PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

BUSINESS ENGLISH V ANGLII A IRSKU

Cílem kurzu je zlepšit 4 hlavní jazykové dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní. Kurz obchodní angličtiny je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou obchodní angličtinu v oblastech jako např.: jednání, prezentace, schůzky, telefonování a psaní obchodních dokumentů. Kurz obchodní angličtiny pomáhá studentům používat a rozvíjet vhodný obchodní jazyk s terminologií pro vaše obchodní schůzky a komunikaci. Kurz je přizpůsoben dle specifických požadavků a potřeb klienta.

ANALÝZA POTŘEB
Analýza potřeb je základní nejen pro usnadnění výběru okruhu terminologie, ale také k přizpůsobení se specifickým požadavkům a potřebám konkrétního studenta.

Dotazy nutné k analýze:

 • přesné zaměstnání účastníka kurzu, konkrétní pracovní úkoly, které budou napsány v anglickém jazyce, případně problémy spojené s těmito pracovními úkoly;
 • vaše pracovní situace jsou formální, neformální nebo obojí, a proto vyžadují různé styly komunikace;
 • vaše aktuální silné a slabé stránky, které budou napsány v anglickém jazyce.

STYL UČENÍ
Po náhledu do potřeb studenta a jeho současné úrovně anglického jazyka se snažíme odhalit charakter jedince s cílem určit, který styl učení bude nejúčinnější v průběhu kurzu.

Zjistili jsme, že se styl učení může lišit:

 • někteří studenti se rádi vyrovnávají s gramatikou tak, že rozumí každému slovu i nesrovnalostem;
 • další studenti raději získávají znalosti upevňováním klíčových frází a zdokonalují se pomocí metody pokus-omyl, učí se, ale chyby mají stále zafixované a používají je;
 • ostatní studenti udělají veliký pokrok díky spojení učení se hrou pomocí jazykových her a skládání puzzles, neboť k učení potřebují vizuální podněty.

PŘÍSTUP
Díky naším zkušenostem jsme zjistili, že některé strategie fungují napříč spektrem všech účastníků kurzů.

 • Klademe důraz na metodu "face to face" v uvolněné atmosféře, což je nejpříjemnější a nejefektivnější způsob, jak se naučit cizí jazyk.
 • Věříme, že při použití autentického materiálu a navození autentické situace připravíme studenta na skutečnou pracovní situaci. Např.: pokud jsou pro klienta důležité prezentace, prosíme, připravte si neformální prezentace, které budeme procvičovat.
 • Styl učení je založen na úkolech. Myslíme si, že čím více je kurz založen na skutečnostech, tím lépe si budou studenti pamatovat cizí jazyk a následně jej reprodukovat zpátky v práci.
 • Množství úkolů mimo vyučování je v kompetenci studentů. Studenti s nižší jazykovou úrovní se zaměřují na opakování a revizi úkolů zahrnutých ve výuce, zatímco od studentů s vyšší jazykovou úrovní se očekává nezávislé studium a prohlubování jazykových schopností.
 • Poskytujeme pravidelnou zpětnou vazbu během studia.

POSELSTVÍ NA ZÁVĚR

"Je to váš kurz. Prosím, neváhejte převzít kontrolu nad anglickým jazykem. Naším cílem je splnit vaše jazykové potřeby a požadavky".

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.