PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Reklamační řád

Studenti/klienti se v případě stížností či nespokojenosti s kvalitou výuky obracejí přímo na pobočku JŠ, která kurz organizuje. Ta reaguje v co nejkratší lhůtě a postupuje podle Reklamačního řádu, Obchodních či Smluvních podmínek – záleží na typu klienta (individuální, firemní, veřejný kurz).

Reklamační řád 

Tento reklamační řád slouží k orientaci klienta jazykové školy Slůně – svět jazyků, s. r. o. (dále jen JŠ) v případech nespokojenosti s formou či kvalitou dodávaných jazykových služeb, konkrétně jazykové výuky. Oblast ostatních jazykových služeb – překladatelská a tlumočnická činnost JŠ pokrývají Všeobecné podmínky pro překlady a tlumočení, které jsou součástí smlouvy/objednávky se zadavatelem překladu/tlumočení a jsou rovněž k dispozici na webových stránkách JŠ (www.slune.cz).


Možné důvody reklamace/stížnosti ze strany klienta a navrhovaná řešení:
 • Nespokojenost s pedagogickým výkonem lektora
  • klient se spojí s manažerkou kurzu příslušné pobočky JŠ, ta analyzuje situaci a učiní adekvátní opatření, tedy např. konzultace se studenty / konzultace s lektorem / konzultace se zástupcem klienta / hospitace v kurzu daného lektora (dle situace).
  • návaznosti na zjištěné skutečnosti a jejich povahu manažerka pobočky či metodička JŠ navrhne výměnu lektora nebo se s lektorem dohodne na metodických změnách.
 • Nespokojenost s metodickým obsahem kurzu
  • klient svůj požadavek řeší nejprve s lektorem; v případě potřeby se spojí s manažerkou příslušné pobočky JŠ / metodičkou a ta navrhne vhodné změny (učebnice, jiné zaměření kurzu, nový studijní plán, atp.).
 • Nespokojenost s technickým vybavením učebny
  • klient se obrátí na manažerku/asistentku pobočky JŠ a ta záležitost prošetří; pokud nárok uzná za relevantní, zajistí adekvátní nápravu situace; v případě výuky v prostorách klienta je technické vybavení učebny zpravidla zodpovědností klienta a je dohodnuto ve smluvních podmínkách.
 • Nedostatek učebnic / výukového materiálu 
  • klient prostřednictvím lektora požádá metodičku / manažera pobočky JŠ o rozšíření knihovny, ta - pokud to uzná za nutné - se pokusí žádanou publikaci obstarat.
 • Nespokojenost s dosaženými jazykovými znalostmi v určitém časovém úseku
  • metodička / manažer pobočky JŠ prošetří příčiny (nízká účast studenta na kurzu, nedostatečná příprava ze strany studenta, nedostatečná příprava ze strany lektora apod.) a přijme konkrétní opatření po dohodě s klientem tak, aby se zajistilo dosažení očekávaných výsledků v co nejkratší možné době.
 • Opakovaná reklamace/stížnost se stejným předmětem
  • kompetentní osoba JŠ se s klientem dohodne na individuální kompenzaci, kterou určí vedení JŠ.


Požadavek STORNA:
 • Individuální student (soukromá osoba, či student ve veřejném kurzu) 
  • nárok vzniká v mimořádných životních situacích (tj. v případě úmrtí, stěhování, vážného zranění nedovolujícího žádným způsobem ve výuce pokračovat).
  • rozsah stornované částky je stanoven po dohodě s klientem.

Storno podmínky jsou upraveny samostatně v níže uvedených dokumentech, které jsou k dispozici rovněž na webových stránkách JŠ (www.slune.cz):


ROZSAH A PODMÍNKY REKLAMACE/STÍŽNOSTI

Reklamaci/stížnost uplatňuje klient vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu pobočky JŠ, která daný kurz zajišťuje, nebo e-mailem na: praha@slune.cz / plzen@slune.cz / hk@slune.cz / brno@slune.cz / vyuka@slune.cz (Ostrava).


 
Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
 • jméno a příjmení klienta;
 • kontaktní údaje klienta;
 • popis předmětu reklamace/stížnosti.

Nebude-li zaslaná písemnost klienta obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.


Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti:
JŠ je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od klienta, pokud se zástupce JŠ s klientem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na adresu příslušné pobočky JŠ.