PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Překlady s CAT nástroji

Při zpracovávání překladových zakázek využíváme moderní technologie, které zákazníkovi zaručí, že námi odvedená práce bude vždy na vysoké úrovni. Jednou z těchto technologií jsou i tzv. CAT nástroje. CAT je zkratka z computer-assisted translation, což do češtiny překládáme jako počítačem podporovaný překlad. Je to tedy software, do kterého je možné v průběhu překládání ukládat slova, fráze, věty i třeba celé odstavce v originále i v překladu.

Hlavní výhody CAT nástrojů:

Terminologická jednotnost překladů – CAT nástroj ukládá slova, fráze, věty i třeba celé odstavce v originále i v překladu, tak jak je překladatel postupně překládá. Tím se vytváří tzv. překladová paměť, která zajistí, aby byl opakující se text v překladu přeložen stejně a aby se i při pozdějších překladech podobných textů stále používaly stejné formulace. Dále je možné vytvořit i terminologický glosář. Překladatel sice odborné termíny a jejich překlady zadává do softwaru ručně, ale tímto způsobem se mu vytvoří databáze, kterou lze při překladu jednoduše používat. Slova mu program sám v glosáři vyhledá a vkládají se pomocí klávesových zkratek.

Levnější překlady - díky výše uvedené výhodě jsou překlad levnější, protože u opakovaných segmentů textu zaplatíte jen překlad prvního výskytu. Stejně tak jsme schopni u následných překladů zohlednit to, co již máme uloženo v překladové paměti a za takovéto části textu opět zaplatíte nižší cenu, pouze za jejich kontrolu a případnou drobnou úpravu.

Rychlost překladu - čím více textů se postupně do tohoto programu nasdílí, tím větší zásobárna slov, frází a hlavně celých vět vzniká. To urychlí překladateli práci především u technických překladů – manuálů, popisů atd., kde se některé fráze a odborné termíny často opakují. Díky tomu, že námi využívány CAT nástroj pracuje online (cloudová verze), může na překladu pracovat souběžně více překladatelů, kteří sdílí jednu překladovou paměť. Navíc je možné určit jednoho z nich jako hlavního terminologa, který určuje terminologii, kterou musí všichni ostatní dodržovat.

Možnost revize zákazníkem – u větších projektů Vám můžeme vytvořit zákaznický uživatelský účet, díky němuž budete moci nahlížet na práci překladatelů a případně kontrolovat a upravovat terminologii tak, aby odpovídala zaběhnuté terminologii ve Vaší společnosti. Odpadá tak nutnost následné kontroly, protože všechny požadované změny se ihned zapracují a používají se pak i pro zbylý text k překladu.

Zpracování velkého množství formátů – námi používaný CAT nástroj umí pracovat s různými formáty a výsledný překlad je pak dodán ve stejném formátu

K podporovaným formátům patří:

  • .doc, .docx, .dot, .dotx, .docm, .dotm, .rtf, .ppt, .pptx, .pot, .potx, .pptm, .potm, .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
  • .htm, .html
  • .idml, .icml, .mif (version 8 and above only), .svg
  • .ttx (pre-segmented), .sdlxliff
  • .xml, .xhtm, .xhtml, Android .xml
  • .xliff, .xliff for WordPress, tmx
  • .dita, .ditamap
  • .catkeys, .csv, (Magento).csv, .dbk, .desktop, (Mozilla).DTD, .epub, (Joomla).ini, .json, .lang, .Plist, .po, .properties, (Java).properties, .resx, .srt, .strings, .sub, .ts, .txt, .wiki, .yaml
  • .zip

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 22.7.2015