PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Překlady a tlumočení

Nabízíme komplexní servis v oblasti překladů a tlumočení. Překládáme z/do 115 jazyků po celý týden včetně víkendů (dle předchozí domluvy).
Také s námi můžete konzultovat korektury či krátké překlady přes Skype v každý pracovní den.

V současné době překládáme nejvíce tyto obory: strojírenství, doprava, inženýrské činnosti, IT – výpočetní technika, velkoobchod, vzdělávání, elektro, chemie, služby, výroba, zdravotnictví, maloobchod, právní služby, věda, poradenství, instalace zařízení, gastro, plasty, kultura, potraviny, odpady a dřevo.
 
BĚŽNÉ, ODBORNÉ A PRÁVNÍ PŘEKLADY – překlady technických a reklamních textů, manuálů, smluv a jiných právních dokumentů.

VYSOCE ODBORNÉ PŘEKLADY – např. bezpečnostní listy nebo etikety z oblasti chemie, lékařské zprávy, dokumentace
ve stavebnictví, koksárenství apod.

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY – např. překlady certifikátů, diplomů a vysvědčení, výpisů z obchodního nebo trestního rejstříku, rodných či oddacích listů, podkladů pro soud a dalších dokumentů.

NOTÁŘSKÉ OVĚŘENÍ kopie dokumentu, která bývá použita ke svázání soudních překladů, aby se neporušil originál.
 
EXPRESNÍ A VÍKENDOVÉ PŘEKLADY – překlady v expresním termínu, o víkendu a státních svátcích – dle předchozí domluvy.

KOREKTURA textů a již přeložených dokumentů.

TLUMOČENÍ V ČR I V ZAHRANIČÍ – doprovodné, simultánní, konsekutivní a soudní tlumočení, tlumočení akcí soukromého charakteru, obchodních jednání a konferencí přes cizí jazyk nebo v kombinaci cizích jazyků (např. brazilská portugalština - angličtina - španělština).

KONFERENČNÍ TECHNIKA – zajištění tlumočnického vybavení v rámci ČR a konferencí na klíč.

SLUŽBY PRŮVODCE PRO CIZINCE a doprovod během konferencí.

Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem či požadavkem. Kanceláře máme v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

Učíme s nadšením, vášnivě překládáme a aktivně cestujeme!
 
 
Aktualizace této stránky proběhla dne 10.4.2017

Jaké informace od vás budeme potřebovat, pokud:

CHCETE OBJEDNAT PŘEKLAD

Pokud si u nás chcete objednat překlad, rádi pro vás připravíme kalkulaci, na základě níž se následně můžete rozhodnout, zda překlad závazně objednáte. Aby celá komunikace a příprava kalkulace proběhla hladce, budeme od vás potřebovat následující informace:

Typ překladu – stačí vám běžný překlad nebo potřebujete ověřený překlad s razítkem? Umíme zajistit obě varianty, ovšem již při zpracování kalkulace potřebujeme vědět, zda se bude jednat o běžný nebo ověřený překlad, protože tyto dva typy se výrazně liší při zpracování. Běžný překlad zasíláme obvykle e-mailem, k úředně ověřenému překladu potřebujeme originál, se kterým se překlad bude svazovat, proto se ve většině případů překlad předává osobně přímo u nás na pobočce (po domluvě je možné zaslat poštou či kurýrem).

Jazyková kombinaci překladu – uveďte do jakého jazyka nebo jazyků chcete překlad připravit, např. překlad z češtiny do angličtiny

Soubor k překladu – pokud již máte k dispozici soubor, který chcete přeložit, připojte ho k vaší žádosti o kalkulaci a my vám v kalkulaci stanovíme jeho rozsah a výslednou cenu. Ideální je zasílat soubory v editovatelných formátech, ve kterých mohou překladatelé výchozí text přepisovat překladem a přitom zachovat grafickou podobu textu. Pokud nemáte jinou podobu než PDF, pokusíme se předloze co nejvíce přiblížit.

Termín dodání – napište nám, kdy potřebujete mít překlad hotový. Co do termínů jsme velmi flexibilní a jsme ve většině případů schopni přizpůsobit se vašemu požadavku a neúčtovat si přitom poplatky za expresní dodání.

Účel překladu – doplňte svou poptávku o informaci, k čemu budete daný text používat. V případě textů určených ke zveřejnění či k tisku doporučujeme provedení předtiskové korektury druhým rodilým mluvčím.

Objednatel – nezapomeňte uvést, kdo je objednatelem překladu a v případě, že požadujete platbu na fakturu také vaše fakturační údaje.

Terminologie – jestliže posíláte technický text, uvítáme případné terminologické slovníčky (pokud je máte v rámci firmy zpracované) nebo jiné referenční materiály, které mohou být překladatelům nápomocny při orientaci v dané problematice. Užitečná je pro nás také možnost konzultace terminologie s vaším firemním odborníkem na danou problematiku.

Jaké informace od vás budeme potřebovat, pokud:

CHCETE OBJEDNAT TLUMOČENÍ 

Pokud si u nás chcete objednat tlumočení, rádi pro vás připravíme kalkulaci, na základě níž se následně můžete rozhodnout, zda tlumočení závazně objednáte. Aby celá komunikace a příprava kalkulace proběhla hladce, budeme od vás potřebovat následující informace:

Typ tlumočení – obvykle zajišťujeme tři typy tlumočení – doprovodné, konsekutivní a simultánní. Doprovodné tlumočení využijete, např. pokud k vám přijede návštěva ze zahraničí a vy potřebujete někoho, kdo by jí po dobu jejího pobytu tlumočil. V případě konsekutivního tlumočení se jedná např. o tlumočení jednání, či přednášek, školení a to tak, že se tlumočník a mluvčí střídají. Mluvčí řekne větu, tlumočník ji přeloží. Nejvyšší formou tlumočení je tlumočení simultánní nebo-li souběžné, které se využívá při oficiálních akcích, kongresech, konferencích… Při tomto typu tlumočení tlumočí tlumočník téměř souběžně s tím, jak mluvčí hovoří. Velmi často se při tomto typu tlumočení využívá tlumočnická technika (kabiny, šeptáky,…). Před zasláním své poptávky se tedy ujistěte, jaký typ tlumočení budete potřebovat a sdělte nám, o jakou akci se přesně bude jednat (návštěva, obchodní jednání, přednáška, školení, konference, ..)

Jazyková kombinaci tlumočení – uveďte do jakého jazyka nebo jazyků se bude tlumočit.

Termín tlumočení – napište nám, v jakém termínu potřebujete tlumočení zajistit. U větších akcí doporučujeme zajišťovat tlumočníka s dostatečným předstihem, ideálně měsíc předem, u tlumočení konsekutivního a doprovodného umíme tlumočníka zajistit do několika dnů nebo v případě potřeby i během dne, ovšem při objednávce v tentýž den nebo do jednoho či dvou dnů nejsme schopni garantovat, že budou zvláště u méně obvyklých jazyků naši tlumočníci volní.

Místo tlumočení - uveďte do své poptávky, kde se bude tlumočení konat, jestli v ČR nebo v zahraničí, případně zda jste schopni zajistit dopravu tlumočníka na místo konání (např. u výjezdů do zahraničí). V případě simultánního tlumočení je přesné místo konání důležité pro nacenění tlumočnické techniky (nazvučení sálu, prostor)

Téma tlumočení a podklady – nezapomeňte na informaci, čeho se bude tlumočení týkat. Uvítáme veškeré podklady, které na akci připravujete (powerpointové prezentace, písemné podoby přednášek, proslovů,…) nebo případné terminologické slovníčky (pokud je máte v rámci firmy zpracované) či jiné referenční materiály, které mohou být tlumočníkům nápomocny při orientaci v dané problematice.

Počet osob – sdělte nám také, pro kolik osob se bude tlumočení zajišťovat.

Tlumočnická technika – pokud potřebujete zajistit simultánní tlumočení, je důležité vědět, zda je v místě tlumočení k dispozici potřebná technika (nazvučení sálu, mikrofony pro řečníky, tlumočnické kabiny, sluchátka pro posluchače,…) nebo zda tuto techniku budete potřebovat zajistit od nás. Ve své poptávce pak kromě již zmiňovaného počtu osob, pro které se bude tlumočit, uveďte také kolik a jaký typ mikrofonů budete potřebovat, jak velký prostor je k dispozici pro postavení tlumočnických kabin a zda je k jejich umístění potřeba povolení (např. v historických objektech). Pokud si nejste jisti, co přesně potřebujete, rádi vám poradíme, případně domluvíme konzultaci s technikem přímo na místě.

Objednatel – uveďte, kdo je objednatelem tlumočení a v případě že požadujete platbu na fakturu také vaše fakturační údaje.

Ostatní – do své poptávky uveďte prosím také veškeré doplňující informace, typu jestli můžete zajistit dopravu, ubytování, stravování tlumočníků, či toto máme řešit my, informace o typu oděvu, který si má tlumočník obléknout (neformální, formální, pracovní,…) či jiné informace, které se mohou jevit nedůležité, ale při přípravě kalkulace a následné zdárné realizaci tlumočení k vaší úplné spokojenosti mohou hrát podstatnou roli.

JAK NA PŘEKLAD WEBU

Potřebujete mít web v několika jazykových mutacích? S překlady webových stránek máme bohaté zkušenosti a rádi vám s nimi pomůžeme. Níže uvádíme základní informace týkající se této specifické oblasti.

Existuje několik způsobů, jak překlad webových stránek zajistit.

Překlad zdrojových souborů webových stránek

První možnost, jak připravit překlad webu, je přímý překlad zdrojového kódu (html, php, …). Díky moderním překladatelským nástrojům můžeme takto dodané texty zanalyzovat, zjistit rozsah čistého textu a stanovit přesnou cenu a termín. Překlad pak od nás dostanete opět ve stejném formátu a můžete jej přímo vložit na web, bez nutnosti dalších formátových úprav.

Překlad v redakčním systému

Druhou, pro zákazníka velmi pohodlnou možností, je překlad přímo v editačním nástroji, který využívá pro tvorbu svého webu (WordPress, Joomla!,…) nebo ve speciálním lokalizačním nástroji (Poedit, OmegaT,…). V takovém případě nám zákazník poskytne pro překladatele přístupy a ti pak překládají přímo v daném prostředí. Stejně jako první možnost i tato možnost přináší zákazníkovi tu výhodu, že překlad již nemusí nijak dále editovat a může jej rovnou použít na webu.

Překlad čistých textů

Poslední možnost, kterou zákazníci hojně využívají, ačkoliv vyžaduje z jejich strany nejvíce následných úprav, je překlad čistých textů vykopírovaných do jakéhokoliv textového formátu (doc, txt, …). Tento formát umožňuje snadnou editaci a nijak se neliší od běžných překladů např. smluv, manuálů a jiných typů textů. Zákazník si následně musí celý text sám převést do svého webového prostředí, obvykle přes redakční systém, který používá k editaci webu.
 
Naše překlady vždy připravují rodilí mluvčí, a rovněž se zákazníky konzultujeme jejich požadavky na terminologii užívanou v rámci firmy či dané oblasti. Řešíme také klíčová slova, která by se měla ve všech jazykových verzích užívat, aby byly stránky optimalizované pro vyhledávače (SEO). Pokud tedy uvažujete o překladu webových stránek do jiných jazyků, neváhejte se na nás obrátit.

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.