překlady patří do kategorie vysoce specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu). V takovém případě lze postupovat následovně:
•    váš překlad zpracujeme jako „běžný“ a k tomu vám vystavíme tzv. Potvrzení o překladu. Toto potvrzení však nemá váhu oficiálního soudního ověření překladu a nemůžeme zaručit, že Vám úřady budou takový překlad s naším potvrzením akceptovat (záleží na přístupu konkrétního úředníka);
•    necháme soudní překlad vašeho dokumentu zhotovit v zahraničí, kde takový úřední překladatel je. V tomto případě se pochopitelně zvednou náklady a prodlouží se doba zpracování (dokument se musí překládat dvakrát).


NÁLEŽITOSTI SOUDNĚ OVĚŘENÝCH PŘEKLADŮ

Tlumočnická doložka
Zpoplatněné prohlášení soudního tlumočníka o souhlasu překladu s originálem, které je součástí překladu. Pokud je dokument opatřen soudní doložkou, splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.  

Kulaté razítko
Při jmenování složí tlumočník slib, jímž se zavazuje dodržovat etický kodex soudního tlumočníka, a na jehož základě si nechá vyhotovit tlumočnickou pečeť (tzv. kulaté razítko). Tlumočnická pečeť obsahuje oficiální znak České republiky, jméno tlumočníka a text „tlumočník jazyka + název jazyka“. Soudní tlumočník nesmí udělit kulaté razítko a svůj podpis pod dokument, který sám nepřekládal.

Notářské ověření kopie textu
Jedná se o ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Tzv. vidimací se nepotvrzuje pravdivost a správnost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, ověřovatel za obsah listiny neodpovídá.


TYPY OVĚŘENÍ

Úřední, soudní, notářské ověření
Úřední ověření překladu, nazývané také soudní či notářské ověření překladu, je takové, které osvědčuje, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země.   

Legalizace
Vyšší stupeň ověření soudního překladu a znamená úřední ověření pravosti podpisu na příslušné listině.

Superlegalizace
Označuje opatření dokumentu doložkou garantující, že cizozemská listina byla ověřena či vydána oprávněnou osobou.

Apostila (Apostille)
Úřední doložka sloužící k ověření pravosti veřejné listiny, resp. pravomoci osoby, která ji podepsala.

Rádi vám zajistíme úřední ověření dokumentů. Legalizaci, superlegalizaci a apostilu udělují příslušné správní úřady (magistráty, ministerstva) a musí si je objednatel vždy obstarat osobně.

Se soudními překlady a dalšími potřebnými informacemi Vám rádi poradíme na všech našich pobočkách: Ostrava, Brno, Praha, Plzeň.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 17.2.2017