PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Mezinárodní zkoušky a certifikáty

Mezinárodní jazykové zkoušky jsou rozšířeny po celém světě a jsou objektivním měřítkem stupně studentových znalostí. Díky jednotnému zadání slouží pro srovnání jazykových znalostí kandidátů v kterékoli zemi.
 

ANGLIČTINA

Zkoušky z anglického jazyka jsou organizovány Britskou radou ve spolupráci s University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Cambridgeské zkoušky z angličtiny patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější. Probíhají v těchto městech: Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem.
 

Všeobecná angličtina

Zkoušky z všeobecné angličtiny patří k těm nejznámějším po celém světě, jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž rodným jazykem není angličtina. Testy jsou zaměřeny na čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hodnotí se také praktická znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost kandidáta používat jazyk v různých situacích. Můžete si vybrat z pěti úrovní dle vašich znalostí angličtiny:
 
NÁZEV ZKOUŠKY POPIS ZKOUŠKY
KET - Key English Test
mírně pokročilí
= A2. Doporučuje se 180 hodin studia (1,5 roku).
PET - Preliminary English Test
středně pokročilí
= B1. Doporučuje se 380 hodin studia (3,5 roku).
FCE - First Certificate in English
pokročilí
= B2. Doporučuje se 500 hodin studia (5 let).
CAE - Certificate in Advanced English
velmi pokročilí
= C1. Doporučuje se 680 hodin studia (6,5 roku).
CPE - Certificate of Proficiency in English
rodilí mluvčí
= C2. Prokazuje výbornou znalost angličtiny na úrovni blížící se rodilému mluvčímu. Je uznávána univerzitami nejen v Británii, ale také v ostatních anglicky mluvících zemích.
 

Obchodní angličtina

Zkoušky jsou zaměřeny na testování úrovně angličtiny používané v oblasti obchodu a služeb. Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které potvrzují, že ovládáte angličtinu na jisté úrovni a jste schopni ji používat v různých pracovních situacích. Tyto zkoušky jsou vhodné jak pro studenty připravující se na budoucí kariéru, tak pro ty, kteří již pracují. Můžete si vybrat ze tří úrovní:
 
NÁZEV ZKOUŠKY POPIS ZKOUŠKY
BEC Preliminary - Business English Certificate Preliminary
středně pokročilí
= B1. Stupněm náročnosti odpovídá úrovni PET.
BEC Vantage - Business English Certificate Vantage
pokročilí
= B2. Stupněm náročnosti odpovídá úrovni FCE.
BEC Higher - Business English Certificate Higher
velmi pokročilí
= C1. Stupněm náročnosti odpovídá úrovni CAE.
 
Další informace o těchto i jiných zkouškách, o termínech zkoušek, poplatcích apod., naleznete na stránkách Britské rady.
 
 

NĚMČINA

V ČR jsou v současné době nejrozšířenějšími dostupnými zkouškami, které poskytují mezinárodně uznávané certifikáty, zkoušky pořádané Goethe institutem a organizací ÖSD (Rakouský jazykový diplom). Tyto zkoušky certifikují všechny úrovně znalostí němčiny a jsou zaměřeny jak na obecný, tak i odborný jazyk. Poskytují i základní dětské zkoušky. Dále jsou to TELC - Evropské jazykové certifikáty.
V rámci ČR jsou tradičně nejvíce potřebné a uznávané Státní jazykové zkoušky, kterým ovšem chybí oficiální uznání v zahraničí.
 
 
 

BRAZILSKÁ PORTUGALŠTINA

Zkouška z brazilské portugalštiny CELPE-Bras, která je nezbytná pro studium na místních univerzitách, se dá složil 2 x za rok na cca 50 místech po celém světě.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní:

  • v písemné části má student za úkol: poslouchat (2x) cca 5-ti minutové video, (2x) 5-ti minutové audio a dostává 2 texty. Z těchto 4 částí vytváří písemné eseje dle zadání. Zkoušku píše rukou na dodané papíry. Na písemnou část má 3 hodin.
  • V ústní části má student celkem 20 minut času. V první 5 minutách mluví o sobě a ve zbývajícím času dostává 3 témata, o kterých musí se zkoušejícím diskutovat.

Testy se posílají do hlavního města – Brasilie – na zpracování. Výsledy jsou k dispozici do 1-2 měsíců. 

 

 

ŠPANĚLŠTINA

Nejrozšířenější jazykovou zkouškou ze španělštiny jsou certifikáty DELE. Diploma de Espanol como Lengua Extranjera je jedinou mezinárodní jazykovou zkouškou ověřující úroveň praktických znalostí španělštiny, jejíž platnost je časově neomezená a uznávají ji všechny univerzity španělsky mluvících i ostatních zemí světa včetně České republiky. Zkoušku je možné složit ve třech stupních: začátečníci (Nivel Inicial), mírně pokročilí (Nivel Intermedio) a velmi pokročilí (Nivel Superior).
Další možností je Státní jazyková zkouška ze španělštiny – základní, všeobecná.
 
 

FRANCOUZŠTINA

Nejrozšířenějšími mezinárodními jazykovými zkouškami z francouzštiny jsou certifikáty DELF a Evropské jazykové certifikáty TELC.
Diplom élementaire de langue française (DELF) je mezinárodní jazykovou zkouškou ověřující úroveň praktických znalostí francouzštiny, jejíž platnost je časově neomezená, a uznává ji všech 52 členských států asociace frankofonie a většina dalších států světa včetně ČR. Zkoušku je možné složit v šesti stupních, které respektují rozdělení dle společného referenčního rámce pro jazyky Evropské unie.
The European Language Certificates (TELC) jsou nabízeny ve čtyřech stupních (Français Niveau Élémentaire, Certificat de Français, Certificat Supérieur de Français) a jsou uznávány všemi státy Evropské unie.
Další možností je Státní jazyková zkouška - základní a všeobecná.
 
 

RUŠTINA

V rámci ČR je nejčastěji užívána Státní jazyková zkouška – základní a všeobecná. Není bohužel uznávaná v zahraničí.
 
DALŠÍ ZKOUŠKY:
TAU - Elementary test
TBU - Preliminary test
TRKI 1 - Test z ruského jazyka pro cizince
TRKI 2 - Test z ruského jazyka pro cizince 2
TRKI 3 - Test z ruského jazyka pro cizince 3
TRKI 4 - Test z ruského jazyka pro cizince 4
 
 

NORŠTINA

V Norsku existuje systém zkoušek Bergenstest, který je vyžadován u některých povolání (např. ve zdravotnictví). Bližší informace vám podá ambasáda v Praze www.noramb.cz. Tato zkouška je uznávaná pouze v Norsku.
 
 
Aktualizace této stránky proběhla dne 31.10.2017

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.