PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

E-learning

E-learning je znám také pod pojmem on-line learning.

Jedná se o interaktivní výuku, při níž je využívána výpočetní technika, internet a různé multimediální a motivační prvky.

Obsah může mít podobu textu, obrazu, zvuku, animace, videa, a dalších. Zahrnuje v sobě mnoho dílčích aktivit, které jsou chronologicky řazeny tak, aby tvořily ucelený vzdělávací systém.

Probíhá bez nutnosti přítomnosti lektora a je založen na vysoké míře vnitřní motivace studenta.

Při e-learning výuce jsou zapojeny téměř všechny smysly. Student se učí v cizím jazyce číst, psát, mluvit a porozumět. Každá lekce se sestává z gramatiky a nových slovíček, které se procvičují tak dlouho, jak je potřeba.
Velmi významnou roli v této výukové metodě tvoří vizualizace, neboť většina studentů si pamatuje „očima“. Rozvíjí se zde studentova kreativita a podporuje se samostatné učení.
Celý kurz je individuální. Každý student si volí kurz dle své aktuální jazykové úrovně a studuje v tempu, které vyhovuje jeho časovým možnostem. Již při 20-ti minutách výuky denně, je zachována kontinuita a pokrok ve studiu.
Přehledný systém vede studenta probíraným učivem velmi intuitivně a motivačně. Nechybí ani zpětná vazba jak průběžná, tak na konci celého kurzu. Student získává přesné informace o svých pokrocích ve studiu i o výsledcích průběžných a závěrečných testů. Tyto výsledky má student k dispozici on-line, ve formě graficky zpracovaných reportů. Výstupem z kurzu je certifikát, dokládající studentovu aktuální jazykovou úroveň dle SERR.

Významnou výhodou této výukové metody je především úspora finančních i časových nákladů spojených s cestováním studenta do školy. Online technologie umožňují absolvovat kurz bez ohledu na výukové místo nebo čas. Nevynakládají se zde finanční prostředky navíc za učebnice a ani nepropadnou peníze za nevyužité lekce, jako tomu může být u prezenční výuky.

Oproti prezenční formě studia je u e-learningu zapotřebí vysoká míra sebereflexe, zodpovědnosti a dostatek vnitřní motivace.
Nejlepších úspěchů a pokroku je při studiu cizích jazyků dosahováno vysokou intenzitou a pravidelností výuky. Je tedy vhodné, procházet jazykovými lekcemi pravidelně bez větších časových odstupů.

Může se zdát, že e-learning má své využití pouze v oblasti distančního vzdělávání. Opak je však pravdou. E-learning je s velkou oblibou využíván také jako podpůrný vzdělávací prostředek k prezenční formě studia. Jak tedy tyto dvě metody zkombinovat, aby výuka byla efektivní, intenzivní a zároveň se značnou časovou úsporou? Jednoduše. Učte se pomocí metody BLENDED LEARNING.
Blended learning přináší efektivní kombinaci běžné výuky s lektorem a systematického samostudia.

Více informací o této výukové metodě naleznete ZDE nebo se na nás neváhejte kdykoli obrátit, rádi Vám poradíme.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 19.5.2017