PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Kritéria výběru lektora z pohledu jazykové školy

Pečlivý výběr lektorů je samozřejmě základem kvality nabízených jazykových služeb. Všichni lektoři naší jazykové školy jsou vybíráni podle pevně daných kritérií. K těm patří v prvé řadě příslušné vzdělání, certifikace a předchozí zkušenost v oboru, neopomenutelná je však také celková profesionální integrita. Zatímco cesta, jak ověřit první zmíněná kritéria je poměrně přímočará, s posledním kritériem to takto jednoznačné není. Proto při náboru klademe důraz na několikafázový pohovor, který vede k minimalizaci rizik a má za úkol odhalit především nespolehlivost.

Vzdělání lektora

V případě českých lektorů preferujeme pedagogické nebo filologické vzdělání v cílovém jazyku, případně jiné vysokoškolské vzdělání a státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní certifikát úrovně C1 nebo C2, certifikace ve výuce jazyka (u angličtiny např. CELTA, DELTA, TEFL) je vítanou alternativou. U rodilých mluvčích sledujeme vysokoškolský titul a certifikaci ve výuce jazyka.

Předchozí praxe

Dalším kritériem je dosavadní zkušenost kandidáta s výukou cílového jazyka. Kandidát má přinejmenším dvouletou praxi s výukou. V kandidátův prospěch také hraje účast na konferencích a metodických seminářích pořádaných interně jazykovými školami nebo renomovanými organizacemi, např. British Council, Cambridge University Press, Oxford University Press apod.

Profesionální integrita lektora
Osobnostní kvality typu profesionalita, spolehlivost, dochvilnost jsou dalším nezbytným požadavkem. Tyto vlastnosti jsou ověřovány referencemi, ne staršími než jeden rok, od předchozích či stávajících zaměstnavatelů, studentů, kolegů nebo učitelů.    

Struktura přijímacího řízení

Výběr probíhá v následujících fázích, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou navázání spolupráce:

  • životopis – vzdělání, kvalifikace, praxe, reference
  • průvodní dopis – ověření způsobu komunikace a profesionality
  • jazykový test – ověření znalostí cílového jazyka lektora zaměřený především na schopnost vysvětlení lexikálních a gramatických jevů
  • osobní pohovor – osobnost lektora, odborné dotazy, schopnost řešit problémy, dochvilnost, výslovnost, intonace
  • ukázková hodina – prezentace předem připraveného plánu hodiny v písemné podobě a ukázka z hodiny s metodikem simulujícím studenta; sledované oblasti: struktura hodiny, práce s tabulí, použité materiály, prezentační dovednosti, komunikativnost, schopnost rychlé reakce v uměle navozené neočekávané situaci atd.     

Další vzdělávání lektorů

V průběhu školního roku organizujeme pro naše lektory prakticky zaměřené metodické semináře. Workshopy jsou vedeny metodiky či zkušenými lektory s mnohaletou praxí ve výuce, v dalším vzdělávání lektorů a také s praxí v pracovní sféře (obchod, marketing, finance – pro výuku specializovaných kurzů). Semináře jsou zaměřeny na jednotlivá dílčí témata metodiky výuky jazyka, informace o zkouškách a výměnu zkušeností mezi lektory. Cílem je zdokonalit dovednosti lektorů tak, aby byli schopni klientům pomoci při dosahování jejich vzdělávacích cílů a výuka byla zároveň maximálně efektivní.

Kvalita výuky a lektorské práce je v průběhu školního roku kontrolována:

  • hospitacemi na hodinách a následnou zpětnou vazbou (každý lektor je hospitován jednou za semestr)
  • dotazníky spokojenosti, které vyplňují dvakrát ročně studenti
  • sledováním dalších aspektů práce lektorů – např. v administrativě, flexibilitě, účasti na školeních atd.

Výuka může probíhat s českými lektory i rodilými mluvčími.
     
Kritéria výběru lektora z pohledu studenta – tipy

Našim klientům nabízíme lektory, o jejichž erudovanosti a lidských kvalitách jsme přesvědčeni. I přesto se někdy může stát, že studentům nový lektor nevyhovuje. Jak takovou situaci řešit? Student by měl v každém případě vždy vycházet z nastavení vlastních cílů, měl by se ptát sám sebe, kam jeho studium směřuje a za jakým účelem. Zodpovězením těchto zdánlivě prostých otázek se adept na studium vyhne mnoha potenciálním problémům. Čím přesnější vize, kterou nám, coby jazykové škole, nastíní, tím lépe jsme schopni vyhledat vhodného lektora. Rozhodně doporučujeme překonat ostych a vyložit své představy hned na úvodní hodině – student tak pozná, zda je lektor ochoten přistoupit na jejich vizi, případně ji se studentem vyladit do realistické podoby.

Také osobnostní typ lektora je třeba vzít v úvahu. Pokud má student konkrétní zkušenosti, ať už pozitivní nebo naopak, doporučujeme je s námi sdílet, protože tím můžeme opět předejít výběru nevhodného pedagoga. Každý z nás preferuje jiný způsob výuky, přirozeně inklinujeme k efektivnímu nabývání vědomostí jinými smysly a rovněž jsme rozdílných charakterových vlastností. Někdo z nás je klidnější a příliš energický vyučující by ho mohl udolat, někdo je naopak temperamentnější a pomalé tempo výuky by neustál. Studentům doporučujeme o všech těchto okolnostech přemýšlet a sdílení s jazykovou školou už v plánovací fázi.

Český lektor versus rodilý mluvčí

Pokud student váhá, zda pro svou výuku zvolit českého lektora nebo rodilého mluvčího, nejlepším kompromisem je alternace obou. Pokud si však musí vybrat jednoho či druhého, optimální cestou výběru je zaměření se na studijní cíle s přihlédnutím na úroveň pokročilosti.

Jestliže je student na nižších úrovních (A1-B1) a zvažuje dlouhodobé studium, český lektor pro něj bude přínosnější, protože může při výkladu - především gramatiky - využít rodného jazyka nejen jeho přímým použitím, ale také hlubokým porozuměním jeho specifik a následným srovnáním zprostředkovaným studentovi. Obecně, pokud student na jakékoli úrovni potřebuje prohloubit zejména znalosti z oblasti gramatiky, český lektor může být výhodnější volbou.

Rodilý mluvčí oproti tomu dá studentovi výhodu komunikace přirozeným způsobem, tedy setkání se s reálným jazykem včetně přízvuku, plynulosti a rychlosti řeči, dikce, hovorových výrazů a kulturního kontextu. Na vyšších úrovních pokročilosti (B2 a výše) je rodilý mluvčí vyhledávanější a doporučuje se jednoznačně, protože student získá zmíněné výhody, přičemž vysvětlení i složitějších gramatických jevů je již schopen uchopit v cílovém jazyce. Také v momentu, kdy studentovým cílem je například intenzivní příprava na zahraniční pobyt, volba rodilého lektora může být větším přínosem.

Na počátku veškeré snahy o zdokonalení se v jazyce je vždy jasná vidina cíle, jak krátkodobého, tak dlouhodobého. Pokud má student vždy na paměti svou vizi, výběr lektora stejně jako dalších aspektů jazykové výuky bude vždy snadnější a studium efektivnější.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 23.10.2015

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.