PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Napsali o nás v médiích

6.10.2015
Vzestup zájmu o čínštinu a ruštinu jazykovky nezaznamenaly.

Největší zájem je v jazykových školách nadále o studium angličtiny. Ze strany firem roste poptávka po specializovaných kurzech zaměřených například na obchodní nebo právní jazyk. Navzdory intenzivnějším obchodním vztahům s Ruskem a Čínou zatím jazykové školy nezaznamenaly zásadní vzestup zájmu o tyto jazyky.
V jazykových školách se angličtině věnuje zhruba sedmdesát procent studentů, kteří se učí cizí jazyk v kurzech nebo individuálně.

V jazykových školách James Cook Languages a Slůně se angličtině věnuje zhruba sedmdesát procent klientů, kteří se učí cizí jazyk v kurzech nebo individuálně. „I německé a francouzské společnosti často upřednostňují jako první firemní jazyk angličtinu,“ poznamenal výkonný ředitel James Cook Languages Jakub Štefeček. Tato jazyková škola při svých dlouhodobých průzkumech vychází z rozsáhlého vzorku stovek firem.

Na druhém místě němčina
Na druhém místě je němčina vzhledem k velkému počtu německých firem v Česku. Ostatní jazyky jsou zastoupeny v řádu jednotek procent. Například zájem o ruštinu je podle ředitele školy Slůně Petra Paska velmi kolísavý. „Čínština je velmi specifická. Firmy raději nechají pracovníky naučit dobře anglicky a najmou si čínského rodilého mluvčího do svých českých poboček,“ doplnil.

Firmy žádají specializaci
Firmy si pečlivěji vybírají zaměstnance, pro které požadují jazykové vzdělávání. Chtějí také více měřitelných výsledků a vedle obecných znalostí žádají větší specializaci na konkrétní účel, pro který budou zaměstnanci jazyk potřebovat. Musejí umět vést v cizím jazyce prezentace, porady i obchodní jednání. „Určitě se zvýšilo procento těch lidí, kteří zvládají jazyk na komunikativní úrovni, ale potřebují pilovat odbornost, preciznost a eleganci projevu,“ poznamenal Štefeček.

Vzrostl zájem o pobyty v zahraničí
Petr Pasek zaznamenal větší zájem ze strany firem o jazykové pobyty v zahraničí, které přinášejí rychlejší jazykový pokrok. Například jeden z klientů jeho školy poslal čtyři klíčové pracovníky na měsíční intenzivní jazykový kurz do Španělska poté, co získal velkou zakázku v Mexiku. U individuálních kurzů je podle něj zejména v Praze a v Brně vidět jistý posun směrem k méně rozšířeným jazykům, jako jsou brazilská portugalština nebo holandština.

Čekali větší pokrok
Zájem o specifické zaměření výuky angličtiny je podle Paska dán také tím, že se učí čím dál pokročilejší lidé. Štefeček ale poznamenal, že před patnácti lety s kolegy očekával, že touto dobou bude úroveň jazykových znalostí Čechů vyšší. „Kurzy již nenavštěvují pouze začátečníci, ale mírně a středně pokročilí, jejichž počet převažuje. Je to dáno hlavně kvalitou výuky na základních, středních i vysokých školách a nízkou možností využívat jazyk aktivně v dennodenním styku,“ dodal.

Článek: Novinky.cz, 6. 10. 2015

 
25.9.2015
Proč by měla firma investovat do jazyků a jak na tom hlavně ušetřit?

Začněte mluvit a nakopněte své podnikání. Je tu začátek sezóny jazykových kurzů. Proč by do nich firma měla investovat? A dá se na nich ušetřit?

Česká republika je malý trh, který je v mnoha směrech přesycený. Pokud chcete expandovat, je potřeba se podívat za naše hranice. Ačkoli ale čeští podnikatelé nabízí kvalitní produkty, které by v zahraničí mnohdy úspěšně obstály, neprodávají je tam. Nedokážou totiž překonat jazykovou bariéru. Zdálo by se, že v dnešním globalizovaném světě se člověk obejde jen s angličtinou, ale není to tak docela pravda. Toto platí zejména u velkých korporací. Pokud se chce na zahraničních trzích prosadit malá firma, musí nabídnout i bonus v podobě dobré znalosti okrajových jazyků.

Ve vrcholovém byznysu může angličtina stačit. Nicméně ve středním a menším už ne. Zde bych doporučil naučit se jazyk obchodního partnera, a to především u zemí, které jsou známy svou neznalostí angličtiny na nižších úrovních řízení nebo na úrovni výrobní. Jsou to hlavně Čína, Brazílie a podobně, upozorňuje Petr Pasek, ředitel jazykové školy Slůně – svět jazyků. Jde samozřejmě o to, v jakém prostředí se člověk pohybuje. Pro běžnou komunikaci může angličtina stačit, nicméně pokud se bude jednat o společnost, jejíž mateřská firma je španělská, francouzská nebo německá, tak bude znalost tohoto jazyka nepopiratelnou výhodou.

Dobrá jazyková vybavenost se také podílí na vytváření firemní image. Půjde zejména o image firmy vůči jejím potenciálním nebo stávajícím klientům, kdy je zaměstnanci firmy mohou překvapit například tím, že se jednání nemusí vést s tlumočníkem nebo v univerzální angličtině, říká Vítězslav Bican, předseda Asociace jazykových škol a agentur ČR. Opět záleží na situaci. Někdy je naopak lepší komunikovat s obchodním partnerem v neutrálním jazyce, tedy cizím jazyce obou firem. A to zvlášť tehdy, když lidé neznají specifická slovní spojení nebo fráze daného jazyka. Učitelé jazyků se často setkávají s tím, že firma disponuje odborníky, kteří znají i odbornou cizojazyčnou terminologii, ale neumějí ji v cizím jazyce správně používat. Proto je dobré zaměřit se při vybírání firemního jazykového kurzu i na technické výrazy a byznys jazyk. Naučte se mluvit nejen o svém oboru, ale taky o nabízených nebo poptávaných produktech a všem, co by vaše obchodní partnery mohlo zajímat.

Odborné dovednosti se dají naučit rychleji než cizí jazyk. Pamatujte na to i v podnikání a sázejte na svou jazykovou vybavenost. V mnoha oborech služeb je samotná odbornost méně důležitá a zaměstnanec může být zaškolen nebo zaučen během několika málo týdnů. Jazykové vzdělání Čechů se postupem let výrazně zlepšuje. Bohužel však jde vesměs o angličtinu, druhý či dokonce třetí cizí jazyk se učí stále málo studentů. Firmy proto musí často nabírat cizince, kterých nyní v oblasti sdílených podnikových služeb pracuje zhruba 15 procent. Cizinci ale často nejsou v Česku usazení, a tak obvykle na daném pracovním místě dlouho nevydrží, uvádí Ota Kulhánek, prezident Association of Business Service Leaders, která sdružuje firmy z oblasti podnikových služeb.

Ve většině případů platí, že profesionální komunikace se zahraničními klienty je jedním ze základů úspěchu vašeho podnikání. Pamatujte, že ne všechno se dá ošidit internetovým překladačem. Pokud chcete budovat bližší vztahy, bez znalosti základní komunikace se neobejdete. Neuvědomuje si to například spousta českých e-shopistů, kteří prodávají zboží z Asie. Třeba Číňané neovládají dobře angličtinu. Pak dochází k nedorozuměním a vzájemný styk skřípe nebo je ryze obchodní. Přitom právě Číňané jsou k cizincům, kteří se naučí aspoň základy jejich jazyka, velmi otevření a přátelští, což je pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů tou nejlepší výchozí pozicí.

Když už je řeč o čínštině, ta se zvlášť pro Čechy zdá stále více důležitá. Čína je přece náš čtvrtý nejdůležitější obchodní partner, a dokonce druhým největším dovozcem. Od tohoto týdne má taky Praha a Peking přímé letecké spojení, což má vzájemnému utužování obchodních vztahů obou zemí ještě pomoci. A nelze opomenout ani prezidenta Miloše Zemana a jeho velkou náklonnost k Číně, kterou kromě jiného projevuje návštěvami, na něž bere i zástupce podnikatelů. Velmi dobře se ale v byznysu dají uplatnit i méně rozšířené evropské jazyky. Náskok mají ty firmy, které se dokážou domluvit švédsky nebo maďarsky. Je zajímavé, jak slabě si stále vede němčina, a to hlavně s ohledem na to, jak důležitým obchodním partnerem pro nás Německo je. Na druhou stranu kromě angličtiny se jedná o jeden z mála jazyků, kde je vidět nějaký nárůst poptávky po výuce, komentuje Vítězslav Bican s tím, že angličtina je dnes ve firmách brána jako standard, a naopak se zapomíná na znalost dalších jazyků.

Jak ušetřit za firemní jazykové kurzy
Výuka cizího jazyka patří k nejčastěji nabízeným pracovním benefitům. Jeho předností je především vzájemná výhodnost – jednak pro zaměstnavatele v rámci zvyšování kvalifikace personálu, ale také pro samotné zaměstnance z hlediska osobního rozvoje. Některé firmy ale na jazykové kurzy jednoduše nemají. Přitom se i na nich dá ušetřit. Jazykové školy třeba nabízejí možnost platit jednotnou částku za celou skupinu studentů, bez ohledu na jejich počet ve skupině. Při větších skupinách studentů je cena výuky v přepočtu na jednoho studenta velice zajímavá. V případě, že si vyberete individuální výuku, pokuste se platit dopředu. Jazykové školy v případě předplácení výuky poskytují výhodnější hodinovou sazbu. Cena může být dále snížena větším množstvím předplacených hodin, radí Petr Pasek, ředitel jazykové školy Slůně – svět jazyků. Naopak je podle něj nutné pořádně počítat při nízké ceně kurzu. Té může být dosaženo menším počtem vyučovacích hodin v týdnu a v celém kurzu. Proto je vhodné si celkovou cenu přepočítat na jednu hodinu výuky.

Firma by se měla ptát na komplexnost služeb, výběr lektorů, administrativní zázemí a zpracování zakázky, pravidelný reporting, reakční dobu řešení jakýchkoli podnětů i reference. Za Asociaci jazykových škol mohu říci, že u našich členů je možné se spolehnout na základní kvalitativní standard a že firmy si v takovém případě nevybírají zajíce v pytli. Některé z našich členských škol navíc procházejí náročnou certifikací. Obecně bych pak dal především na reference stávajících klientů. Pokud se jazykovka zdráhá dát potenciálnímu klientovi kontakt na svého stávajícího zákazníka, tak už to samo o sobě zní nedůvěryhodně, dodává předseda asociace Vítězslav Bican.

Hlavním důvodem pro výběr jazykové školy bývá ve firmách dostupnost poboček. Nezapomínejte ale na to, že kvalitní jazyková škola vám nabídne možnost výuky přímo ve firmě. Ušetříte tak zejména čas, který byste vy nebo vaši podřízení strávili cestou do školy. Je taky možné provádět výuku prostřednictvím internetu, ať už interaktivními kurzy nebo videotelefonními hovory přes Skype, Face Time a další podobné služby.

Kvalitní jazyková škola vám také nabídne testovací hodiny zdarma. Na nich pak zjistíte, zda vám vyhovuje výběr lektora nebo zvolená metodika. Z našeho výzkumu vyplývá, že se na hodinách procvičuje nejvíce mluvený projev, nejméně pak písemný. Proto i nejvýraznější zlepšení pociťují studenti v projevu mluveném a nejmenší v psaném. Přesto se stále nejvíc potřebují zdokonalovat v mluvě. Účastníci našich kurzů si chválí především skupinovou komunikaci s lektorem, říká Pavel Skřivánek, majitel jazykové agentury Skřivánek.

A ještě jedna rada na závěr. Řada firem využívá možnosti hradit jazykovou výuku prostřednictvím dotací. Informace o nich nabízí pobočky Úřadu práce.

Článek: Podnikatel.cz, 25. 9. 2015 Zdeněk Vesecký

 
5.3.2015
Madam Business - únor 2015
 
 madam business

 
13.2.2015
Koupání i výuka jazyka
 
 
Strávit čas se svými blízkými, užívat si slunce i moře a ještě si při tom vypilovat cizí jazyk, to nabízejí jazykové školy a cestovní kanceláře. K mání jsou kurzy pro dospělé, děti i seniory. Snadno tak vyrazí celá rodina.
„Výuka je organizovaná tak, aby časově odpovídala programu rodičů,“ představuje fungování kurzů Vítězslav Bican, ředitel jazykové školy Channel Crossings. „Pokud rodič chodí také na kurz, začínají jeho hodiny vždy o několik minut později, aby stihl dítě předat ve škole, a končí dříve, aby stihl dítě vyzvednout.“
 
Efektivní délka kurzu je alespoň dva týdny. Počet lekcí se pohybuje od 15 do 40 týdně. „Optimální je 4–5 vyučovacích hodin denně,“ říká Irena Brychnáčová, koordinátorka zahraničních kurzů v jazykové škole Slůně. Pro děti pak nabízejí školy program také mimo výuku, takže se vlastně učí i ve volném čase, protože jsou nuceny komunikovat v cizím jazyce.
Tradiční nabídku ubytování v hotelu doplňují v tomto případě ještě studentské rezidence či hostitelské rodiny.
 
Vedou angličtina a španělština
Zdokonalit se v mnoha jazycích. Největší zájem je stále o angličtinu. Dlouhodobě nejnavštěvovanější je Velká Británie, která spojuje výhodu nízkých nákladů na dopravu s nejširší nabídkou škol a kurzů. „Velmi populární je jižní pobřeží s městy jako je Bournemouth, Brighton či Sidmouth,“ upřesňuje Bican.
 
Druhá příčka pak patří typicky středomořské destinaci – ostrovu Malta. „Nabídka zde je široká, od kvalitních kurzů pro manažery přes kurzy pro mladé lidi až po výuku pro celou rodinu,“ říká Naďa Málková, ředitelka jazykových pobytů ve Student Agency.
Velmi populární je rovněž španělština. Jazykové školy ve Španělsku najdete v klasických přímořských letoviscích, jako je Marbella na Costa del Sol či Alicance na Costa Blanka. Pokud se zajímáte také o kulturu a historii, pak vás možná zaujmou kurzy v Barceloně, Valencii, andaluské Malaze či Granadě. Nebo byste raději byli u oceánu? Pak můžete jet do Cádizu nebo na ostrov Tenerife.
Za francouzštinou se můžete vydat na Azurové pobřeží do měst Nice či Antibes. A naučit se na letních kurzech můžete samozřejmě i další jazyky, třeba portugalštinu nebo italštinu. /jak/

Irena Brychnáčová
koordinátorka jazykové výuky a zahraničních kurzů
 
Článek: Lidové noviny, pátek 13.2.2015, Dana Jakešová

 
2.2.2015
Jazyky s námi ve Velké Británii, Španělsku, Latinské Americe nebo na Novém Zélandu...
 
Kde se naučíte lépe cizí řeč než tam, kde je doma? Nemusíte však kvůli tomu v zahraničí studovat semestr nebo celý rok, mnohdy postačí k zlepšení znalostí a praktickému procvičení i krátkodobý studijní pobyt. Proto přišla jazyková škola Slůně – svět jazyků, se zajímavou novinkou. Nabízí velmi efektivní kurzy v zahraničí. Hovořili jsme o tom s ředitelem společnosti Ing. Petrem Paskem.

Kurzy v zahraničí jste zařadili do programu koncem loňského roku. Reagujete tak na poptávku, nebo to spíš byla vaše iniciativa, jíž se snažíte firmám i jednotlivcům rozšířit možnosti výuky?

Upřesním: kurzy v zahraničí nabízíme od září 2014. Primárně jsou určeny jazykové pobyty našim firemním klientům, potažmo jejich rodinným příslušníkům, pro které připravujeme individuální nebo skupinové jazykové kurzy. Nová divize naší společnosti takto cílená je naší iniciativou. Jejím prostřednictvím chceme motivovat naše studenty k tomu, aby mohli využívat získané jazykové kompetence během roku i mimo učebnu. Podle dosavadních zkušeností, včetně mých vlastních, jsou kurzy v zahraničí nejlepším způsobem naučení se jazyku.

Jaké jazyky lze v cizině studovat, v jakých destinacích, školách a na jaké úrovni?

V současné době nabízíme angličtinu, španělštinu, němčinu a francouzštinu. Další jazyky plánujeme výhledově, a to konkrétně portugalštinu a italštinu. Pokud nás klient osloví s přáním vycestovat za studiem jiného jazyka nebo se chce podívat do jiné destinace, budeme se mu snažit vyjít maximálně vstříc. Rozhodne-li se klient pro angličtinu v rámci Anglie, může vycestovat do Londýna, Bournemouth nebo Malmesbury. V Irsku máme partnerské školy v Kilkenny a v Dublinu, ve Skotsku sídlí naše partnerské školy v Edinburghu. Angličtinu můžete studovat i na Maltě v San Gwann nebo na Novém Zélandu v Taupu. V případě španělštiny nabízíme školy v Granadě, Salamance, Madridu, Valencii nebo Conilu de la Frontera ve Španělsku, vycestovat ale můžete i do Latinské Ameriky. Co se týče němčiny, mohou klienti odjet za studiem do Berlína nebo Darmstadtu. Rozhodne-li se někdo pro jazykový kurz francouzštiny, nabízíme partnerskou školu ve Vichy. Ve všech školách lze studovat na všech úrovních jazyka, od začátečníků po velmi pokročilé, tzn. úrovně A1-C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Setkala se novinka s očekávaným zájmem?

Přestože jde o novou službu, o jazykové kurzy v zahraničí je značný zájem. Naši studenti firemních i veřejných kurzů nám důvěřují a o kurzy v zahraničí se aktivně zajímají. V posledních třech měsících poptávka narůstá, kontaktují nás jak naši klienti, tzn. studenti firemních kurzů na základě interních informací, tak i lidé „zvenčí“, ke kterým se naše nabídka dostala různými informačními kanály. Největší zájem je o studijní pobyt ve Velké Británii, na Maltě a ve Španělsku. Paradoxně, což je pro nás milým překvapením, přijímáme poptávku na kurzy pro děti a juniory, což zatím není naše cílová skupina. Zájem celých rodin naučit se více a lépe nás nesmírně v našich aktivitách povzbudil. V současné době máme reference od prvních dvou klientů, kteří na podzim vycestovali za studiem angličtiny. V prvním případě odjela studentka na dva týdny do Dublinu, druhý student si vybral rovněž dvoutýdenní kurz ve škole v Londýně. Momentálně zpracováváme další poptávky a pevně věříme, že se počet lidí, kteří začnou aktivně ovládat další jazyky, zvýší. Budeme-li jim v tom nápomocni, potěší mne to dvojnásob.

Stává se, že firmy poskytují svým zaměstnancům zahraniční kurzy jako určitý bonus, nadstavbu k výuce v ČR nebo jako motivační prvek k povzbuzení zájmu?

Ano, některé firmy tuto formu bonusu svým zaměstnancům nabízejí. Snaží se je povzbudit ke studiu a používání jazyka během školního roku i mimo učebnu. Klienti, kteří pracují online, mohou odjet na studijní pobyt do ciziny, a přesto na dálku pracovat pro svoji firmu. To znamená, že budou např. půl dne navštěvovat školu ve zvolené destinaci a pak půl dne pracovat na dálku. Je to zajímavá možnost, jak být v cizím prostředí, ale zároveň neztratit kontakt s pracovními záležitostmi.

Budete nabídku kurzů po získaných zkušenostech modifikovat a dál rozšiřovat?

Určitě ano. Stále se snažíme navazovat kontakty s dalšími školami v různých zemích, nechceme, aby možnosti jazykových pobytů byly limitované jen „velkými“ jazyky, kterými jsou angličtina a španělština. Naši aktuální nabídku můžete sledovat na našem webu /DESTINACE/, na facebookovém profilu naší jazykové školy. Kdokoli ze zájemců o studium nás může přímo kontaktovat v kterékoliv pobočce v Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Hradci Králové nebo nově také v Pardubicích. Rádi mu připravíme takový studijní plán, který nejlépe vyhoví jeho naturelu, časovým i finančním možnostem.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

 
 
26.1.2015
Výuka v zahraničí je dražší, ale učíte se i mimo školu.
 
Po jednom semestru je student schopný opravdu výrazného pokroku. Ale není to pro každého.
Dana Jakešová
redaktorka MF DNES

Zájem o několikatýdenní, ale i několikaměsíční kurzy v zahraničí stále roste.

Jedná se o nákladnější variantu, než jsou kurzy v tuzemsku. Zahraniční zkušenost je však nenahraditelná. Člověk se totiž musí v cizím prostředí a hlavně cizím jazyce aklimatizovat, připravit se na řešení různých situací. „Záhy zjistí, že to takový problém není. A je to příjemné i pro růst vlastního sebevědomí,“ přidává další plus Irena Brychnáčová, koordinátorka zahraničních kurzů ze školy Slůně – svět jazyků.

Co od lekcí čekáte

Rozhodující při výběru kurzu je, zda se chcete „rozmluvit“, posunout se o jednu či dvě jazykové úrovně, nebo umět po návratu mluvit plynule. Po jednom semestru student dosáhne opravdu výrazného zlepšení. Jenže to si může dovolit jen málokdo, ať již z důvodů finančních nebo časových. „Velmi znatelný efekt má ale i několikatýdenní kurz. Minimálně by však měl trvat 2 až 3 týdny,“ doporučuje Petr Pasek, mluvčí Asociace jazykových škol a agentur.

Počet hodin týdně se může pohybovat od 15 až do 40 hodin. Optimální variantou je 20 až 25 hodin týdně, to člověku zbude čas i na mimoškolní program a přitom v jazyce bude znát pokrok. „Můžete si také nakombinovat hodiny – dopoledne se učit ve skupině a odpoledne si vzít výuku individuální,“ říká Brychnáčová.

Jak zahraniční kurz vybrat

Nabídka z jazykové agentury by měla obsahovat délku a intenzitu studia, jeho zaměření, typ ubytování a stravování, způsob zajištění dopravy a pojištění. To si zvolíte sami a agentura vám připraví nabídky od zahraničních škol, případně vám poradí, co by pro vás bylo nejvhodnější.
Podle konkrétních požadavků se bude odvíjet cena. Méně intenzivní kurz i s ubytováním může mimo hlavní sezonu stát již mezi 10 až 15 tisíci na týden. Vždy si zkontrolujte, co cena zahrnuje.

Ptejte se také, jestli vám pomohou v případě potíží. Na každé škole v zahraničí je kontaktní osoba, která má na starosti komunikaci se studenty a jejich ubytování. Ovšem pokud se člověk necítí v cizím jazyce natolik, aby se ozval, tak je nejlepší obrátit se na českou agenturu. A obraťte se na ni i v případě, že se vám daný problém na místě vyřešit nepodaří.

Angličtina, ale i čínština

Jedničkou je stále angličtina. Poptávanější je i španělština. Tady táhnou kurzy hlavně v přímořských městech nebo v městech s kulturní a historickou tradicí jako Barcelona nebo Granada. A nechybí ani nabídky na další evropské jazyky – portugalštinu, italštinu, francouzštinu a poměrně nově také ruštinu.

Bez češtiny Při studiu v zahraničí je člověk donucen používat cizí jazyk i mimo vyučovací hodiny. Odborníci také doporučují, aby ve skupině byli studenti z různých států.

Ideální je, když jsou studenti v malých počtech z mnoha zemí a kontinentů.
__________________________________________________

Zlepšit si znalosti cizí řeči můžete také na intenzivním kurzu

Studium jazyka v zahraničí je jistě lákavé. Přesto bude velká část studentů, především kvůli finanční náročnosti i časovým možnostem, volit intenzivní kurzy u nás.

Nejen čerství maturanti mohou navštěvovat roční pomaturitní kurzy. Oblíbené jsou i u těch, kteří sice už pracují, ale mají flexibilní pracovní dobu. V drtivé většině jsou tyto kurzy všeobecné. Ovšem vzhledem k objemu studia se vždy nějaký čas věnuje konkrétnímu zaměření, například obchodní angličtině či přípravě na zkoušky.

Interaktivní tabule

Do výuky se promítají také různé trendy. Mnoho jazykovek tak do svých učeben instalovalo interaktivní tabule a používají elektronické verze studijních materiálů. Ty umožní zajímavější a interaktivnější průběh samotné výuky. Ovšem bez zkušeného a aktivního lektora se výuka přesto nikdy neobejde.

Ve všech školách se vám budou část hodin věnovat čeští lektoři a část rodilí mluvčí. Obvykle ale mírně převažují ti čeští. Neznamená to, že se toho naučíte méně, než kdyby tam byli jen ti rodilí.

Při výběru si dejte pozor na velikost skupiny. Všichni zájemci musí absolvovat rozřazovací text. To kvůli začlenění do správné jazykové úrovně. Ceny těchto kurzů se pohybují mezi 20 až 40 tisíci korunami. Obvykle přitom školy nabízejí rozložení alespoň do dvou splátek, někde dokonce až do čtyř.

Studovat můžete i dva jazyky

Podobně jako u kurzů v zahraničí, i zde směřuje nejvíce zájemců na kurzy angličtiny. Kromě ní najdete v nabídce jazykových škol rovněž pomaturitní kurzy němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. „Někde si můžete vybrat i kombinaci dvou jazyků,“ doplňuje Petr Pasek z Asociace jazykových škol a agentur. Pokud pro vás není přijatelná ani tato varianta, nabízí se ještě třeba kurzy s dvěma či třemi lekcemi denně nebo jen třikrát týdně. A oblíbené jsou také víkendové kurzy. (dan)

Zajímejte se o studijní materiály a velikost skupiny

Chcete se zdokonalit v jazycích nebo začít studovat nějaký nový. Jak si vybrat z nabídky kurzů, aby člověk nakonec nebyl zklamaný?
Nejdříve se podívejte na jazykové školy. Ptejte se známých na reference, hledejte je i na webech věnovaných jazykovým školám. Vyberte si 2–3 a do těch zajděte osobně.

Některé jazykovky také pořádají dny otevřených dveří, kde se můžete poznat osobně s lektory. Plusovým bodem může být certifikace. Vypovídá o tom, že se škola zajímá o své vnitřní procesy, jako je například nábor lektorů, metodika výuky, systém reklamace a mnohé další.

Jen cena by neměla rozhodovat

Ujasněte si, proč daný jazyk chcete nebo musíte studovat. Zda s jazykem začínáte, či jste pokročilý a chcete se zdokonalit v určité dovednosti. Zda potřebujete odborný manažerský kurz, nebo se chcete připravit a získat mezinárodně uznávaný jazykový certifikát.

Vždy se zajímejte o studijní materiály, které budou použity, a o velikost skupiny, do níž budete zařazeni. „Doporučujeme maximálně 6–8 studentů ve skupině,“ říká Petr Pasek, mluvčí Asociace jazykových škol a agentur. Důležité je, aby studenti ve skupině měli stejnou jazykovou úroveň. Kritériem může být i poměr počet hodin a cena. „V žádném případě ale nedoporučujeme výběr jen podle ceny. Úspora pár set korun může způsobit nekvalitní výuku ve velkých skupinách,“ varuje Pasek.

Při skupinových kurzech je vhodné se nechat otestovat. Dělají se buď rozřazovací testy, osobní pohovory, nebo zkušební lekce. (dan)

Kurzy pro menší děti? Jen hravou formou

Mnozí rodiče chtějí své děti přihlásit zejména na angličtinu již od útlého věku. Je třeba více dbát na zázemí školy nebo zkušenosti lektora.
Dana Jakešová
redaktorka MF DNES

Jazykové školy nebo školky už dnes celkem běžně nabízejí výuku pro děti od tří či čtyř let. Proč začínat tak brzy? „Až do sedmi let věku je podle vědců lidský mozek schopen plnohodnotně vstřebávat i několik jazyků najednou a bez obtíží dosáhnout úrovně rodilého mluvčího v každém z nich,“ vysvětluje Barbora Tošenovská, metodička výuky programu Helen Doron English.
Samotné lekce probíhají formou her, jinak to v předškolním věku ani nejde. Jejich cílem však není naučit děti plynně hovořit cizím jazykem, ale spíš je s ním seznámit, motivovat je k učení a navyknout je na to, že učit se jiný jazyk není obtížné a je to zábava. Děti se pak snáze naučí řeč skutečně používat v pozdějším věku. „Setkáváme se s tím, že rodiče mají často přehnaná očekávání jak od kurzu, tak od dětí, které se v předškolním věku vlastně teprve učí používat rodný jazyk,“ říká Vítězslav Bican z jazykové školy Channel Crossings. „Očekávat, že se plynně naučí jazyk cizí, je nereálné.“

Kurzy pro malé školáky

Nejpozději v první třídě začínají se systematickou výukou jednoho jazyka, a to angličtiny, povinně všechny děti v rámci školního vyučování. Na perfektní zvládnutí cizího jazyka však jedna nebo dvě hodiny týdně nestačí. A proto je rodiče doplňují dalšími lekcemi v jazykovce.
Intenzitu volte i s ohledem na další aktivity dítěte. „Pro rozvoj porozumění a konverzace je minimum jedna hodina týdně, ale optimum vidím ve frekvenci dvakrát týdně jedna až dvě hodiny,“ říká Marcela Polová z jazykové školky a školy KLC Kryštof. Ideální je, když se podaří, aby dítě vnímalo jazyk jako koníčka.

I v tomto nižším školním věku lekce stále probíhají formou her, písniček, používání a označování jednoduchých předmětů, které děti znají. „Výuka je založena hlavně na fonetickém přístupu. Navíc se činnosti rychle střídají – děti mají pohybové aktivity, potom třeba něco malují či zpívají,“ popisuje Bican. Důležité je, aby měl lektor děti rád. Zní to jako samozřejmost, ale stejně jako v běžné populaci, tak mezi vyučujícími je určité množství těch, kteří s dětmi nechtějí pracovat a lépe se jim vede výuka dospělých. „Lektoři musí být schopní děti zaujmout, být na jednu stranu empatičtí, ale také si zjednat pořádek, kdykoliv je potřeba,“ zdůrazňuje Bican. Musí umět různé situace obrátit ve výukový prostředek.
Podstatnou roli hraje velikost skupiny. „Ideální jsou skupinky čtyř až osmi dětí, které kombinují výhody individuálního přístupu s interakcí mezi žáky,“ radí Tošenovská.

Jak znalosti jazyka postupují

I když váš potomek bude navštěvovat sebekvalitnější kurz, může se vám zdát, že jeho pokroky jsou malé. Problém ale spíš bude ve vašich zkreslených představách. Vše má totiž svůj čas.

Jak se tedy vlastně děti jazyk učí? Nejprve je to na úrovni jednotlivých slov. Dokud děti nevstřebají strukturu psaného jazyka i v češtině, nemá smysl se do toho pouštět v jazyce cizím, to může trvat až třeba do třetí třídy. Navíc je to hodně individuální. Jazykové dovednosti se rozvíjejí většinou ve sledu poslech a mluvení, čtení a nakonec psaní a gramatika. I to je dost individuální. „Rozhodně tedy nemá význam očekávat, že třeba prvňáček bude po intenzivní výuce plynně konverzovat, když to vlastně nedokáže ani v češtině,“ upozorňuje Petr Pasek, mluvčí Asociace jazykových škol a agentur.
Nejen učení Výuku cizího jazyka by děti měly vnímat jako koníčka, proto lektoři zařazují hry, písničky i pohybové aktivity.
Fakta

Zahraniční kurzy pro děti

Učit se cizí jazyk mohou děti i v cizině. V nabídkách jsou pobyty s doprovodem delegáta. „Dítě předáte na letišti delegátovi, který pak se skupinou cestuje do místa pobytu a po celou dobu je jim k dispozici,“ vysvětluje Naďa Málková ze Student Agency. Máte tak jistotu, že je zde česky hovořící doprovod, který na děti dohlédne a pomůže jim.

? Od kolika let
„Na tyto kurzy mohou vyjet již děti od 7 let,“ říká Vítězslav Bican z Channel Crossings. Starší děti mohou odjet i na individuální pobyty, které fungují stejně jako ty pro dospělé. V tomto případě je možné zorganizovat dohled během letu, vyzvednutí na letišti je standardní. Menší děti bydlí ve studentské rezidenci pod dozorem vychovatelů a delegátů, větší mohou bydlet klasicky u rodin. Doporučená minimální délka pobytu je 2 týdny. Letní kurzy mohou trvat třeba i měsíc.

? Hlavně angličtina
„Stejně jako u dospělých drtivě převládá angličtina, v nabídkách jazykových a cestovních agentur ale můžete najít i němčinu nebo francouzštinu,“ říká Petr Pasek z Asociace jazykových škol a agentur.

? Doprovodný program
U kurzů pro děti nechybí ani program na čas po výuce. Můžete tak vybrat třeba kurz angličtiny s lekcemi tenisu, němčiny s hodinami vodních sportů, španělštiny s jízdou na koni či francouzštiny s potápěním.

? Pobyty pro rodiny
Školy rovněž nabízejí tzv. rodinné pobyty. „Jedná se o sladění kurzu pro dospělého člena rodiny a dítěte v jednom termínu a na jednom místě,“ popisuje Irena Brychnáčová ze školy Slůně – svět jazyků.
Nemá význam čekat, že prvňáček bude po intenzivní výuce plynně konverzovat.

Petr Pasek, mluvčí Asociace jaz. škol a agentur

Článek: MF DNES 26. 1. 2015 Praha

22.1.2015
Zkušenosti členů v podnikatelských klubech BforB
Lucie Vlková - Členství v BforB nám dává přesně to, co je jeho cílem a smyslem. Tedy nové kontakty, příležitosti a spolupráci.
 
Členem klubu B4B je naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s.r.o. od ledna roku 2013. O celkovém konceptu a smyslu klubů jsem se dozvěděla od mého známého, který mne na první snídani také pozval. A přesto, že mne, noční sovu, vstávání na snídani v 7 ráno stálo zpočátku značné úsilí, vyplácí se.

Nejprve to bylo takové lehké oťukávání a zjišťování, jak tento typ networkingu a snídaní funguje a zda je efektivní pro služby Slůněte, které se věnuje téměř všemu, co je spojeno s cizími jazyky. Následovalo seznamování se s kolegy, trénování efektivní prezentace sebe a našich služeb, pochopení podstaty, vzájemné předávání referencí a doporučení, aktivní udržování vztahů se členy i hosty. Nicméně tento proces přinesl a přináší své ovoce.

Členství v BforB nám dává přesně to, co je jeho cílem a smyslem. Tedy nové kontakty, příležitosti a spolupráci. Díky ostatním členům pak získávám náhled do mnoha rozdílných oborů a širokou síť partnerů, na které se mohu obrátit s dotazem či problémem. A naopak, já je mohu doporučit našim obchodním partnerům, jelikož znám jejich práci a kvality. A to vše je „zabaleno“ do dnes již příjemných ranních setkání s výbornou snídaní.

V letošním roce jsme díky B4B získali pět nových partnerů a realizovali zakázky ve výši přibližně 50.000,- Kč, stali jsme se partnerem konference Kvalita ve vzdělávání a naopak využili služeb tří dalších členů.

A jaký je náš plán v klubu do budoucna? Stejný jako na každé snídani. Tedy pomoci těm, kdo se chtějí cizí jazyk naučit, a pro ostatní být potřebným prostředníkem v komunikaci - překladatelem či tlumočníkem. Jelikož nás Jazyky baví, proto učíme s nadšením a vášnivě překládáme, věřím, že je to možné.

Lucie Vlková 
jednatelka a ředitelka jazykové školy a překladatelské agentury Slůně – svět jazyků, s.r.o.
 
Článek:http://www.bforb.cz/reference-clenu/lucie-vlkova-clenstvi-v-bforb-nam-dava-presne-to.html 

 
14.6.2014
V jazykovkách se vyučuje i v létě,také pro děti a firemní klienty
 
Praha 14. června (ČTK) - V jazykových školách letní prázdniny neznají. Vedle kurzů pro dospělé nabízejí i příměstské tábory pro děti. V drtivé většině případů pokračují rovněž firemní kurzy, v nabídkách je také individuální výuka, sdělil ČTK mluvčí Asociace jazykových škol a agentur (AJŠA) Petr Pasek.

Podle informací, které má z některých jazykových škol sdružených v této asociaci k dispozici, je menší poptávka po intenzivních kurzech, kdy probíhá například třicet až čtyřicet hodin výuky během jediného týdne. "Chytly se více 'docházkové' kurzy s frekvencí jednou týdně po celé prázdniny," uvedli zástupci jazykové školy Lingua ze Zlína.

Bez přerušení většinou fungují firemní kurzy. Například v jazykové škole Slůně, která má pobočky po celé republice, si volno na prázdniny bere jen zhruba patnáct procent klientů. Podle Paska je vhodné, aby zaměstnanci přes léto v jazykové výuce pokračovali. "Když mají dva měsíce volna, tak sice nezapomenou všechno, ale v září jsou tak na úrovni dubna nebo května," poznamenal.

Řada jazykových škol nabízí také příměstské tábory pro děti, které se vedle výuky věnují rovněž jiným aktivitám. V pražské škole Channel Crossings si všimli, že některé rodiny spojují výuku jazyka v zahraničí se společnou dovolenou. "Možná se trochu zkracuje délka pobytů, ale často odjíždějí celé rodiny, kdy všichni chodí na kurz dopoledne a odpoledne jsou jako na dovolené," uvedli její představitelé.

I když by lidé na dovolené využili i méně frekventované jazyky jako je například španělština či italština, o jejich výuku v průběhu léta žádný zvýšený zájem není. Po prázdninách se však v jazykových školách objevují také lidé (především klientky), kteří se kvůli letním láskám potřebují rychle naučit řecky nebo chorvatsky, poznamenal Pasek. Skupinové kurzy těchto jazyků se nenaplní, ale školy jim zprostředkovávají individuální výuku.

Článek:
 http://www.blesk.cz/clanek/live-zpravy/257220/v-jazykovkach-se-vyucuje-i-v-lete-take-pro-deti-a-firemni-klienty.html


17.12.2013
Žena jako leader
 
Po celý rok 2013 jsme, jako vzdělávací firma v oblasti soft skills - Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o., měli možnost organizovat rozvojový program pro manažery nazvaný Manažer jako lídr, ve kterém mám lektorskou a metodickou roli. Je to pro mě úžasná a inspirující práce. Tohoto programu, financovaného z ESF, se účastní třicet manažerů z různých firem, především ze severní Moravy. Co se od počátku prolíná tímto programem, je téma lídra v podobě mužské autority a síly. Do tohoto programu například firmy vyslaly především muže, takže v programu bylo dvacet čtyři mužů a jen šest žen.
   
TEXT: MGR. RADOSLAVA PODANÁ LEKTOR, METODIK A KOUČ SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ DOSPĚLÝCH
  
Jedno z témat, které nás provází každým modulem (je jich šest třídenních), je zkoumání osobnosti lídrů v minulosti i současnosti. Všechny vzory leadershipu se zpočátku točily kolem mužů – Gándhí, Havel, Churchill, Baťa, Jobs… Když jsme začali hledat ženu-lídra, ještě k tomu nejlépe ženu dnešní doby, z České republiky, tak to vypadalo, že jí snad ani nenajdeme. Toto téma mě začalo víc a víc zajímat a stalo se pro mě výzvou.
 
Najednou se „vynořilo“ kolem mě více článků, dokumentů o úspěšných ženách, začala jsem potkávat ženy, které jdou za svou vizí, umí nakazit svou silnou motivací druhé, dělají věci jinak a většinou k tomu zvládají rodinu. Nedalo mi to, a tři ženy z nich, které mě inspirovaly, jsem oslovila k dalšímu zamyšlení nad ženskou podobou lídrovství.
 
Všem třem jsem položila stejné otázky, nicméně bylo pro mě překvapením, jak místy jejich odpovědi byly podobné, přestože s každou ženou jsem dělala rozhovor zvlášť.
   
Marie Marsová
lékařka, která je v současné době ředitelkou Vítkovické nemocnice v Ostravě.  
Tato velmi drobná a energická, žena, se stala nejmladší primářkou v republice, když jí bylo 34 let a měla dvě malé děti. Ve svých čtyřiceti letech se stala ředitelkou nemoc¬nice v Prostějově. Po narození třetího dítěte svůj post nakrátko opustila. Když se po půl roční mateřské dovolené vrátila do nemocnice, její nástupce ji požádal, aby se stala jeho náměstkyní, později se stala lékařskou ředitelkou v Prostějově, Štemberku a Přerově, sama říká, že ji tato práce vyhovovala nejvíc. Hrdě vypráví o své profesi, o tom, jak procházela dalšími odbornými atestacemi a zvyšovala svou odbornost jako lékařka. Od roku 2012 řídí Vítkovickou nemocnici, která zaměstnává 900 lidí, na rozhovor přišla v úterní v podvečer, kdy nemocnice obstála v auditu, a ona nevypadala ani trochu unaveně, neustále se usmívá: „Mám radost, že je za mnou něco vidět!“
   
Eva Katrušáková
ředitelka a zakladatelka u obecně prospěšné společnosti: Celé Česko čte dětem.  
Posláním této společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Když charismatická Eva hovoří o svých začátcích v podnikání, kdy v roce 1998 založila vzdělávací společnost Pygmalion zaměřenou na jazykovou výuku, o své lásce k literatuře, knihám a nadšení pro angličtinu, které získala od své učitelky na gymnáziu, má v hlase i v očích velkou energii, která je nakažlivá. Když přejde na téma o neziskovém projektu „Celé Česko čte dětem“, celá zklidní a zjemní, tišeji hovoří o tom, jak jí samotnou ovlivnila její vlastní rodina. Její pře-svědčení o tom, že čas, který rodiče stráví společně s dítětem třeba nad knížkou, působí na jejich vývoj jednoznačně a neoddiskutovatelně.
   
Lucie Vlková 
spoluzakladatelka a ředitelka společnosti SLŮNĚ - svět jazyků.   
Schází se se mnou v pátek po svém nabitém týdnu, kdy navštívila jednu z poboček v Praze, kde zrovna řeší personální obsazení. S mírným úsměvem vypráví o svých začátcích, kdy si se svým společníkem otevřeli malou kancelář, rok po tom, co dostudovala a zkušenost z prvního zaměstnání pro ni nebyla motivující. Oba učili angličtinu a zajišťovali pobyty au pair, vzpomíná na to, jak s vypůjčeným notebookem od otce svého společníka, jezdila tramvají do Vítkovic a dělali všechno - od výuky, přes účetnictví, organizování pobytů studentů v zahraničí, krok po kroku budovali firmu, která má dnes 17 zaměstnanců, 300 spolupracujících externistů, čtyři pobočky a jednu franchisu. Lucie o sobě hovoří skromně, mluví tiše a klidně, chvílemi se jí zalesknou oči, když mluvíme o lidech, kteří ji v životě ovlivnili.
 
Kdo je to pro vás lídr? Jak vnímáte lídrovství? Jaký je pro vás rozdíl mezi manažerem a lídrem? 
 
MARIE: Pro lídrovství je důležité, aby měl člověk svou práci rád, aby ji nedělal jen pro peníze. Je důležité, aby své práci rozuměl, definoval své cíle a za jakých podmínek je chce dosáhnout. To považuji za podstatné, stejně tak jako sdílet svoje vize s ostatními, nadchnout je pro spolupráci. Umím a nebojím se obklopit lidmi, kteří jsou schopnější než já. To člověka motivuje, přiučí se, nezůstává stát. Pokud pracuje s lidmi, kteří jsou skutečně výjimeční, dosahuje svých cílů lépe a rychleji. Lídr je taky ten, kdo jde příkladem – nemůže kázat vodu a pít víno. Je ten první, kdo přiloží ruku k dílu. Je vidět jak na poradách, tak i v medicínském provozu. Dokáže tak lépe a přesněji odhadnout situaci ve firmě a získat si respekt mezi svými kolegy. Empaticky pak dokáže zvládnout i těžké situace. Manažerem může být ten, který má stejný cíl, ale stačí mu ho vytyčit a delegovat. Lídra je na pozici vidět.
 
EVA: V každém svém životním období jsem měla vedle sebe průvodce. Možná jsem ho podvědomě hledala. Mým prvním vzorem byli rodiče, pocházím z harmonické rodiny, a to byl taky jeden z motivů, když jsem zakládala „Celé Česko čte dětem“. Říkala jsem si tehdy: „Jsem dítě štěstěny,“ měla jsem štěstí na lidi, na silné učitele, jak na základce, tak na gymnáziu. Ne jinak tomu bylo na vysoké škole, kde jsem se mohla potkat s výjimečnou osobností, s profesorem americké literatury, který nás skrze literaturu naučil mnohé o složitostech vztahů a klikatosti životních cest. Když se podívám, co je všechny spojuje, zjišťuji, že to jsou dobří lidé, vzdělanci, mají určité charisma a sílu předávat své zkušenosti a názory a mimoto jsou stoprocentně přesvědčeni o tom, co dělají. Myslím si, že se to dá vypěstovat, ale spíš je to vrozené. Když se mě ptáte na atributy lídrovství a ohlédnu se zpět na ty, kteří mě nejvíce ovlivnili, a poažuji je za lídry, jsou to komplexní osobnosti, jestli mi rozumíte, „drží pohromadě“. Lídr by neměl být jiný v osobním životě, myslím tím postoje a jiný v profesním životě. Režisér Roman Polański to vyjádřil takto: „Stick to your guns“ (Stůj si za svým). Když jsem přišla s myšlenkou založit „Celé Česko čte dětem“, spousta lidí mi řeklo, že jsem se zbláznila, a že tady neseženu peníze a nedoklepu se na žádné dveře. Když něčemu šéfujete, jste často sám voják v poli. Proto je důležité umět si požádat o pomoc, když je zle. Nemyslet si, že všechno zvládneme sami. Myslím si, že je zdravé mít sebejistotu, ale zároveň i pochybovat.
 
LUCIE: Kdo je pro mě lídr? Někdo, kdo má přirozenou autoritu, kterou si nemusí vynucovat prostředky. Někdo, komu můžete důvěřovat, umí lidem naslouchat, je otevřený diskuzi, ale pozná, kdy je potřeba rozhodnutí z jeho strany. Pokora lídra – je pro mě další správné vyjádření. Je pro mě důležitá integrita člověka. Když to nemá člověk srovnané pro sebe, tak to může těžko předat druhým. Zkrátka pro lídra je důležité, dělat věci pro ně samotné, a ne pro nějakou odměnu, pro to, že jsou ty věci důležité, že mě to baví, a i když hmotná odměna je důležitá, neměla by být na prvním místě. V angličtině je na to jedno přísloví: „Work as though you don´t need the money” (dělej práci tak, jako bys nepotřeboval peníze).
   
Jaké skutečné lídry jste poznala za svůj život? 
 
MARIE: Já si myslím, že jsem poznala prvního lídra již v dětství – moji babičku. S manželem a třemi dětmi zvládala řídit velký statek, a to i po smrti manžela. Přitom zůstávala stále milá, usměvavá, prostě babička. A svoje zaměstnance řídila dobrým slovem… Dalším byl můj manžel, který zemřel ve středním věku, od něho jsem se naučila asi nejvíce. Ten měl vlastnosti typicky mužského direktivnějšího přístupu, nepochybně změnil moji osobnost – mám pocit, že to spojení mužského a ženského přístupu je ideální jak v domácnosti, tak i ve firmě. Pak to byli dva moji nadřízení. Jsou to muži, kteří měli v sobě principy silných a velkých mužů, ale zároveň to byly empatické osobnosti. Další kvalitou jejich lídrovství bylo, že neměnili své názory, byli konzistentní a stálí ve svých postojích. 
 
EVA: Silné osobnosti rodičů, to je vidět i na bratrovi, taky se mu vede, je primářem kardiochirurgie. Doma se kladl důraz na vzdělání, v době, kdy to bylo neobvyklé mě moje mamka, ve třinácti letech poslala do německé rodiny, abych se zdokonalila v němčině. Doma se hodně četlo, hodně diskutovalo, chodila jsem do tanečního souboru, do kroužků, cítili jsem doma podporu, moc mě nechválili, výchova byla striktní, ale láskyplná. Ten domov sehrál důležitou roli, toto přesvědčení promítám do mého projektu, podle mého jsou rodiče architekti našeho života.
 
Další osobnost lídra – Václav Havel, s kterým jsem měla možnost se setkat. Ukázal lídrovství třeba v tom, jak zchátralý kostel svaté Anny (Pražská křižovatka) zrekonstruoval, nechal odsvětit a přeměnil v nádherné kulturní až spirituální místo, kde se scházejí lidé z celého světa. Pokaždé, když jsem četla hovory s ním, jsem si uvědomovala, že to byl člověk, který měl, co říct nejen České republice, ale celému světu. Je škoda, že zatím český národ nedoceňuje, jak velký člověk Havel byl.
 
Další lídr – Miloš Forman, který neuhnul z cesty. Ze začátku své emigrace, to měl určitě těžké. Byl schopen velkých věcí, přesto nikdy nebyl namyšlený a měl pokoru.
 
LUCIE chvílí přemýšlí: To nevím, já si nevzpomínám, že bych měla přímo vzor. Václav Havel byl pro mě lídr svou upřímností a lidskostí. Byl to pro mě člověk, kterému jsem věřila, věřila jsem tomu, co říká. Začala jsem to víc vnímat, když přestal být prezidentem. Ještě mě napadá Dalajláma – symbol lidskosti, i když je to, co je, tak se chová k ostatním, jako že jsme na jedné lodi, nemá potřebu se vyvyšovat, umí si udělat srandu ze sebe.
   
Jak vnímáte rozdíl mezi ženským a mužským lídrem?
 
MARIE: Ženy používají jinou taktiku, více chválí navenek a kritizují mezi čtyřma očima. Možná umí být lepšími psychology… Muži jsou schopni možná rychleji rozhodovat. Já když mám nějaký cíl, tak o něm hovořím více, více vysvětluji, muž by to možná dokázal rychleji. Výhoda ženy může být citové prožívání, které žena má v sobě. Umožní ji to lépe se vcítit do druhého a odhadnout jeho reakce, byť neverbální. Nevýhodou žen je, že svoje rozhodnutí možná hůře nesou. Kdysi jsem odvolala z funkce primáře, nyní je už v důchodu. Po několika letech jsem zjistila, že moje rozhodnutí tak správné nebylo. K odvolání mě vedly věci, o kterých jsem si myslela, že jsou pravdivé a důležité, po pár letech jsem přišla na to, že jsem šlápla vedle, ale už se s tím nic nedalo dělat. Panu primáři jsem to řekla, omluvila se a od té doby jsme přátelé, toho si vážím. Je důležité umět přiznat chybu, chybujeme všichni. 
 
EVA: Vůdcovství je vidět na holkách už ve škole. Když se nad sebou zamyslím, v době kdy jsem učila na střední škole angličtinu, já angličtinu miluji, tak jsem dokázala ty děti nakazit, přestože jsem byla na ně přísná. Ještě mám jednu vlastnost, umím si přiznat chyby a své slabosti. Taky se umím obklopit schopnějšími lidmi, než jsem já. Taky větší empatie žen, vzpomínám si, jak se pro projekt nadchla ředitelka OMV, která mi řekla: „Pokaždé když si vzpomenu na tento projekt, chce se mi brečet.“ Přitom je to silná a pevná žena.“
 
LUCIE: Žena jako lídr vedení zjemňuje, vnáší tam méně konkurence. Přece jenom muži mají přirozenou potřebu dobývat území a vytvářet konkurenci. Ženské lídrovství je pro mě hodně o komunikaci.
   
Co je více ženské?
 
MARIE: Nečiň jinému to, co bys nechtěla, aby on činil tobě“ – to je moje krédo. Neponižovat, nesnižovat osobnost druhého, dávat lidem druhou šanci. Více motivovat a vysvětlovat, než direktivně nařizovat. Nastínit možnosti a čekat, jak okolí pochopí… Nakonec možná ten druhý najde lepší řešení, než jsem očekávala sama. Myslím, že ženy mají větší schopnost empatie než muži, více promýšlejí nepříjemné rozhodnutí, i když navenek se musí tvářit stejně rozhodně jako muži.
 
EVA: Ve svém životě mám jednu ženu, manažerku banky, dnes už je v důchodu, tak jsem si na ni cenila toho lidského. Se svými podřízenými (a ona byla opravdu velká šéfová), chodila do angličtiny, nebála se, že uměla méně než její podřízení, přitom si mohla si dovolit chodit na individuální hodiny. Lídrovství je, že se umíte obklopit schopnými lidmi, a nestydíte se, že nevynikáte ve všem. Já velmi ráda předávám kompetence druhým lidem, nejprve je dlouho kontroluji a pak kompetence předám.
 
LUCIE: Možná někdy upozadění se na úkor druhých. Když žena pozná, že je to prospěšné pro druhou stranu, vede to k cíli, tak se žena ve vedení dokáže upozadit, aspoň já to tak dělám. Myslím si, že muži jsou hodně nastavení na výkon a číslo, kdežto žena řeší i proces, který tomu předchází.
 
Byla nějaká situace, kdy jste si řekla: škoda, že nejsem muž. Jak na vás ve vaší profesi muži reagují, jak reagují na vaše postavení?
 
MARIE: Ani ne, já jsem ženou ráda. A s muži pracuji skutečně ráda, mám ráda to doplňování se. U většiny mužů jsem s autoritou problémy neměla. Muži lékaři věděli, jaká jsem doktorka, většinou mě znali i jako lékařku, sloužící i soboty a neděle, jen abych věděla, jaký je provoz v nemocnici. Abych se vyrovnala i ekonomům a právníkům, začala jsem v roce 1999 studovat MBA, to byla další významná škola mého života. A na jednání s muži se snažím důkladně připravit. Důležité je mít i cit pro humor – umím i na sebe učinit vtipnou narážku, obrátit věci v legraci. Samozřejmě vše v pravý čas.
 
EVA: Ráda jednám s muži, i když vím, že téma předčítání dětem je bližší ženám. Když se podívám kolem sebe a ohlédnu se, tak mí přátelé, ať ze školních let nebo ze současnosti, které mám, jsou to silní muži, kteří se stali manažery, vychytávám si lidí, kteří mi mohou něco dát, doufám, že i já jim. Muži jsou pro mě podporou a inspirací.
 
LUCIE: Můj obor je hodně ženský svět, lektorek je víc, ale muži tam jsou také. Myslím, že mě berou takovou, jaká jsem, tím, že s nimi průběžně komunikuji, snažíme se mít otevřený vztah. Respektují to, že já jsem šéf.
   
Kdo je, pro vás ztělesněním ženského lídra, třeba ze světa podnikání, politiky, ekonomiky, kultury?
 
MARIE: Chvíli přemýšlí, nahlas se rozesměje. „Teď jsem si vzpomněla na svého zemřelého muže, jednou mi řekl: „Víš co, já budu tvůj Thatcher!,“ mě se vždycky líbila Margaret Thacherová, přestože to byla Železná dáma, pro mě byla sympatická tím, že si stála za svým. Pak taky Angela Merkelová, ta pro mě má ještě ty ženské atributy.
 
LUCIE: „Margaret Thacherová mě napadá jako první, ale pro mě je moc „studená“. Věřím, že v době, ve které se pohybovala, to jinak nešlo.“
   
Bylo zajímavé naslouchat a pozorovat tyto ženy, jak mluvily o své profesi, o poslání a leadershipu. Když jsme si povídaly o jejich životě, všechny tři konstatovaly, že jsou buď dítě štěstěny a měly štěstí na lidi, přestože ani jedna z nich neměla cestu snadnou, bez překážek. Vnímala jsem přívaly pozitivní energie, když mi vyprávěly, co dělají a čemu se věnují. Často se usmívaly, někdy se smály, ale taky byly okamžiky, kdy byly vážné. Měla jsem pocit, že myšlenky, které se opakovaly u všech tří, si spolu připravily předem, třeba když mluvily o integritě osobnosti, umění přiznat chybu obklopit se schopnými lidmi a dát jim prostor.
 
Moje poslední otázka měla být na to, jestli mají nějaké životní krédo. Všechny ho řekli již v první části rozhovoru. Já bych ráda toto téma ukončila celým citátem, který mi poskytla Lucie, a který z jistého úhlu pohledu, vystihuje speciálnost ženského leadershipu.
 
Pracuj tak, jako bys nepotřebovala peníze, tanči tak, jako by se nikdo nedíval, zpívej tak, jako by nikdo neposlouchal, miluj tak, jako bys nikdy nebyla zraněná a žij svůj život každý den tak, jako by byl poslední.
Irské přísloví  

Článek převzatý z časopisu HR forum číslo 12/2013.   
 
 
 
20.11.2013
HK ČR: Brazílie je branou do Latinské Ameriky
 
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) vede ve dnech 17. – 23. listopadu 2013 další ze svých doprovodných podnikatelských misí. Tentokrát 20 zástupců českých firem v čele s prezidentem HK ČR Petrem Kuželem doprovází předsedu Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha na jeho pracovní návštěvě Brazilské federativní republiky. Město byznysu São Paulo, hlavní město Brasília a pro české firmy obchodně zajímavá Vitoria jsou města, kde české firmy jednají se svými brazilskými protějšky o možnostech navázání vzájemného obchodu.
 
V souladu s Exportní strategií HK ČR nabízí podnikatelům možnosti zvýšit objem exportu do zemí zejména mimo EU. Podnikatelé oceňují kooperaci a spolupráci Komory, Senátu ČR, MZV ČR, MPO ČR, MŽP ČR i bankovního sektoru, která poskytuje možnost podpory podnikatelům účastnit se dodávek v zahraničí.
 
„Letos se jedná již o 18. zemi, kam jsme vypravili početnou skupinu českých podniků majících zájem využít nabídky zahraničních trhů. V případě Brazilské federativní republiky můžeme hovořit o zaběhnutých oborech, ke kterým zejména v minulosti patřily investiční dodavatelské celky, ale nesmíme zapomínat i na stávající velmi úspěšnou spolupráci českých podniků s brazilskými protějšky, na které lze stavět. Spolupráce firmy Aerovodochody s firmou EMBRAER, velké objemy automobilového průmyslu, chemický průmysl, ale také velká oblast životního prostředí, to vše jsou konkrétní možnosti obchodní spolupráce. Česká zbrojovka CZ-BRASIL připravuje přímo v Brazílii svůj podnik. Zajímavé příležitosti zde využívají i gumárny Mitas, jejichž zástupce je součástí delegace,“ komentuje prezident Kužel.
 
Doprovodné podnikatelské mise se účastní pět senátorů, kteří dle svých gescí pomáhají otvírat a navazovat vztahy, které podnikatelé následně přebírají. Jaroslav Kubera říká: „Ukazuje se, že evropský trh nám nestačí a že je potřeba zaměřit se i na Latinskou Ameriku, a to i přes vzdálenost, která některé české podnikatele může odradit. To je však velký omyl, neboť vzdálenosti se zkrátily a např. podniky, které se zabývají vodním hospodářstvím, mají na brazilském trhu netušené perspektivy. Podnětná je i kombinace politické delegace s podnikatelskou, protože politici a podnikatelé vzájemnou podporu potřebují.“
 
V São Paulu HK ČR uspořádala podnikatelské fórum, a to ve spolupráci s Federací průmyslníků státu São Paulo FIESP. Česko-brazilské obchodní fórum zahájil předseda Senátu Milan Štěch: „Brazílii si Česká republika stanovila jako prioritní zemi Latinské Ameriky pro český export. Jedná se o velmi výraznou, nejlidnatější a ekonomicky nejvýkonnější zemi tohoto kontinentu. Náš zájem o prohloubení obchodních vztahů s tímto trhem je proto přirozený, neboť již od období 1. republiky lze hovořit o tradičním obchodním partnerství,“ řeklpředseda Štěch a pokračoval: „Brazílie sehrává velmi důležitou roli na poli politickém, patří do skupiny BRICS, jedná se o 6. nejvýkonnější ekonomiku světa. Neprojevit zájem o takovou zemi, partnera a trh by znamenalo, že se dobrovolně vzdáváme příležitostí jak využít její politický vliv společně s enormními příležitostmi pro naše firmy.“ Přítomen tomuto fóru byl mj. i viceprezident FIESP João Gilherme Sabino Ometto, či náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Milan Hovorka. Došlo i na bilaterální jednání českých firem se syndikáty, asociacemi a brazilskými firmami.
 
Ve městě byznysu São Paulo bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, a to mezi agenturou CzechInvest, zastoupenou jejím generálním ředitelem Marianem Piechou a jejím brazilským protějškem Invest São Paulo. Při příležitosti slavnostního podpisu, který přispěje k rozvoji vzájemných česko-brazilských obchodních vztahů, byly prezentovány investiční a podnikatelské příležitosti v Brazílii společně se zájmy jednotlivých podniků, členů doprovodné mise.
 
Mezi firmami, které HK ČR doprovází do Brazilské federativní republiky, je také společnost Mmcité+ a.s., která se zabývá designem, výrobou a prodejem městského mobiliáře.„V Brazílii máme samostatnou pobočku Mmcité 8, která se věnuje prodeji městského mobiliáře vyráběného v ČR a dováženého na brazilský trh, kde máme v současnosti hustou síť kontaktů,“ sdělil ředitel pro Latinskou Ameriku Tomáš Josef Vrtiška a pokračoval: „V São Paulu jsme jednali s největším místním developerem ODEBRECHT, který se věnuje tomuto regionu. Předmětem našeho jednání byl obrovský luxusní residenční projekt v centru São Paula, v rámci kterého bychom na základě místního designu dodali produkty z našeho portfolia.“ Společnost Mmcité+ se rovněž setkala s nově vzniklou reklamní společností OTIMA věnující se výrobě reklamních nosičů a jednala o možné dodávce přístřešků do celého São Paula.
 
Nemalé zkušenosti s brazilským trhem však má i výše zmíněná Česká zbrojovka a.s.. „V roce 2013 založila CZ Uherský brod (CZUB) se svým brazilským partnerem dceřinou společnost ve státě Santa Catarina. CZ-Brasil je nyní ryze brazilská firma, jejímž dalším krokem je výstavba montážního závodu ve městě Pomerode,“ upřesnil výkonný ředitel společnosti Petr Klymec. „Celková investice se řádově pohybuje okolo 100 milionů korun. Jedná se o převod špičkové české technologie na brazilský trh a jedním z prvních produktů je pistole s označením P-07 kalibr.40,“ dodal Klymec. Firma se s tímto modelem hodlá ucházet o dodávky do policejních složek brazilské armády. Prezident HK ČR se za přítomnosti předsedy Senátu ČR setkal se senátorem Brazílie ze Santa Catariny a přijal nabídku přijet při další návštěvě Brazílie do této velmi průmyslové oblasti.
 
Příležitosti vzhledem k malé jazykové vybavenosti využívá v Brazílii firma Slůně- svět jazyků s.r.o., která hledá svého nového partnera pro otevření jazykové školy. „V Česku jsme začali franšízový koncept, který jsme vyzkoušeli v Hradci Králové. Právě tento koncept bychom chtěli přenést do Brazílie. Byť se jedná o 6. největší ekonomiku světa, málokdo zde mluví anglicky,“ vysvětluje zájem jazykové školy o brazilský trh její ředitel Petr Pasek a doplňuje: „Měli jsme již 3 jednání s potenciálními partnery. Výhledově jsme domluveni na spolupráci při vývoji jazykových škol v Brazílii s realizací v druhém kvartálu roku 2014.“ Firma však v Brazílii vnímá velký potenciál i v překladatelské části služeb, a to s ohledem na očekávaný růst poptávky v rámci MS ve fotbale, či plánované Olympiády.
 
Firmy se ze São Paula přesunuly do hlavního města Brasília, kde se setkali se zástupci agentury na podporu investic a obchodu APEX, či společnosti EMBRAER. Odtud ještě dnes přelétají do hlavního města státu Espirito Santo Vitória, kde je mj. naplánované další z Česko-brazilských podnikatelských fór.
 
 
10.10.2013
 
Znáte málo jazyky, říká nástrojář z Bavorska
 
Mimatic Tool System prezentuje na veletrhu také modulární hlavy pro CNC obráběcí stroje.
Na byznys máme samozřejmě místního obchodního zástupce, ale k normální komunikaci by to chtělo i větší zběhlost českých návštěvníků v cizích jazycích. Takové jsou zkušenosti Georga Bäumera působícího po čtyři roky na MSV Brno působení v roli zástupce společnosti Mimatic Tool Systems z Bavorska v Německu. 

"Využívám tlumočnických služeb. Jsme světová firma, takže bych se musel jinak učit češtinu, ale i všechny ostatní jazyky zemí, kde působíme. Naštěstí není problém se ve většině Evropy domluvit anglicky, ale vy tady máte angličtinářů nějak poskrovnu," nechal se slyšet Bäumer v rozhovoru s Petrou Eliškou Rannestad a Martinou Zemkovou pracující pro Jazykovou školu a překladatelskou agenturu Slůně, jež se z Ostravy rozšířila i do Prahy, Hradce Králové, Plzně i Brna a účastnila se MSV. 

"Jazykové školy jsou fajn, ale málokdy tam člověk pochytí specifickou slovní zásobu, jaká je potřeba například v byznysu s obráběcími nástroji pro průmyslové využití, což je hlavní oblast podnikání naší fimy," poznamenal zástupce Mimaticu s tím, že si dokáže představit Evropu s jedním "hlavním" jazykem. Ač původem Němec, kloní se k angličtině, kterou se domluví též v Japonsku nebo Indii. 

"Brněnský veletrh má svou úroveň, je důležité tady být, protože jsme součástí průmyslového světa. Naše nástroje se používají v řadě odvětví od výroby automobilů po větrné elektrárny. Příští rok se těším opět, jen se více učte jazyky," zakončil Bäumer ovládající v češtině kromě "Dobrý den" už jen pár slov jako pivo, dobrý, špatný, speciální... S prezentací produktů včetně letošní novinky v podobě modulární úhlové hlavy pro CNC obráběcí stroje mu v pavilonu P pomáhal Dušan Kuchař z pražského tuzemského obchodního zastoupení této bavorské firmy, působícího zde od roku 1974.

 
17.9.2013
 
Darování krve s Českým rozhlasem
 
Tisková zpráva
V úterý 10. září 2013 proběhla na hematologicko – transfúzním oddělení Nemocnice Třinec akce „Daruj krev s Českým rozhlasem“, které se tentokrát zúčastnilo celkem 45 dárců, z toho čtyři lidé přišli darovat krev poprvé.
 
Plnou krev darovalo 37 dárců a plazmu 8 dárců. Všichni, kdo se tento den k odběru dostavili, dostali od Českého rozhlasu Ostrava drobné dárky, například vstupenky na hokej nebo na bobovou dráhu do Mostů u Jablunkova, případně poukázku v hodnotě 500 Kč do jazykové školy Slůně, poukázku do hypermarketu Albert a další malé pozornosti. 

Dárcovství krve podporuje také město Třinec, které v tomto roce pro dárce připravilo malý dárek v podobě informačního materiálu s názvem „Město Třinec, brána do tří zemí.“

Český rozhlas pravidelně podporuje bezplatné dárcovství krve a podobné akce probíhají na hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Třinec každý rok. Akce Daruj krev s Českým rozhlasem bude pokračovat 22. října 2013, kdy přijde darovat krev 20 studentů třinecké Obchodní akademie.
 
Ing. Jolana Filipová
manažer marketingu a tisková mluvčí
Nemocnice Třinec, p.o.
zdroj - ČIA news
 

22.8.2011
 
Němčina v infocentrech nevede
 
Plzeňsko - Jak jsou na tom informační centra s němčinou? Zkusili jsme společně s vedoucí plzeňské jazykové školy Vladimírou Goetzke obvolat několik informačních a turistických center v okolí Plzně. A výsledek? Mnoho smíchu, ale málo informací...
 
 
 
Březen 2011
 
 
Krize změnila trendy v jazykovém vzdělávání
 
Období, které je dnes označováno termínem krize, výrazně
poznamenalo situaci v mnoha firmách, jazykové školy nevyjímaje. Velký počet firem se musel zabývat tím, jak se se změnami ve financování vypořádat a v souvislosti s tím pak jazykové školy musely řešit úbytek klientů - studentů.
 
 
 
17. ledna 2011
 
Tradiční evropské jazyky válcuje asijská "formace"
 
DOBY FIREMNÍCH "RÁDOBYKURZŮ" SKONČILY. Společnosti chtějí mít nad penězi investovanými do zaměstnanců absolutní kontrolu, říká Petr Pasek, spolumajitel firmy Slůně - svět jazyků.
 
Zapomeňte na dobře známý laxní přístup k výuce jazyka při firmou placených kurzech. Doba se změnila. Online přístupné databáze vmžiku "vyplivnou" šéfovi údaje o tom, jak jeho podřízení pokročili ve znalosti cizí mluvy, zda jsou úspěšní v průběžných testech či kolik lekcí vynechali.
 
"Firmy dnes požadují měřitelné výsledky. Chtějí přesně vědět, co jejich zaměstnancům kurzy, které tvrdě platí, přináší," vysvětluje Petr Pasek (36), spolumajitel jazykové agentury Slůně - svět jazyků. Společnost s netradičně znějícím názvem se stala finalistou soutěže Vodafone Firma roku 2010 Moravskoslezského kraje... pokračování
 
 
14. 6. 2010 - Metro
 
 
20 let jazykovek v Česku
 
Zpočátku živelné, hromadné a nekoordinované, dnes propracované, sledované a odborné. Takové je jazykové vzdělávání od roku 1989 po současnost. Před dvaceti lety začaly v České republice vznikat první jazykové školy a s nimi došlo ke změně samotného jazykového vzdělání.
 
Po revoluci v roce 1990 mohly vzniknout první soukromé jazykové školy. Vznikla jich celá řada ve všech koutech republiky. Jaká je situace dnes?
 
V minulosti se učili všichni, na jazykové školy a na lektory nebyly kladeny prakticky žádné požadavky a jazykové vzdělávání zažívalo svůj boom. Učili neaprobovaní lektoři, výuka probíhala v nevyhovujících prostorech, nebyly dostupné kvalitní učební materiály. „Byla to divoká doba, kdy učil každý, kdo byl na pár měsíců v zahraničí. Ty doby už jsou díkybohu dávno pryč," konstatuje ředitel jazykové školy Slůně - svět jazyků a zároveň viceprezident AJŠA - Asociace jazykových škol Petr Pasek.
 
Postupem času klienti začali vyžadovat kvalitní lektory a kvalitní jazykové materiály. Lektoři stále častěji požadovali zázemí jazykových škol a ty na podněty reagovaly postupným zlepšováním servisu.
 
Dnes již mnoho škol zaniklo a přežily jen ty, které mohly nabídnout to, co klient očekával. Přežily jazykové školy, které vzdělávání klientů neberou primárně jako byznys, ale jako poslání. Také klienti se proměnili a dnes vyžadují daleko sofistikovanější a komplexnější služby než je jen samotná prostá výuka jazyků.
 
Trh se také konsoliduje a jazykové školy se majetkově propojují. „Tento trend bude dále pokračovat," myslí si Petr Pasek.
 
 
11. 2. 2010 - E15
 
Jazykové školy bojují o život
 
Pád tržeb o desítky procent, snižování cen a boj o přežití, taková je aktuální situace jazykových škol. Může za to omezování nákladů firem na vzdělání zaměstnanců. Loňské tržby jazykovek klesly o dvacet procent. „Největší propady - až čtyřicet procent - byly v Praze a v regionech, které byly nejvíc zasaženy krizí, jako například Mladoboleslavsko," tvrdí šéf jazykové školy Slůně a zároveň viceprezident Asociace jazykových škol a agentur Petr Pasek.
 
Podle šéfky konkurenční Asociace jazykových škol Andrey Křížkové se na propadu tržeb podepsal hlavně fakt, že firemní zákazníci snižovali výdaje na zaměstnanecké benefity, kam se jazykové kurzy řadí. „Firemní klienti se na tržbách jazykovek podílejí v průměru šedesáti procenty," dodala. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy loni kvůli krizi snížilo náklady na zaměstnanecké benefity čtyřicet procent firem. Více zde
 
 
10. 2. 2010 - Prosperita
 
Slůně mezi lidmi
 
Jazyková agentura Slůně - svět jazyků připravila neobvyklou marketingovou akci. V Praze, Brně, Ostravě a Plzni již podruhé (3. února) zorganizovala setkání lidí ze světa businessu. Ani ne megalomansky ani ne komorně, něco mezi tím, tak akorát.  Pražské potkání se mělo „základnu" ve kávovém občerstvovacím vestibulu nového hotelu na Florenci. Postupně se tam scházelo více a více zajímavých lidí, kteří si, byť se viděli poprvé, měli co říci. Diskutovalo se živě především o tom, co která firma dělá, shání, potřebuje, jaké má klienty a o jaké usiluje, co která společnost může té druhé nabídnout. Ovzduší bylo přátelské a dělné, a zcela jistě i díky srdečnosti organizátorů - týmu Slůněte včele s Petrem Paskem, ředitelem. Usmíval se a měl dobrou náladu, kterou nakazil  i ty, kteří se zprvu ostýchali na sebe náležitě upozornit. Byl to příjemný večer. Třetí kolečko proběhne v březnu - informaci si upřesněte na www.slune.cz.
 
Eva Brixi
 
 
5. 2. 2010 - HRM.IHNED.CZ
 
Vysvětlujeme klientům, co od kvalitní jazykovky požadovat
 
Petr Pasek se mi přiznal, že do Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA) vstoupil, aby se mohl aktivněji podílet na řešení problémů, které na trhu jazykového vzdělávání jako ředitel jazykové školy Slůně - svět jazyků už léta cítí. Navíc ho přilákal i elán a zajímavý program asociace, s kterým přišla její prezidentka Karla Bauerová, ředitelka jazykové školy Sophia v Českých Budějovicích. V současné době je Petr Pasek jedním z pěti viceprezidentů asociace a má na starosti styk s médii. Náš rozhovor se točil hlavně kolem kvality jazykového vzdělávání...celý článek
 
 
Hospodářské noviny - 29. ledna 2010
 
Škrty firem posílají jazykové školy ke dnu
 
Lednové zvýšení DPH se na cenách kurzů neprojevilo. Vzhledem k těžké situaci na trhu si to nemohou dovolit.   Dnes se navždy zavřou dveře pražské jazykové školy Bell School, které patřilo počtem odučených hodin sedmnácté místo v Česku. Její britský vlastník se po dvaceti letech v Česku rozhodl fungování české pobočky ukončit. Umíte dobře anglicky a pošilháváte po dalším jazyce? Chcete se domluvit s domorodci při lyžování v Rakousku nebo zdolávání darů moře ve Španělsku? Jak nejlépe začít s učením dalšího jazyka a za jak dlouho uvidíte první výsledky?
 
"Vzrůstající poptávka po levnějších řešeních, kterou jsme sledovali zejména u firemních zákazníků, učinila naše fungování na tomto trhu obtížné," popsal důvody odchodu šéf britské společnosti Bell Educational Trust David Pottinger.
 
Jako další důvod uvedl velké prostředky, které Česko v posledních letech investovalo do státního systému jazykového vzdělávání. "Mělo to dopad na poptávku po našich službách pro dětské studenty," řekl Pottinger.
 
Situace na trhu jazykového vzdělávání je ale obtížná pro většinu škol. Během minulého roku došlo podle odborníků k poklesu zájmu o jejich služby o dvacet až čtyřicet procent. "Úbytek klientů byl především ve firemní výuce. Navíc některé školy rozjely cenovou válku, což mělo také velký dopad na obrat," říká Petr Pasek, ředitel překladatelské agentury Slůně - svět jazyků a viceprezident Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA).
 
Ekonomická krize poznamenala i způsob výuky. V Česku tradičně velmi oblíbená individuální výuka zaměstnanců totiž mizí. "Stále více se v podnicích dávají lidé do skupinek. Školy nezlevňují, ale rozšířily nabídku krátkodobých kurzů," říká Andrea Křížková z konkurenční Asociace jazykových škol ČR.
 
Klienti také více než v minulosti preferují kurzy zaměřené na odborný jazyk. To souvisí zejména se stále lepší jazykovou vybaveností české populace. "Oblíbená je zejména právnická či obchodní angličtina," říká ředitelka jazykové školy Alka Barbara Kuželová. Podle ní také stále stoupá náročnost klientů. "Dřív bylo studentům jedno, jestli je učil rodilý Brit nebo Američan. Dnes to hraje roli," vysvětluje Kuželová.
 
Trh jazykových škol prochází už od loňska konsolidací. Loni v létě koupila jazyková agentura Channel Crossings jazykovou školu Ulrych Language Studio. V říjnu pak zfúzovaly vzdělávací agentury Caledonian School a Tutor. Podle hlasů z trhu bude tento proces pokračovat i v letošním roce. "Mám informace, že některé školy jsou na prodej, očekávám další slučování a konsolidaci trhu - je možné, že některé menší školy letos skončí," domnívá se Petr Pasek z AJŠA.
 
V rámci balíčku úsporných opatření se letos v lednu také zvýšila DPH na služby jazykových škol z 19 na 20 procent. Od placení DPH jsou osvobozeny pouze kurzy vedoucí ke splnění jazykových zkoušek.
 
Dřívější odhady, že se krok podepíše na zvýšení ceny kurzů, se nepotvrdily. "Školy cenu nezvýšily. Vzhledem k ekonomické situaci a faktu, že jazyky jsou zbytná služba, to nebylo možné," říká Pasek. Roční obrat tuzemského trhu jazykových škol a agentur se pohybuje kolem miliardy korun.
 
Jazyky v číslech
 
20 % daň z přidané hodnoty platí od letošního ledna na tuzemské jazykové kurzy. Výjimkou jsou kurzy zaměřené na splnění některé z jazykových zkoušek. 1 mld. korun činí odhad ročního obratu tuzemského trhu jazykových škol a agentur.
 
DNES - 12. ledna 2010
 
 
Potřebujete alespoň dvě hodiny týdně
Pokud začínáte úplně od nuly a vybraný jazyk jste se nikdy neučili, doporučuje většina lektorů začít klasickým docházkovým kurzem. „Dobré jazykové školy nabízejí systém ukázkových hodin zdarma, kdy si můžete jazykovou školu osahat a zjistit, zda vám její přístup vyhovuje. Někdo preferuje drill, někdo rozepisování do tabulek, jiný se raději učí jen v cílovém jazyce," doporučuje postup Petr Pasek, viceprezident Asociace jazykových škol a agentur a ředitel jazykové školy Slůně-svět jazyků.
 
Jazykovek byste měli obejít více, abyste si mohli porovnat různé přístupy. Po informacích můžete pátrat i mezi známými nebo na internetu. Webové stránky školy vám taky hodně napoví. Jsou přehledné? Najdete snadno všechny požadované informace? Nebo musíte stokrát klikat a vzít si kurz pro detektivy, abyste našli, na kolik vás přijde hodina výuky?
 
Počítejte s třemi tisíci za semestr
 
„Nejlevnější kurzy vyjdou na cca 3000 korun za semestr. Pod tuto cenu bych se moc nerohlížel. Nízkou cenou může být ovlivněna kvalita výuky," radí Petr Pasek. Kurz pro úplné začátečníky by měl obsahovat minimálně 2 vyučovací hodiny týdně, což je 2x 45 minut. K tomu je třeba připočítat domácí přípravu. To znamená, že byste měli počítat s dvěma hodinami strávenými nad učebnicemi týdně.
 
„Maximální hranice není stanovena, respektive je omezena počtem hodin v jednotlivém dni," usmívá se specialista na jazykovou výuku Petr Pasek. „Čím více se jazyku budete věnovat, tím rychleji se dostaví výsledky. Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem se učil dva měsíce portugalštinu, 6-8 hodin týdně a k tomu  přidal samostudium, byl jsem schopen se zběžně domluvit na dovolené," dodává Pasek.
 
Abyste poskočili o jednu jazykovou úroveň, tedy z úplných začátečníkům k mírně pokročilým, potřebujete zhruba rok kurzu, který má dvakrát dvě hodiny týdně. 
 
Kombinujte více způsobů
 
Ideální je kombinovat docházkové kurzy jako základ. K tomu domácí samostudium, které se dá obohatit on-line výukou - například přes Skype. „Doporučujeme také poslouchat cizojazyčné rozhlasové stanice, sledovat zahraniční televizní stanice, číst noviny v originále, využívat internet - texty, videa, audia - jako doplňkový prostředek ke studiu," shodně nabádají lektoři jazykových škol.
 
Přestože s největší pravděpodobností nebudete všemu rozumět, nevěšte hlavu. Mnohem důležitější je, když pochopíte obsah sdělení. Nemusíte rozumět každému slovu.
 
Rychlejší pokrok určitě zaznamenáte, pokud zvolíte individuální výuku s rodilým mluvčím, měl by to ovšem být vystudovaný pedagog. „Rodilého mluvčího, stejně jako kurzy v cizině byste ale měli hledat až zvládnete alespoň základy jazyka," doporučuje Jana Syslová, jazyková lektorka a metodička.
 
Tady ovšem musíte počítat s většími náklady. Jedna individuální třičtvrtěhodinová lekce začíná na třech stovkách, ale například v Praze ji za méně než 400 korun nepořídíte.
 
„Dvoutýdenní pobyt ve Španělsku s ubytováním, polopenzí a výukou bude stát pro dospělého okolo čtrnácti tisíc korun," uvádí orientačí cenu Radek Buk z agentury Intact.
 
Pobyt v zemi, kde se daným jazykem hovoří je nejpřínosnější forma. „Jen si dávejte pozor, abyste se nedostali do zahraniční komunity a nenaučili se 'omylem' jazyk jiný. Když budete pár let nelegálně pracovat na stavbě v USA mezi Poláky - je větší šance, že se naučíte polsky, než anglicky," varuje před úskalími pobytů v zahraničí Petr Pasek.
 
Michaela Kučerová
 
Moravskoslezský deník - 9. 12. 2009
 
 
Překladatelské a tlumočnické centrum Slůně překládá ze 111 jazyků
 
Ostrava - v afrikánštině, burjatštině, megrelštině, khmerštině či znakovém jazyce realizovalo v poslední době zakázky překladatelské a tlumočnické oddělení jazykové agentury Slůně - svět jazyků, která má svou pobočku v Ostravě. Její nabídka se tak rozrostla na ojedinělých 111 jazyků. „Jsme rádi, že se na nás klienti obracejí i s takto složitými projekty, při kterých se často překládá nebo tlumočí do téměř neznámých exotických jazyků. Velkou výzvou pro nás bylo také tlumočení ve znakové řeči," uvedl vedoucí překladů a tlumočení Stanislav Talla.
 
 
 
iDNES.cz - 8. října 2009
 
 
Jazykovky zlevňují kurzy a spojují se, aby přežily
 
Vybraný text z článku o chování jazykových škol v období krize:
...Krize zároveň nasměrovala školy ke spojování. Například jazyková škola Spěváček na jaře převzala St. James Education Centre. "Firma byla v dobré kondici, chápali jsme to jako skvělou šanci dalšího rozvoje naší skupiny," uvedl majitel Jiří Spěváček.
 
Teď se k podobnému kroku odhodlala i největší tuzemská jazyková škola Caledonian School. Jejím spojením s jazykovou školou Tutor a společností Top Vision vznikne jedna z největších vzdělávacích společností v zemi s ročním obratem přes 200 milionů korun.
 
"Chystáme expanzi do dalších regionů Česka, vznik nových poboček a investice do moderních technologií pro výuku," odkrývá plány ředitel Caledonian School Jan Bébr. Všechny tři obchodní značky budou i nadále existovat samostatně, spolumajitelé zůstávají stejní jako dosud.
 
Petr Pasek, ředitel jazykové společnosti Slůně - svět jazyků, odhaduje, že na českém trhu působí 300 až 400 jazykových škol. A k tomu tisíce soukromých lektorů na volné noze. Nejvíc se stále učí angličtina, ale zejména v Praze se drží zájem o výuku češtiny. Na dalším místě stojí němčina a už delší dobu roste poptávka po čínštině a ruštině.
 
 
Trend Marketing - září 2009
 
 
Blamáž, nebo je to prostě bomba?
 
Vybraný text z článku o fenoménu Facebook!
 
Co: Profil na Facebook Pages.
Počet stoupenců: 115 fanoušků (založeno 14.7.2009)
Co tam: Aktuální dění ve firmě, akce, soutěže, novinky, pretestování reklamy (Slůně umístilo na profil návrh vizuálně provokativnější tiskové reklamy a sbírá názory fanoušků, aby se rozhodlo, zda vizuál použít)
Cíl: Oslovení nové cílové skupiny, řetězový nábor nových fanoušků, vytvoření základny fanoušků pro marketingové výzkumy, pretesty, analýzy trhu atd., vytvoření komunikačního kanálu pro sdílení důležitých událostí ve firmě, podpora obchodu - možnost upřesnění informací při nákupu služeb, výměna informací mezi lektory, překladateli a dalšími zaměstnanci, nábor nových spolupracovníků, podpora značky, loajality zákazníků a spolupracovníků
Sledování efektivity: Sledování reakcí fanoušků, jejich počtu a absolutního přírůstku nových fanoušků za období.
 
Internetový portál Educity - 30. září 2009
 
 
Hlavně se nebát mluvit
 
 
Rozhovor s Ing. Petrem Paskem, majitelem a ředitelem společnosti Slůně - svět jazyků, s.r.o.
 
Petr Pasek vystudoval management a marketing na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Od roku 1996 působil jako učitel angličtiny pro dospělé. V roce 1998 založil společnost Slůně - svět jazyků, kterou dodnes vede jako ředitel a která byla loni vyhlášena Firmou roku v Moravskoslezském kraji. Zároveň působí jako externí pedagog na Masarykově univerzitě a VŠB Technické univerzitě Ostrava. V květnu 2009 byl zvolen viceprezidentem Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA ČR), kde má na starosti především komunikaci s médii a PR. Kromě jazyků se rád věnuje sportu, cestování a setkávání s lidmi.
 
Jak vznikl název vaší společnosti - Slůně?
 
Jako základ jsem si dali několik požadavků: český název související s jazyky, představující něco, co se dá zhmotnit, graficky dobře znázornitelný. Začínali jsme ve dvou - já a moje nejlepší kamarádka Lucie, byli jsme malí, a proto měl název vyjadřovat, že jsme malí, ale že máme růstový potenciál. Slůně splňuje všechny podmínky - s jazyky souvisí tak, že slon má ve světě zvířat nejlepší paměť a ta je velmi důležitá při učení se cizím jazykům. Ostatní aspekty jsou pochopitelné.
 
 
 
Euro - 14. září 2009
 
 
Odstraňujte jazykovou bariéru
 
Znalost cizích řečí přináší firmám konkurenční výhodu nejen v době ekonomické krize.
 
Dvacet let po otevření České republiky světu by se mohlo zdát, že znalost cizích jazyků je samozřejmou součástí firemní kultury většiny tuzemských i v ČR zastoupených mezinárodní společností. Cizojazyčné zázemí při podnikání na zahraničních trzích či jazykové vzdělávání klíčových zaměstnanců však často patří k opomíjeným položkám plánů firemních výdajů. Aby dnes podnikání nenaráželo na jazkovou bariéru, existuje mnoho špičkových jazykových služeb i podpora prostřednictvím dotací na vzdělávání zaměstnanců. 
 
 
Petr Pasek, ředitel jazykové školy a překladatelské agentury Slůně - svět jazyků
 
 
Marketing a Média - 25. září 2009
 
 
Jazykové školy komunikují přes internet více než loňský rok
 
Základním komunikačním kanálem většiny jazykových škol jsou stále vlastní webové stránky. Nově však jazykovky na internetu využívají komunikaci v prostředí sociálních sítí. "Letos se zaměřujeme více na sociální sítě. Na Facebooku nám narůstá základna fanoušků a vidíme zde velký potenciál. V síti LinkedIn jsme nově vytvořili skupinu Friends of Slune, která se nám také pomalu zvětšuje," chválí si on-line Petr Pasek, ředitel jazykové školy Slůně. Právě tato jazykovka použila nedávno Facebook pro otestování vizuálu. Kampaň, kterou spustí v říjnu, bude mít slogan "Zapoj jazyk" a bude namísto tradičních vizuálů lektorů se studenty využívat dvojsmyslu - vášnivě se líbající dvojice (viz M&M 36/2009).
 
Propad klientů na straně firemních kurzů řeší jazykové školy také komunikací zvýhodněných nabídek a služeb. "Nabízíme spolupráci firemním klientům při jejich žádostech o financování výuky z programu ,Vzdělávejte se' a využívání dalších fondů Evropského sociálního fondu," říká Petr Pasek. Logickou reakcí je také snížení cen firemních kurzů, a to okolo 15 % ve srovnání s loňským rokem.
 
  
Právo - 9. září 2009
 
 
Vyzrajte na babylon jazyků i v době krize
 
Cizojazyčné zázemí při podnikání na zahraničních trzích či jazykové vzdělávání klíčových zaměstnanců patří často k opomíjeným položkám plánování firemních výdajů. Zvláště v období masivních škrtů.
 
Aby vaše podnikání nikde nenaráželo na nepřekonatelnou jazykovou bariéru, můžete sáhnout po špičkových jazykových službách i dotacích na jazykové vzdělávání zaměstnanců.
 
Podnikání mimo hranice České republiky přináší našim firmám celou řadu komplikací - od jiné legislativy až po rozdílné kulturní a jazykové prostředí.
 
Dobře přeložené obchodní podklady v jazyce partnera přitom mohou rozhodnout o úspěchu celé zahraniční cesty, kvalitní manuál může zásadně podpořit prodej výrobku v cizině a podobně. Díky podpoře zkušených překladatelů se již nemusíte bát o to, že svým partnerům neporozumíte.
 
Pozor na omyly při zadání překladů
 
Obávat se nemusíte ani překladů do dříve téměř nemyslitelných jazyků - ajmarštinou počínaje a jazykem zulu konče. Díky dobře zvládnutému jazyku lze získat i tolik potřebné plus navíc - jinak se na vaši smlouvu budou v Brazílii dívat, bude-li sepsána evropskou portugalštinou, jinak, bude-li tou brazilskou.
 
Když se v kolotoči šibeničních termínů zapomene na fázi překladu a jeho revizí, nastává problém - rozsáhlý materiál se za noc kvalitně přeložit nedá. Byť schopná agentura nabízí komfortní překlad přes víkend, je nutné počítat s dostatečnou rezervou. Podobně nežádoucí je situace, kdy je pro přeložení určen gramaticky a stylisticky problémový text - ze špatného podkladu jen těžko vznikne uspokojivý výsledek.
 
Mnohdy navíc ani ze zdroje překladu není jasné, o čem je řeč. V praxi osvědčené doporučení zní: pohlídat si důkladně zdrojový text i včasnost jeho předání k překladu.
 
Dotace na výuku jazyků
 
Od konce letošního března se společnostem nabízí zajímavá šance, jak zajistit jazykovou výuku zaměstnanců a výrazně ušetřit. Díky pomoci státu lze čerpat dotace na výuku zaměstnanců a náhradu jejich mzdových nákladů po dobu výuky - a to až do výše 100 % nákladů.
 
Nové metody výuky překračují hranice
 
Využijete-li moderních komunikačních nástrojů, mezi něž patří například oblíbený Skype (software pro komunikaci po internetu zdarma), není problém zvládnout výuku jeden den v Moskvě a o den později třeba v Kodani. Student potřebuje pouze připojení k internetu, počítač, sluchátka a mikrofon - a výuka může začít. S českými lektory i rodilými mluvčími se mohou učit klienti z Vídně nebo třeba z Moskvy. Zájem o tuto službu neustále roste, přičemž jedním z důležitých faktorů je cena.
 
Autor je ředitelem jazykové školy a překladatelské agentury Slůně - svět jazyků
 
 
srpen 2009 - Časopis Prosperita
 
 
Již jsme zařadili 107. jazyk
 
Ocitnete-li se omylem v prostředí, které patří dvacetiletým, ať je to vysoká škola, diskotéka nebo nějaký večírek, konference či výstava, máte pocit, že jste vstoupili do jiného století. Svět se mění tak úžasnou rychlostí, že návyky, tradice a způsob komunikace zastarávají před očima a přebíjeny jsou takřka rychlostí světla. Měřeno úhlem lidské hbitosti k učení se novým
věcem, tedy i jazykům, jsou dnešní padesátiletí oproti svým potomkům v nevýhodě. A nepomůže objektivní výmluva, že tehdy... Svět tomu chce, aby byla angličtina rodným jazykem pro celou zeměkouli, a my starší se neubráníme mezi našimi vnoučaty a dětmi pocitům méněcennosti, že se nedomluvíme ani v egyptském hotelu. Více
 
 
31. srpna - Marketing a Media
 
 
Slůně testovalo na sítích
 
Jazyková škola Slůně začne v říjnu propagovat nové kurzy kreativou, o níž se domnívá, že je "kontroverzní". Proto ji testovali na sociálních sítích. "Obecně je vizuální stránka a originalita reklamy jazykových škol na nižší úrovni a drží se usmívajících se studentů a spokojených businessmanů. Marketingové oddělení Slůněte proto přišlo s konceptem Zapoj jazyk," říká Petr Pasek, ředitel Slůněte. Kampaň bude vidět ve školách, na webech pro studenty a slyšet v rozhlase.
 
 
22. července 2009 - z portálu jazyky.com
 
 
ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR
 
Asociace jazykových škola a agentur ČR (AJŠA) není na českém trhu jazykového vzdělávání žádným nováčkem. Oslavila letos již pětileté výročí své existence. Po celou tuto dobu se aktivně snaží naplňovat své poslání, tj.zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky. Přinášíme rozhovor s panem Petrem Paskem, viceprezidentem AJŠA.
 
Kdy vznikla AJŠA?
Přípravy začaly v roce 2004, ustavující členská schůze proběhla v květnu 2005. Letošním rokem vstupujeme tedy do pátého roku naší existence.
 
Proč došlo k založení AJŠA? Jak se liší od první asociace (AJŠ)? Jaké jsou její cíle?
AJŠA vznikla jako protipól první asociace jazykových škol (AJŠ), jejímž klíčovým rysem pro členství jsou pravidelné inspekce členů, zaměřené zejména na kvalitu poskytovaných služeb zatímco AJŠA je otevřená všem jazykovým školám a agenturám, které se chtějí aktivně podílet na utváření a dalším vývoji jazykového prostředí v České republice a splňují vstupní podmínky dané stanovami.
 
AJŠA dnes sdružuje asi 30 jazykových společností prakticky ze všech regionů ČR a pražské jazykové školy v ní tedy nepřevažují. Cílem AJŠA je vytvářet informační platformu pro komerční a profesní spolupráci svých členů, propagovat profesní prestiž svých členů a hájit jejich hospodářské a další oprávněné zájmy.
 
Které jazykové školy či agentury se mohou stát členem AJŠA? Jaké výhody jim členství přinese?
Členem se může stát jazyková škola, která působí na trhu nejméně 3 roky, má fungující tzv. „kamennou" kancelář a doloží reference od svých klientů.
 
Výhodu vidím především v možnosti setkávat se pravidelně s kolegy ze stejného oboru, vzájemně si vyměňovat zkušenosti, sdílet problémy bránící dalšímu rozvoji každé školy a hledat společně jejich řešení, sjednotit a koordinovat postoj vůči státním orgánům a tím i získávat spoluúčast na vytváření podnikatelského prostředí podporující kvalitní jazykové vzdělávání v ČR.
 
Musí jazykové školy splnit nějaké další podmínky pro členství?
Jen výše jmenované. A samozřejmě dodržovat etický kodex člena. O přijetí řádných i přidružených členů rozhoduje svým hlasováním prezidium, které se skládá z 5 volených členů.
 
Jaký přínos má AJŠA pro studenty jazykových škol či firemní klienty?
Díky asociaci mají členské školy lepší přístup k novým metodám výuky, metodologii, větší výběr výukových materiálů, případně výhodnější podmínky u dodavatelů pro jazykový obor. Pro firemní klienty je to pak především vědomí, že „jejich" jazyková škola se chce dále rozvíjet a kvalitně pracovat.
 
Spolupracuje AJŠA s AJŠ?
AJŠA by velmi ráda spolupracovala s AJŠ. Bohužel současné vedení AJŠ případnou spolupráci obou asociací podmiňuje způsobem neakceptovatelným pro členy AJŠA.
AJŠA je otevřená spolupráci, která bude oboustranně přínosná a která umožní zlepšovat podmínky pro další rozvoj jazykového vzdělávání v ČR.
 
Pořádá AJŠA pro své členy nějaké pravidelné vzdělávací semináře či přednášky?
Dvakrát ročně probíhají výjezdní zasedání asociace, v rámci nichž se konají, mimo běžné provozní agendy, také vzdělávací semináře a přednášky z oblastí, které jsou přínosné pro členy - např. konzultace s právníky, školení odborníků z oblasti komunikace a obecně soft skills, manažerská školení apod.
 
AJŠA se snaží být živou organizací a ráda ve svých řadách uvítá další jazykové školy, které sdílí naše cíle a vize. Dnešní svět a současný trh už není o jednotlivcích a samostatných firmách obávajících se jakékoli komunikace se svými konkurenty a současně i kolegy působícími ve stejném oboru - právě naopak: dnešní svět vyžaduje spolupráci, networking, sdružování se v rámci fungujících profesních organizací a asociací.
 
Petr Pasek, viceprezident AJŠA
 
 
14. července 2009 - Deník - výňatek ze článku "DĚTI SE NA TÁBOŘE UČÍ ANGLICKY"
 
Pro mladší děti ve věku od šesti do dvanácti let pořádá anglický tábor jazyková škola Slůně. "Oba turnusy našich táborů jsou tematicky zaměřeny. Ten první se jmenuje Cesta kolem světa, druhý Deset tisíc mil pod mořem a ve stylu těchto názvů bude probíhat i výuka. Přeci jen jsou to menší děti a je třeba jim výuku přizpůsobit tak, aby je bavila," uvádí Lenka Škovranová, manažerka jazykové výuky. Zbytek času děti mohou trávit bohatým sportovním vyžitím, které nabízejí prostory základní a mateřské školy v Proskovicích, kde se tábor bude konat. První turnus, tedy Cesta kolem světa, začala právě včera.
 
Andrea Wantulová
 
 
červen 2009 - časopis Tina
 
 
SKYPE A UČENÍ JAZYKŮ
 
Některé jazykové školy už nabízejí výuku jazyků prostřednictvím internetu.
A jak?
 
Skype je komunikační program, který umožňuje telefonování a zasílání zpráv mezi počítači zdarm
a. Máte-li počítač s připojením na internet, stačí si nejnovější verzi programu bezplatně nainstalovat ze stránky www.skype.com. Díky skype se můžete učit cizí jazyky z domova.
 
Skypová jazykovka
Jednou ze škol poskytujících výuku přes Skype je ostravská jazykovka Slůně. Lekce zde trvají 55 minut formou video hovoru, s instruktorem se díky webové kameře můžete i vidět. Jaké výhody má domácí učení? Pomocí rezervačního systému se s lektorem dohodnete na čase. Lekce je individuální a lektor si s vámi může během hodiny psát textové zprávy. Jedna ze studentek školy Slůně hodnotí: "Jsem z výuky jazyka prostřednictvím Skype nadšená. Lektor se po celou dobu věnuje pouze mně, může zmírnit tempo a zaměřit se na místa, kde mám slabiny. Odpadá problém s dojížděním a mám tak víc času na ostatní věci.
 
Technické předpoklady
Pro video konverzaci přes Skype stačí počítač a dostatečně rychlé připojení na internet, které je běžně dostupné. Pro ústní a zrakovou komunikaci se vám bude hodit náhlavní sada (sluchátka s mikrofonem) a webová kamera. Kvalitní příslušenství vyrábí například firma Logitech. Více informací na www.slune.cz.
 
 
5. června 2009 - internetový portál Strategie.cz
 
 
ŘEDITEL SLŮNĚTE ZÁSTUPCEM V AJŠA
 
Ředitel jazykové školy Slůně Petr Pasek, byl zvolen viceprezidentem Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA ČR).
 
Zároveň se stal Místopředsedou Asociace českých překladatelských agentur (ACTA). Jeho práce bude spočívat převážně v komunikaci s médii a PR činnosti obou asociací, se zaměřením především na zlepšení povědomí odborného tisku a médií o aktivitách těchto asociací, získání lepší pozice obou asociací v očích odborné veřejnosti a další nábor nových členů. Cílem je také profesní sblížení Asociace jazykových škol a Asociace jazykových škol a agentur ČR, jehož důsledkem je dosažení silnější vyjednávací pozice vůči orgánům státní správy.
 
 
Červen 2009 - časopis Rodina a škola
 
Otázka pro Gabrielu Drakslerovou, lektorku jazykové školy Slůně - svět jazyků
 
Jaké máte zkušenosti s výukou po skypu?
Z počátku jsem se tohoto systému obávala. Nedokázala jsem si představit, že je možné učit cizí jazyk někoho, s kým nemám osobní kontakt. Seminář, který jsem jako potencionální lektor Skype výuky ve Slůněti absolvovala, mě však přesvědčil o opaku. Následná praxe teorii potvrdila - úroveň Skype výuky je stejně dobrá jako úroveň výuky presenční, a podle mého názoru jí určitě může konkurovat. Práce se studijními materiály je naprosto bezproblémová, při hodině můžeme se studentem komunikovat nejen verbálně, ale i za pomoci chatu. Výhodou je, že studenti nemusí nikam docházet. Skype výuka umožňuje učit se cizí jazyk z jakéhokoli místa, kde je počítač připojený k internetu. Odpadají tak veškeré nepříjemnosti spojené s dojížděním do jazykových škol a výuka může probíhat přímo v obývacím pokoji, na pracovní cestě nebo v zahraničí. Lektor se po celou dobu výuky věnuje pouze jednomu studentovi, a může tak volit optimální tempo výuky, které mu vyhovuje.
 
 
20. května 2009 - časopis Sokolská 33
 
ZPOVĚĎ PODNIKATELE
 
Svět filmu má své nezapomenutelné klenoty s iniciály jako BB nebo MM. Jazyková škola a překladatelská agentura Slůně - svět jazyků má podobný klenot ve svém zakladateli s iniciály PP - ing. Petru Paskovi, absolventu oboru Marketing a obchod na EkF VŠB-TUO a dnes úspěšném podnikateli, jehož společnost obdržela ocenění Hospodářských novin Firma roku Moravskoslezského kraje za rok 2008.
 
„Když se dnes ohlédnu zpět, řekl bych, že jsem vysokou spíš proplouval. Některé předměty, jako matematika a statistika, mě vyloženě nebavily, ostatní mě zaujaly více, ale nikdy jsem se do nich bohužel nenechal příliš vtáhnout. Musím ale říct, že na studium vzpomínám velmi rád, dalo mi všeobecný rozhled a zároveň také vysokoškolský titul, který mi v budoucnu pomohl otevřít nejedny dveře. Se školou dnes zůstávám stále v kontaktu, několika studentům vedu bakalářské a diplomové práce, jsem členem státnicových komisí a pravidelně také docházím na vánoční večírky katedry marketingu a obchodu. Co jsem ale během svého studia postrádal, bylo více praktických rad a zkušeností, například jak rozjet vlastní firmu nebo vyjednávací a prodejní dovednosti, což jsem si při zakládání vlastní společnosti doplnil metodou pokusu a omylu.
 
Své první kontakty s praxí jsem získával již během studia. Mé brigády zahrnovaly různé typy prací od vrátného až po pomocnou sílu na stavbě, ale můj životní směr určila až má známá, která za sebe potřebovala záskok v jednom kurzu angličtiny. Moc se mi to zalíbilo a tak jsem si sám našel soukromou jazykovou školu, přes kterou jsem učil o prodloužených víkendech - čtvrtek až neděle - vždy jednou až dvakrát za měsíc. Kurzy pro mne nebyly jen prací, ale také výbornou školou života. Naučil jsem se více rozumět starším lidem, vycházet s nimi a taky jsem získával první pracovní zkušenosti jako lektor. Cítil jsem, že mě studenti mají rádi a že při studiu dosahují zamýšlených výsledků. Zkrátka jsem se v této práci našel a bylo tedy pro mě přirozenou volbou založit po promoci jazykovou školu. Na druhou stranu jsem se proto nikdy nestal klasickým zaměstnancem na plný úvazek, což někdy považuji za svůj hendikep. Firmu jsme zakládali v roce 1998 společně s mou tehdejší přítelkyní a podnikání jsme brali více méně jako hru. Nad případným neúspěchem jsme si moc hlavu nelámali a říkali jsme si, že pokud nám podnikání nevyjde, necháme se zkrátka někde zaměstnat. Jak ovšem fi rma začala růst a přijali jsme první zaměstnance, začalo nám být jasné, že se ze zábavné hry stává seriózní zaměstnání, kterému je třeba dát pravidla a řád. Samozřejmě nebylo úplně jednoduché prosadit se na trhu, ale dnes, po více než 10 letech, za sebou vidíme obrovský kus práce - jazykovou výuku jsme obohatili o druhou divizi překladů, ve kterých jsme nyní leaderem trhu. Kromě centrály v Ostravě máme také pobočky v Praze, Brně a Plzni, v nichž pracuje 23 zaměstnanců, okolo 250 lektorů a více než 2500 překladatelů. Jelikož jsme mladá fi rma působící ve velmi kreativním oboru, rádi u nás dáváme šanci mladým lidem, ať už studentům, kteří pro nás učí či překládají, nebo absolventům - naposledy jsme například přijali absolventa EkF, který dostal na starosti vybudování marketingového a obchodního oddělení. 
 
Bohužel, velkým tématem těchto dní je finanční krize a firmy na celém světě hledí do budoucnosti s nejistotou. Řada z nich seškrtává své rozpočty a často začínají u plánovaných výdajů na vzdělávání, což se nás následně přímo dotýká. V této souvislosti si také člověk uvědomí, jak je dnes svět opravdu maximálně globalizovaný. V USA přestanou vyrábět auta a kvůli tomu v Novém Jičíně propustí zaměstnance, kteří do těchto aut vyráběli světla. Díky tomu nám nakonec pro tyto zaměstnance zruší jazykové kurzy v Ostravě. A původně si řeknete - nevyrábějí auta v Detroitu, to se mě přece vůbec netýká...
 
Za těch deset let od promoce se pro mě opravdu mnohé změnilo. Vybudoval jsem a vlastním společnost se všemi klady i zápory, které to přináší. Musel jsem se naučit delegovat a kontrolovat, řešit komplikované a mnohdy stresové situace. Myslím, že jsem jiný člověk - s větším rozhledem, sebevědomím, zkušenostmi.
 
Nemyslím si o sobě, že jsem workoholik, na druhou stranu prací žiji. Myslím, že úspěšný podnikatel nemůže a ani neumí zavřít dveře od kanceláře s tím, že mu „padla". Spousta nápadů se objeví v noci, o víkendu, brzo ráno... Můj poměr práce a volného času se těžko definuje, pracuji, když chci a vyžaduje to situace, a odpočívám nebo se věnuji jiným aktivitám, když můžu. Taková flexibilita je rozhodně pozitivem podnikání, jsem pánem svého času a udělám si tak prostor na svůj největší koníček, cestování, které opravdu miluji.
 
Na druhou stranu, vlastní společnost je také závazek, nemůžu dát jednoduše výpověď a zkusit například život v jiné zemi, na jiném kontinentě, byť bych si to přál. Jsem svázaný s firmou.
 
A kde se vidím za 10 let? Na písčité pláži Království Tongy... S drinkem v jedné ruce a samozřejmě se satelitním telefonem a internetovým připojením v druhé, abych mohl na dálku kontrolovat a řídit firmu."
 
Tereza Kolářová
 
 
20. 4. 2009, RESPEKT
 
 
Výňatek z článku KUPTE SI OPAKOVANÝ VTIP
 
 
Někdo má chytrý nápad na úspěšné podnikání. Jiný si ho od něj pronajme a využívá ho. Právě tak funguje franchising. Není to už zdaleka jen McDonald´s, hodně úspěšných nápadů pochází z Česka....
 
...Největší česká „velkobylinkářka" Dana Hradecká nabízí návod na zřízení prodejny Botanicus s přírodními produkty. Horolezec Jindřich Hudeček dává možnost založit si prodejnu outdoorového vybavení s jeho značkou. Kuchař a propagátor kvalitní gastronomie Tomáš Karpíšek zase poskytne prověřenému zájemci své know-how na restauraci  Ambiente. Podle ozkoušeného českého modelu je možné si zařídit také jazykovou školu (Slůně), malou samoobsluhu (Pont), pekařství (například Panerie či Daniel´s Donuts, což je systém pečení koblížků, který přišel na svět v Olomouci)....
 
 
24. 3. 2009, HRM.IHNED.CZ
 
 
Učte se jazyk s pomocí Skype na internetu
 
Poměrně nová služba, která se stále častěji objevuje
v nabídce jazykových škol ještě nemá cestu napříč veřejností zcela prošlapanou. Přitom právě spojení výuky cizího jazyka a internetu je zcela logickým krokem, který usnadní život nejednomu studentovi.
Informační a komunikační technologie stále více prostupují do našeho života. Počítačová gramotnost se stává standardem. Už jsme si zvykli na jazykové kurzy na CD-ROM, interaktivní i na DVD, cizojazyčné slovníky jsou na internetu, ale prodávají se i jako doplněk k těm knižním. Internetové prostředí se neustále rozvíjí, vznikají komunikační servery nebo i sociální média. To vše ovlivňuje i výuku cizích jazyků.
I v Česku již existují jazykové školy, které nabízejí individuální kurzy přes Skype. Například ostravská škola Slůně - svět jazyků, která má pobočku také v Brně, Praze a Plzni, nedávno získala v rámci Moravskoslezského kraje ocenění "Firma roku" mimo jiné právě kvůli nové službě vyučování jazyků přes Skype.
 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI
 
"Z počátku jsem se tohoto systému obávala. Nedokázala jsem si představit, že je možné učit cizí jazyk někoho, s kým nemám osobní kontakt. Samotná úroveň výuky v jazykové škole Slůně - svět jazyků mě však mile překvapila," hodnotí lektorka Gabriela Drakselová novou možnost výuky.
 
Samotné hodiny probíhají tak, že se lektor pomocí programu Skype spojí se studentem a spolu pak hovoří na dané téma či procvičují gramatické jevy. Horkou novinkou je i výuka Business English, kde se student zdokonalí v telefonování, psaní emailů nebo objednávek.
 
Vaši konverzaci s lektorem si můžete nahrát a pak znovu zopakovat. Díky webové kameře se navzájem vidíte, pro nová slovíčka či jejich psanou formu můžete použít okamžitých zpráv, anebo si společně otevřete TalkAndWrite - další pomůcku z nabídky doplňků Skype Extras.
 
"Jsem z výuky jazyka prostřednictvím programu Skype opravdu nadšená. Lektor se po celou dobu věnuje pouze mě, může kdykoli zmírnit tempo a zaměřit se na místa, kde vidí moje slabiny. Navíc odpadá problém s dojížděním a mám tak více času na ostatní věci," tvrdí Martina Feilhauerová.
 
"Práce se studijními materiály je naprosto bezproblémová, při hodině můžeme se studentem komunikovat nejen verbálně, ale i za pomoci chatu. Jediným problémem tak zůstává nižší úroveň přenášeného obrazu, který bývá často opožděný za studentovými slovy," vyjadřuje se ke Skype výuce lektorka jazykové školy Slůně - svět jazyků Veronika Štěpánová.
 
Ano. Obraz není stále zcela dokonalý, ovšem s pokračujícím testováním a zlepšováním techniky pro přenos se i tento neduh programu Skype zanedlouho vyřeší. Už v této době je možné kvalitu obrazu výrazně zvýšit pořízením rychlého počítače a nové verze programu Skype. Navíc je vykoupen neoddiskutovatelnými klady, mezi které mimo jiné patří dostupnost, možnost pořídit si záznam hodiny, "one to one" výuka a třeba také anonymita studenta.
 
CO UKÁZAL PRŮZKUM
 
Z pětiset odpovědí marketingového výzkumu, který proběhl před testovací verzí Skype výuky, vyplývá, že optimální délka hodiny je 55 minut. Při samotném testování výuky se ukázala tato délka hodiny vhodná jak pro studenta, tak pro lektora. Student se dokáže po celou tuto dobu na výuku soustředit stejně tak jako lektor. Z výsledků testů dále vyplývá, že nejčastěji bude výuka probíhat z domova klienta, ovšem nemalé procento studentů využije této možnosti i na pracovních cestách nebo přímo v práci. V praxi se ukázalo, že služba si najde také hodně uživatelů-studentů mimo hranice České republiky. Již dnes Slůně učí angličtinu přes Skype jednu studentku, která bydlí ve Vídni a jednu v Moskvě.
 
"Z počátku jsem se mezi spolupracovníky cítila nesvá, když jsem měla se sluchátky na uších a mikrofonem před ústy komunikovat s lektorem, kterého oni neviděli. Postupem času jsem si však zvykla a dnes jsou již do výuky zapojeni i moji kolegové," líčí svoje obavy studentka Lenka Carbolová, která se již tři měsíce učí přes program Skype. Ve výhledu vypadá budoucnost Skype výuky více než růžově. Odstraňují se "porodní bolesti", které s uvedením každé nové služby vyplouvají na povrch a kvalita výuky roste. Rostoucí důvěra klientů je jasným důkazem o tom, že bude mít Skype výuka nezastupitelné místo v portfóliu služeb stále většího množství jazykových škol.
 
Petr Pasek - jednatel společnosti Slůně - svět jazyků
 
 
24. 2. 2009  TRENDMARKETING.IHNED.CZ
 
 
Ceny za rozvoj marketingu v Moravskoslezském regionu
 
 
Regionální klub Ostrava České marketingové společnosti předával na slavnostním klubovém zasedání v závěru roku 2008 již po druhé ceny firmám za marketingový rozvoj v regionu. Ve třech kategoriích bylo oceněno celkem 7 firem.
Cenu za marketingovou značku regionu, která se dlouhodobě a úspěšně prosazuje na trhu, převzaly společnosti Beskyd Fričovice a Třinecké železárny.
 
Dalším čtyřem firmám byla udělena cena za marketingově řízenou firmu, kde moderní marketing se stal integrující součástí systému řízení i všech aktivit firmy a účinně přispívá k úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. V této kategorii byly oceněny společnosti Auto Heller, Slůně - svět jazyků, Semag a ArcelorMittal Tubular Products Karviná.
 
Za mimořádný marketingový přínos v regionu převzala ocenění akciová společnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava, která se v Moravskoslezském regionu svým charakterem a vysokou kvalitou služeb výrazně podílí na ekonomickém a zároveň marketingovém rozvoji.
 
Firmám předala ceny prezidentka České marketingové společnosti Jitka Vysekalová spolu s předsedou komise pro udělování cen Františkem Němcem a předsedkyní Regionálního klubu Ostrava ČMS Cecílií Klevarovou.
 
Cílem udělování těchto ocenění je vyzvednout a zviditelnit úspěchy moravskoslezských podniků/firem, které se svým přístupem významně podílejí na rozvoji marketingu v regionu. Právě takové firmy region potřebuje. Jejich výkonné a úspěšné aktivity jsou důležitým příspěvkem pro vytváření dobrých konkurenčních podmínek v Moravskoslezském regionu. Nově založená tradice regionálního klubu České marketingové společnosti má tento rozvoj v regionu podpořit. Toto prestižní ocenění by mělo být vizitkou vysoké úrovně marketingové práce a pro firmu by mělo znamenat významnou konkurenční výhodu.
 
Cecílie Klevarová
předsedkyně RK Ostrava
 
 
Právo, 13. února 2009
 
 
Skype výuka cizích jazyků
 
"Budoucnost výuky cizího jazyka pomocí programu Skype je více než růžová a stále větší obliba této služby u studentů nás jen utvrzuje v tom, že jsme se vydali správnou cestou." hodnotí Skype výuku ředitel jazykové školy Slůně - svět jazyků Petr Pasek.
Samotné hodiny probíhají tak, že se lektor pomocí programu Skype spojí se studentem a spolu pak hovoří na dané téma či procvičují gramatické jevy.
 
autor: map
 
 
Časopis Vzdělání, únor - duben 2009, ročník 8
 
 
Naučte se jazyk z domova
 
Jestli vás od výuky jazyka odrazuje docházení do kurzu a představa, že domů se tak po práci dostanete až kolem deváté, pak je právě pro vás stvořená výuka přes Skype. Zachovává si všechny výhody individuálního kurzu a zároveň šetří čas.
 
Výuka přes Skype je poměrně nová služba, která se stále častěji objevuje v nabídce jazykových škol. Zatím ještě nemá cestu napříč veřejností zcela prošlapanou, přitom právě spojení výuky cizího jazyka a internetu je zcela logickým krokem, který usnadní život nejednomu studentovi.
I v Česku již existují jazykové školy, které nabízejí individuální kurzy přes Skype. Ostravská škola Slůně - svět jazyků, která má pobočku také v Brně, dokonce nedávno získala v rámci Moravskoslezského kraje ocenění Firma roku mimo jiné právě díky nové službě vyučování jazyků přes Skype.
 
Jak vypadá výuka
Samotné hodiny probíhají tak, že se lektor pomocí programu Skype spojí se studentem a spolu pak hovoří na dané téma či procvičují gramatické jevy. Horkou novinkou je i výuka Business English, kde se student zdokonalí v telefonování, psaní emailů nebo objednávek.
 
„Z počátku jsem se tohoto systému obávala. Nedokázala jsem si představit, že je možné učit cizí jazyk někoho, s kým nemám osobní kontakt. Samotná úroveň výukyv jazykové školy    Slůně - svět jazyků mě však mile překvapila." hodnotí jedna z lektorek novou možnost výuky.
 
Být on-line má nesporné výhody
Svou konverzaci s lektorem si můžete nahrát a pak znovu zopakovat. Díky webové kameře se dokonce navzájem vidíte. Při běžné výuce lektor obvykle využívá tabuli a ani výuka přes Skype není o tuto možnost zcela ochuzena. Psanou formu nových slovíček si totiž můžete zafixovat pomocí okamžitých zpráv, anebo si společně otevřete doplněk TalkAndWrite. Jedná se o jednu z praktických pomůcek aplikace Skype Extras a je to vlastně tabule, na kterou lze nejen kreslit, ale také na ni vkládat různé objekty.
„Jsem z výuky jazyka prostřednictvím programu Skype opravdu nadšená. Lektor se po celou dobu věnuje pouze mě, může kdykoli zmírnit tempo a zaměřit se na místa, kde vidí moje slabiny. Navíc odpadá problém s dojížděním a mám tak více času na ostatní věci." pochvaluje si jedna ze studentek.
 
Stále se zdokonalujeme
„Práce se studijními materiály je naprosto bezproblémová, při hodině můžeme se studentem komunikovat nejen verbálně, ale i za pomoci chatu. Jediným problémem tak zůstává nižší úroveň přenášeného obrazu, který bývá často opožděný za studentovými slovy."  vyjadřuje se ke Skype výuce lektorka jazykové školy Slůně - svět jazyků Veronika Štěpánová.
Ano. Obraz není stále zcela dokonalý, ovšem s pokračujícím testováním a zlepšováním techniky pro přenos se i tento neduh programu Skype za nedlouho vyřeší. Navíc je vykoupen neoddiskutovatelnými klady, mezi které mimo jiné patří dostupnost, možnost pořídit si záznam hodiny, „one to one" výuka a třeba také anonymita studenta. Už v této době je možné kvalitu obrazu výrazně zvýšit pořízením rychlého počítače a nové verze programu Skype.
 
Z domova, z práce i ze zahraničí
Z pětiset odpovědí marketingového výzkumu, který proběhl před testovací verzí Skype výuky, vyplývá, že optimální délka hodiny je 55 minut. Při samotném testování výuky se ukázala tato délka hodiny vhodná jak pro studenta tak pro lektora. Student se dokáže po celou tuto dobu na výuku soustředit stejně tak jako lektor. Z výsledků testů dále vyplývá, že nejčastěji bude výuka probíhat z domova klienta, ovšem nemalé procento studentů využije této možnosti i na pracovních cestách nebo přímo v práci. V praxi se ukázalo, že služba si najde také hodně uživatelů-studentů mimo hranice České republiky. Již dnes Slůně učí angličtinu přes Skype jednu studentku, která bydlí ve Vídni, a jednu v Moskvě.
„Z počátku jsem se mezi spolupracovníky cítila nesvá, když jsem měla se sluchátky na uších a mikrofonem před ústy komunikovat s lektorem, kterého oni neviděli. Postupem času jsem si však zvykla a dnes jsou již do výuky zapojeni i moji kolegové." líčí svoje prvotní obavy studentka, která se již 3 měsíce učí přes program Skype.
 
Jazyky přes Skype mají budoucnost
Ve výhledu vypadá budoucnost Skype výuky více než růžově. Odstraňují se „porodní bolesti", které s uvedením každé nové služby vyplouvají na povrch a kvalita výuky roste. Stále větší důvěra klientů je jasným důkazem o tom, že bude mít Skype výuka nezastupitelné místo v portfóliu služeb stále většího množství jazykových škol.
Nabídka jazykové školy Slůně a první příznivé ohlasy na ni ukázaly, že on-line vyučování jazyků má v dnešní uspěchané době budoucnost. A, soudě podle nabídek na internetu, škola Slůně není v tomto oboru jedinou volbou.
 
autor: Petr Pasek
 
 
Časopis Profit - 9. února 2009
 
 
JAZYKY ZAČÍNALI UČIT VE DVOU
 
Ostravská společnost Slůně - svět jazyků se stala loni vítězem soutěže Vodafone Firma roku 2008 v Moravskoslezském kraji. Firma, která začínala před 11 lety ve dvou lidech, má dnes dvě divize - jazykovou a překladatelskou agenturu. V loňském roce vykázala roční obrat téměř 32 milionů korun.
 
Jazykovou školu založil Petr Pasek společně s Lucií Vlkovou v roce 1998. Oběma tehdy bylo 24 let a jako čerství absolventi vysoké školy se rozhodli věnovat tomu, co je bavilo nejvíce. Že si budou rozumět, věděli moc dobře. Znali se už od střední školy. "K jazykům jsme vždy tíhli a možnost předávat naše jazykové zkušenosti nás velmi bavila. To, že se nám podaří vybudovat firmu o čtyřech pobočkách a pokrytím celé republiky, nás ani nenapadlo," říká ředitel společnosti Petr Pasek. Název Slůně si vybrali proto, že je to české slovo, snadno zapamatovatelné a mezi zvířaty má nejlepší paměť.
 
PIONÝRSKÉ ZAČÁTKY
Začátky byly podle Paska velmi pionýrské a pomalé. Se svými zkušenostmi ze studia v zahraničí brali výuku jazyků spíše jako zábavu než jako podnikání. To se změnilo s nástupem prvních zaměstnanců. Tehdy se od výuky přesunuli výhradně k řízení firmy. "Začínal jsem jako lektor a obchodní zástupce. S tím jak firma rostla, se moje zaměření více specifikovalo," vzpomíná na začátky Pasek.
Zlomovým okamžikem byl pro společnost rok 2000, kdy se jí podařilo získat zakázku od tehdejšího Českého Telecomu a telekomunikační společnosti GTS. V průběhu následujících let Slůně přidávalo další služby - nové překládané jazyky, tlumočení, kurzy pro veřejnost, on-line databáze kurzů pro firmy a podobně. V roce 2005 Slůně otevřelo pobočku v Praze a v roce 2006 v Plzni. Letos chce otevřít pobočku v Hradci Králové a posílit filiálky v Praze a Brně. Do dvou až tří let se chystá vstoupit na Slovensko.
V současnosti firma zaměstnává na hlavní pracovní úvazek 23 lidí a spolupracuje s dalšími 250 lektory a zhruba 2500 překladateli. "Dnes se věnuji rozvoji firmy, vyhledávání kontaktů a obchodních příležitostí, smluvním vztahům či péči o klienty," popisuje svou roli ve firmě Pasek. Jeho běžný pracovní den se neobejde bez řady schůzek s obchodními partnery, kontroly a zpětné vazby s oddělením výuky a překladů a kontaktu s jednotlivými pobočkami. Minimálně třikrát do měsíce vyráží na pracovní cestu, ať už na jednotlivé pobočky, nebo za nejvýznamnějšími zákazníky.
 
JAZYKOVÁ ŠKOLA I PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA
Jazyková výuka tvoří zhruba 70 procent tržeb firmy, zbývajících 30 procent obratu představují překladatelské služby a tlumočení. Překladatelská agentura zvládá služby ve 103 jazycích, a to jak v běžných dodacích lhůtách, tak v expresních termínech. "Dlouhodobým cílem je vyrovnat podíl překladů a výuky, abychom se dostali na poměr 50:50 a byli schopni lépe ustát okurkovou sezonu ve výuce, což je standardně léto," prozrazuje Pasek.
Za vítězstvím v regionálním kole soutěže Vodafone Firma roku stálo podle Paska především to, že se Slůně nebálo zavést nové služby, jakými jsou například on-line výuka po Skypu nebo víkendové překlady. Probíhající finanční krize se Slůně nebojí. "Určitě nás ovlivňuje již nyní. Ale věříme, že kvalitní prací, intenzivním marketingem a proaktivním přístupem si udržíme své pozice. Tušíme, že některé jazykové školy padnou. Rádi bychom převzali jejich trh a tím dále rostli. Bereme krizi jako šanci pro další růst," dodává Petr Pasek.
 
autor: Lukáš Kropík
 
 
Časopis PC REVUE - únor 2009 - výňatek z textu
 
Jazyková škola Slůně využíva okrem tradičných spôsobov aj Skype. Okrem výhod, ktoré ponúka Skype, táto škola zdôrazňuje možnosť záznamu vyučovanej hodiny. Skype síce samostatne nedokáže nahrávat hovory, ale prevádzkovatel poskytne príslušné nástroje. Potom si môžete celú hodinu ľahko zrekapitulovať. Dĺžka lekcie je v tomto prípade 55 minút a dá sa objednat minimálne 5 lekcií. Ceny sú závislé od toho, či je lektorom Čech alebo človek, ktorého materinským jazykom je angličtina. Cena jednej lekcie s českým lektorom je 476 Kč, inak 594 Kč. Pri zakúpení 30 Skype hodín dostanete navyše priručku a slúchadlá zadarmo. Rezervačný systém aj v tomto prípade umožní objednať si lekcie on-line, hladajte ho na www.slune.cz.
 
Autor: Ondrej Macko 
 
Časopis Prosperita - 19. 1. 2009 redakčně kráceno
 
 
Hospodářský pokles nepřináší jen redukci investic a bolestné propouštění zaměstnanců. Některé české firmy očekávají, že důsledkem recese bude vyšší konkurenceschopnost, efektivita a příležitosti pro expanzi.
 
Oslabení poptávky bezesporu pociťuje i řada českých firem. „S odůvodněním na finanční krizi jsme dostali výpovědi od firem, které jsou napojeny na automobilový průmysl," přiznal Petr Pasek z jazykové agentury Slůně - svět jazyků, která je jednou z největších jazykových agentur u nás. Ladislav Hořčička ze společnosti Servisbal Obaly k tomu dodal: „Nyní je pokles zakázek ve výrobě okolo 20 %, ale výraznější ochlazení čekáme v příštím čtvrtletí. Dle našich odběratelů lze říci, že pokles je ve sklářském a elektrotechnickém průmyslu. V případě útlumu automobilového průmyslu pro nás jeden nevyrobený automobil znamená ztrátu balení pro čtyři tlumiče, brzdové válečky, světlomety apod."
 
České firmy na jedné straně zachovávají klid, na druhé se na krizi připravují. Luděk Pfeifer z největší konzultantské firmy v českých rukou M. C. Triton komentoval změnu struktury poptávky: „Projevují se úspory velkých vzdělávacích projektů, ale roste poptávka po projektech akcelerujících obchod, zaměřených na úspory nákladů a celkově na efektivnější vynakládání zdrojů." Otrokovický RIM - CZ chce diverzifikovat výrobu rozšířením výroby o hotelový a restaurační sedací nábytek a v LB Bohemia chystají sloučit funkce ve středním managementu. Jednatel stavební firmy Building SP Martin Slanina je přesvědčený, že krize pomůže očistit trh od nestabilních firem a v ostravské jazykové agentuře Slůně očekávají po krachu konkurence příležitost k expanzi na trhu.
 
Autor: Miloš Krmášek
 
 
12. ledna 2009 - denik.cz
 
 
JAK VYBRAT NEJVHODNĚJŠÍ JAZYKOVÝ KURZ - výňatek z textu
 
"Výuka by měla probíhat komunikativní metodou, kdy se
systematicky pokrývají všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení). Studenty by neměla čekat přednáška o gramatice, neboť si ji spolu se slovní zásobou osvojí v komunikaci. U nás jsou hodiny i na nízkých úrovních vedeny v angličtině, jedině tak se lze naučit v jazyce myslet."
 
Andrea Jirsová, Jazyková škola Slůně
 
 
Slovenský časopis Woman magazín 8. leden 2009
 
 
Jazykové kurzy cez Skype
 
Za revolúciu vo výučbe cudzích jazykov možno momentálne považovať aktivitu ostravskej školy Slůně - svět jazyků (www.slune.cz), ktorá zaviedla v Česku celkom nový druh jazykových kurzov. Vyučujú totiž cez Skype pomocou chatu a niekol´kých doplnkových programov Skype, pričom záujemca získa všetky potrebné informácie, ako má so Skypom a s doplnkovými materiálmi pracovať. Na výučbu totiž možno využiť materiály dostupné online - bezplatný program Skype Talk and Write Tutorin tool, pričom poplatok za kurz - prevolané minúty - takisto prebieha cez Skype. Komunikácia sa uskutočňuje formou videohovoru, ale aj cez okamžité správy. Výhodou kurzov je, že záujemca sa může s lektorom na termíne svojej hodiny dohodnúť cez rezervačný systém a pracovať na svojich jazykových schopnostiach vtedy, keď sa mu to práve najviac hodí.
 
 
Slovensky deník PRAVDA 24.11.2008
 
 
Revolúcia vo výučbe jazykov pomocou Skype
 
Cez Skype sa dnes dohovára celý svet. Kto má doma počítač a vysokorýchlostný internet môže sa zhovárať so svojimi deťmi v zahraničí, ak majú web kameru, môžu sa aj vidieť. A dnes sa cez Skype dá učiť aj cudzí jazyk bez toho, aby prišli lektor a žiak do kontaktu.
Tento spôsob sa zatial´ objavil v susednom Česku. Jazykoví lektori môžu vyučovať  študentov, ktorí sú doma, v práci alebo na cestách formou internetového videohovoru s pomocou chatu, prípadne doplnkových programov Skype. K dispozici by teda obidve strany mali mať PC alebo notebook s bežnou softvérovou výbavou a pripojením k internetu. Skype je zadarmo. Výhodnejší je vysokorýchlostný internet, pri pomalom sa môže obraz z webkamery oneskorovať.
Dôležitý je výber webkamery, která by mala umožňovať obraz s vysokým rozlíšením. Vďaka tejto funkcii je možnosť doslova čítať lektorovi z pier.
Ako prebieha výučba? Klient dostane návod, ako so Skype a doplnkovými materiálmi pracovať. Pomocou rezervačného systému sa prihlási na hodinu v určitom termíne. Lektor študentovi termín potvrdí a vopred mu pošle materiály a inštrukcie, ako sa pripraviť. Na učenie je možné využiť materiály, ktoré sú dostať online, a bezplatný program Skype Talk and Write Tutoring Tool. Komunikácia potom prebieha formou video hovoru, ale je možné využívať aj okamžité správy.
Ak sa pozrieme na výhody a nevýhody... Výhodou je výučba z pohodlia domova alebo pracoviska, jednoduchý rezervačný systém, možnosť urobiť si záznam a potom si hodinu znovu prehrať. Výučba nemusí byť pravidelná, platí sa len za hodinu, na ktorej sa zúčastníte. Nevýhodou je, že musíte mať spoľahlivé pripojenie k internetu, možné technické problémy dané hardvérom, oproti tradičným kurzom vyššia cena - 500 Kč za 50 minút.
V Čechách tieto služby ponýka viac jazykových škôl. Ohlasy sú z jazykovej školy Sloníča - svet jazykov z Ostravy. Lektorka Veronika Štepánová - práca so študijnými materiálmi je úplne bez problémov. Pri hodine môžeme so študentom komunikovať nielen slovne, ale aj s pomocou četu. Jediným problémom zostáva nižšia úroveň prenášaného obraz, ktorý sa často oneskoruje za študentovými slovami.
Študentka Lenka Carbolová - po technickej stránke nebol s učením cez Skype problém. Počula som dobre aj videla. Vďaka tomu, že sme s lektorkou mohli komunikovať aj písomne, nebol ani problém s novými slovami, na ktoré sme v priebehu hodiny narazili - ich písomnú formu mi poslala hneď počas rozhovoru a mohla som sa orientovať.
Študentka, ktorá sa učila cez Skype tri mesiace pracovisku - zo začiatku som bola v kolektíve celá nesvoja, keď som mala slúchdlá a s mikrofónom pred ústami som komunikovala s lektorom, ktorého kolegovia nevideli. Postupom času som si zvykla a dnes sa už do učenia zapojili aj moji kolegovia.
 
CHIP, 19. prosince 2008, str. 8, Vratislav Klega
 
 
Skype nás naučí
 
Podívali jsme se na nabídku některých jazykových škol a snažili jsme se zjistit, jaké možnosti nabízí a kolik výuka stojí.
Největším propagátorem výuky přes Skype je jazyková škola Slůně (www.slune.cz), která působí po celé České republice. Nabízí výuku prakticky všech světových jazyků, a to včetně konverzace s rodilým mluvčím. Cena za jednu výukovou hodinu (55 minut) je 475 Kč v případě českého lektora a 594 Kč v případě rodilého mluvčí.
 
 
16. prosince 2008, ELLE, str. 159, Ivona Souralová
 
 
Angličtina po síti
 
Cítím, jak moje angličtina každým dnem chátrá. Jenže nemám čas chodit do kurzů. proto jsem zkusila novou metodu - výuku přes skype. Text: Ivona Souralová
 
V několika zásadních životních disciplínách jsem věčný začátečník. Mám řidičský průkaz, ale za volantem jsem seděla naposledy šest týdnů po ukončení autoškoly. Ačkoli ráda jím, u vaření jsem dospěla pouze k řízkům. Ve francouzštině plavu... Snad jen s angličtinou je to o trochu lepší. Když potřebuju naťukat e-mail nebo se objeví nějaký ten cizinec, vystačím si s jednoduchými frázemi. Čas od času ale nastane situace, kdy potřebuju umět víc, a v tu chvíli přichází na řadu rozhodnutí, že s tím musím něco dělat. Jenže co? Chodit po práci na kurzy totiž nestíhám - chodím domů tak unavená, že na to ani nemám sílu. Proto mě zaujala výuka angličtiny přes Skype. 
 
LEKCE NA DÁLKU
Myšlenka je to jednoduchá - když se dá přes Skype konverzovat o čemkoli, proč ne v angličtině? Jediné, co k tomu potřebuji, je rychlý internet a malá kamera, skrze niž budu komunikovat s lektorem. K otestování jsem si vybrala jazykovou školu Slůně (www.slune.cz), která lekce přes Skype nabízí již pět měsíců. Aby lektor věděl, co si na mě nachystat, vyzkoušela jsem si nejprve míru svých znalostí v on-line testu. Ná základě toho mi pak v e-mailové schránce dva dny před lekcí přistály domácí úkoly, povětšinou zaměřené na slovní zásobu a konverzaci - podle lektorky Gabriely se gramatika přes Skype probírá spíše okrajově, pouze když má klient někde mezery.
Před první hodinou jsem byla nervózní téměř jako před rande naslepo. Lektorka mě ubezpečila, že nejsem jediná, proto bývá první lekce spíše zahřívacím kolem, kde se konverzuje na obecnější témata. Člověk se rozpovídá o svém zaměstnání a zájmech a lektor už bude vědět, k jakým tématům příště směřovat hodinu. Zprvu jsem měla tendenci odpovídat spíše slovy, Gabriela mi ale rozvázala jazyk. Kromě obecných věcí si po chvíli důkladně proklepla, jak jsem se za domácí úkol naučila slovíčka, jež se vztahovala k montovanému nábytku a nakupování v IKEA. Lektorka si ověřovala nejen výslovnost, ale občas i to, jestli vím, jak se co píše (buď jsem hláskovala, nebo slovo napsala přes chat na Skypu).
Moje hodina utekla jako voda. Za šedesát minut jsme probraly rodinu, práci, školu, zadaná slovíčka i jeden článek na BBC on-line, což bylo příjemné zpestření. Nejpříjemnější ale bylo, že jsem po skončení hodiny nikam nemusela a mohla se ihned uvelebit s novinami na gauči. Hlavní kouzlo výuky přes Skype totiž je, že vám šetří drahocenný čas, probíhá ve vašem domácím prostředí a v čase, který si určíte. 
Cena lekce ve Slůněti je 365 Kč (musíte ale objednat alespoň pět hodin). Z dalších jazykových škol tyto možnosti nabízí například Real English (www.realenglish.cz) či Esprogress (www.esprogress.cz). Zatím se přes Skype vyučuje především angličtina, ale brzy se snad nabídka rozšíří i o další jazyky.
 
 
9. prosince 2008, Hospodářské noviny, str. 17, Zuzana Keményová
 
 
Nechtěli učit, rozjeli byznys se Slůnětem
 
- Ostravská firma Slůně-svět jazyků začínala jako malá jazyková škola
- Po deseti letech fungování má dvě divize a obrat pětadvacet milionů
 
Slon prý přináší štěstí a úspěch. Proto když se Lucie Vlková a její společník Petr Pasek v roce 1998 rozhodovali, jak pojmenovat svou nově založenou jazykovou školu, zvolili právě tento symbol. A protože škola začínala v Ostravě s jednou malou pobočkou, dostala název Slůně-svět jazyků.
 
"S Petrem jsme se seznámili už na střední škole. Když jsme skončili vysokou, nechtěli jsme se nechat zaměstnat od státu jako učitelé. A tak jsme založili vlastní školu. Právě před měsícem Slůně oslavilo deset let od svého vzniku," říká Lucie Vlková, výkonná ředitelka společnosti Slůně-svět jazyků, která se stala firmou roku 2008 za Moravskoslezský kraj.
 
Malé Slůně rychle roste
 
Slůně začínalo s jazykovými kurzy pro veřejnost a s nabídkou au-pair pobytů. Ale pro tak malou firmu byly au-pair pobyty organizačně příliš náročné, a tudíž nevýhodné. A tak od nich brzy upustili a začali se plně věnovat pouze výuce jazyků. Zpočátku oba také učili, pak ale na výuku najímali čím dál více lektorů, až nakonec práci se studenty přenechali specialistům a sami se zaměřili už jen na řízení firmy.
 
A Slůně začalo rychlým tempem růst - v roce 2002 přibylo vedle mateřské ostravské pobočky ještě Brno, roku 2006 pokračovalo Slůně s expanzí do Prahy a v roce 2007 otevřelo své brány i v Plzni.
 
"Praha je nyní naší nejvýznamnější pobočkou. Hlavně proto, že jsou tam centrály velkých firem, které tvoří až 80 procent klientely," říká Vlková s tím, že prozatím nejeefektivnější způsob reklamy je přímé oslovení klienta. A tato metoda funguje znamenitě. Slůně má na svém seznamu žáky z řad zaměstnanců firem Čedok, Lufthansa, ČEZ nebo Tesco Stores.
 
Jedna firma - dvojí služby
 
Jazyková výuka však tvoří pouze zhruba 70 procent příjmů firmy, zbytek obratu představuje služba překladů a tlumočení. Slůně nabízí tyto služby v celkem 102 jazycích, kde nechybí například barmština, nepálština či somálština.
 
Divize jazykové školy a překladatelské a tlumočnické agentury mají sice společný marketing a administrativu. Ovšem pro to, aby mohly fungovat co nejlépe, jsou organizovány dvěma různými týmy pracovníků.
 
Slůně v boji s konkurencí
 
Přestože v Ostravě Slůně co do velikosti i nabídky drží prim, v Brně a v Praze je to už o něco horší. "Je tam hodně velkých konkurenčních společností a v těchto městech je konkurenční boj o poznání drsnější," přiznává Vlková.
 
I přesto se ale Slůně s konkurencí vyrovnává velmi obstojně a jeho obrat strmě roste. Zatímco v roce 2002 činil zhruba šest milionů korun, loni se už vyšplhal k příčce pětadvaceti milionů. "Může za to především několik opravdu prestižních a velkých zakázek, které se nám povedlo v minulosti získat," říká Vlková.
 
Takovou významnou zakázkou byla například výuka zaměstnanců Českého Telecomu, nyní Slůně pracuje pro ministerstvo vnitra. Finanční krize se prý prozatím v příjmech Slůněte nijak drasticky neprojevila, ovšem jisté náznaky už tu jsou.
 
"Některé firmy už přerušily nebo úplně ukončily výuku. Hlavně klienti z automobilového průmyslu," prozrazuje Vlková. Slůně se o to víc musí snažit nabízet firmám nové a pohodlnější způsoby studia. Zatím poslední novinkou je výuka přes Skype. "Klienti se toho trochu bojí, ale pomalu Skypu přicházejí na chuť," pochvaluje si Vlková.
 
 
11/2008 - VTM Science
 
 
Skype trochu jinak
 
 
V Čechách již existují jazykové školy, které nabízejí individuální kurzy přes Skype.
Například ostravská škola Slůně-svět jazyků nedávno získala v rámci Moravskoslezského kraje ocenění „Firma roku" mimo jiné právě kvůli nové službě vyučování jazyků přes Skype .
Jedna soukromá Skype lekce o délce 55 minut zde stojí 399 Kč a má mnohé výhody - učit se můžete kdekoli, v práci, doma či na služební cestě, stačí jen být připojen na internet .
Vaši konverzaci s lektorem si můžete nahrát a pak znovu zopakovat. Díky webové kameře se navzájem vidíte, pro nová slovíčka či jejich psanou formu můžete použít okamžitých zpráv, anebo si společně otevřete TalkAndWrite - další pomůcku z nabídky doplňků Skype Extras.
 
Slůně a první příznivé ohlasy ukázaly, že on-line vyučování jazyků má v dnešní uspěchané době budoucnost - a soudě podle nabídek na internetu škola Slůně ( najdete na www.slune.cz ) není v tomto oboru jedinou volbou.
 
František Vrána
 
 
5. září 2008 - Právo
 
 
Firmou roku v kraji se stala jazyková agentura Slůně
 
 
V největší tuzemské podnikatelské soutěži zvítězila v Moravskoslezském kraji v soutěži firem
jazyková agentura Slůně - svět jazyků, výrobkyně uzenin Jaroslava Klemensová pak byla vyhlášena Živnostnicí roku.
Jazyková agentura si podle organizátorů soutěže vysloužila ocenění za rozsah nabízených služeb a
Jaroslava Klemensová za úsilí, které musela vydat, aby firma v těžké konkurenci obstála.
Firmu Slůně - svět jazyků založili před deseti lety absolventi ekonomických oborů. Postupně se firmě podařilo otevřít další pobočky v Brně, v Praze a v Plzni. Jazyková škola nabízí kurzy pro veřejnost i firmy a její novinkou je výuka jazyků prostřednictvím Skypu.