PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Od 1. 12. 2015 je spuštěn nový projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“.

Prostřednictvím tohoto projektu můžete získat finanční podporu na jazykovou výuku svých zaměstnanců ve výši 85% z celkové vzdělávací aktivity. Zároveň Vám budou proplaceny mzdové náklady zaměstnanců, účastnících se vzdělávací aktivity, a to ve výši 100% po celou dobu trvání vzdělávání.

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR

Tento projekt je realizován Úřadem práce České republiky. Žádost pak předkládáte k místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti. 

 

 

Otázky a odpovědi

Jaké je období realizace dotačního programu?
 
1. 12. 2015 - 30.11. 2020
Doba vzdělávání v rámci jedné vzdělávací aktivity je omezena na maximálně 6 měsíců.
Intenzita výuky je doporučena minimálně na 2x90 min za týden.
 
Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaký typ jazykové výuku lze využít?

Prostřednictvím tohoto projektu můžete využít individuální nebo skupinovou výuku, výuku různých světových jazyků, důraz je kladen na odborné zaměření výuky.

Co je potřeba udělat pro přihlášení k dotačnímu programu?

Je třeba vyplnit formuláře, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyplněné formuláře doručíte příslušnému úřadu práce v tištěné či elektronické podobě.

Slůně doplňuje: Z našich zkušeností víme, že vyplnění některých formulářů může být pro prvožadatele složitější, proto Vám s jejich vyplněním rádi poradíme. Zdarma Vám připravíme část týkající se odborné jazykové výuky – specifikace, cíle a plán vzdělávání.

Slůně upozorňuje: Projekt podporuje ODBORNOU JAZYKOVOU VÝUKU související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.

Detailní informace o tomto projektu najdete ZDE.

REFERENCE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

AK signal Brno a.s. – 30 vyučovacích hodin, 4 skupiny studentů, 3. 12. 2012 – 6. 5. 2013, kurzy anglického jazyka pro zaměstnance

Arming spol. s r.o. – 200 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 3. 4. 2013 - 28. 2. 2014, odborná jazyková výuka angličtiny - terminologie projekční firmy

Body klinika plastické chirurgie s.r.o. – 100 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 28. 1. 2013 – 31. 3. 2014, výuka německého jazyka

CS21 Nextnet, s.r.o. - 288 vyučovacích hodin, 3 skupiny studentů, 12. 3. 2012 – 31. 7. 2012, odborná jazyková výuka angličtiny – terminologie elektronických a telekomunikačních zařízení

Daně a Audit, s.r.o. – 120 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 14. 1. 2013 - 24. 6. 2013, odborná jazyková výuka angličtiny v oblasti účetnictví a daní

Fero Stal a.s. – 176 vyučovacích hodin, 2, 10. 6. 2013 – 15. 3. 2014, výuka odborné angličtiny

Lesák-Zeman s.r.o. – 312 vyučovacích hodin, 2 skupiny studentů, 1. 7. 2013 – 31. 3. 2014, odborná jazyková výuka angličtiny

Svaziko s.r.o. – 75 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 14. 5. 2012 – 25. 3. 2014, obchodní a technická angličtina

Ekova Electric a.s. – 270 vyučovacích hodin, 3 skupiny studentů, 1. 9. 2014 – 30. 11. 2014, technická angličtina

Daně a Audit s.r.o. – 120 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 22. 9. 2014 – 29. 12. 2014, angličtina v oblasti podnikových financí, obchodu, ekonomiky, bankovnictví a účetnictví

Euro Grant Investment s.r.o. – 92 vyučovacích hodin, 1 skupina studentů, 16. 3. 2015 - 5.6.2015, obchodní komunikace a specifika písemného projevu v kombinaci český lektor a rodilý mluvčí

Potřebujete více informací nebo pomoc se žádostí o dotace?

Kontaktujte nás na kterékoli pobočce!

Ostrava a okolí – Kateřina Kobierská, tel: 777 758 638
email: katerina.kobierska(zavináč)slune.cz
 
Brno a okolí – Pavlína Hotařová, tel: 777 586 302
email: pavlina.hotarova(zavináč)slune.cz
 
Praha a okolí – Petra Masláková, tel: 603 595 670
email: petra.maslakova(zavináč)slune.cz
 
Plzeň a okolí – Radka Štusková, tel: 774 275 863
email: radka.stuskova(zavináč)slune.cz
 
 
 
Aktualizace této stránky proběhla dne 1.4.2019