PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Používané výukové materiály pro jazykovou výuku

Výukové materiály používané v naší jazykové škole pochází z několika zdrojů. Tím prvním jsou standardizované schválené učebnice z různých nakladatelství a zemí.

1. Učebnice
Vhodné učebnice pro obecnou, obchodní či specializovanou angličtinu vybírá metodik ve spolupráci s lektory.
Každá pobočka je vybavena rozsáhlou a často modernizovanou knihovnou, kterou lektoři využívají jako „kostru“ výuky nebo jako doplňující materiál. I když titulů máme desítky, nejhojněji využívané jsou v současnosti zejména tyto: (připravujeme obrazový materiál).

2. Vlastní materiály
Druhým zdrojem je samotná osoba lektora, která vytváří originální materiály přizpůsobené pro svoje studenty, aby procvičovali cíleně potřebnou oblast jazyka, a to kreativním způsobem. Jednat se může o podporu aktivit pomocí textů, kartiček či různých předmětů použitelných pro výuku.

3. Skripta a cvičení
Profesní kurzy, které jsou nastaveny s cílem jazykově proškolit zaměstnance přímo v jejich určitém oboru, vyžadují výuku dle pečlivě zpracovaných skript a s do detailu promyšlenou metodikou. Skripta tvoří naši metodici a v rámci dialogu s lektory pak společně zpracovávají konkrétní materiály. Co se týká slovní zásoby, zaměřujeme se převážně frazeologii a na cvičení, která opakují nebo memorují typické kolokace a gramatické jevy.

4. Autentické materiály
Studenti se při výuce mohou věnovat také aktuálním světovým událostem a zprávám spojeným se světem obchodu. Zdrojem pro to budou především zásadní světová periodika - jejich on-line i dostupné tištěné verze (například The Guardian, International Herald Tribune, The Daily Telegraph, Bridge, Business Spotlight apod.); při práci s autentickými materiály je kladen důraz na správné použití a ukázku frází a slovních spojení, jejich praktické využití, dále na analýzu gramatických jevů; samozřejmostí je, že texty budou využívány k diskusi se studenty.

5. Multimediální učební pomůcky
Mezi multimediální učební pomůcky můžeme zařadit poslechy různých typů (monology, dialogy, mluvčí různých národností v rozmanitých prostředích), videa (jak upravená pro výuku, tak autentická – např. www.ted.com/talks), prezentace anebo CD odstraňující napětí a posilující schopnost učit se cizím jazykům (poslech před výukou).

6. Blended learning
Nejmodernějším a také nejefektivnějším způsobem učení se cizímu jazyku se dnes jeví tzv. blended learning. Jde vlastně o kombinaci klasické prezenční výuky tak, jak jsme zvyklí s výukou online. Ta může být realizovaná pomocí různých medií.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 19.5.2017