PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Blended learning

Blended learning je zatím nejmodernější a nejefktivnější metoda výuky cizích jazyků. Termín blended learning se obvykle do češtiny nepřekládá a ponechává se v původním znění. Znát ho můžeme ovšem také jako b-learning. Jako český ekvivalent by mohla posloužit kombinovaná výuka či smíšené učení.

Jak už český název napovídá. Jedná se o kombinaci výuky prezenční, tzv. face to face a e-learningu (výuka pomocí internetu a vhodně zvoleného softwaru). Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií nás vede k jejich zařazení do výukového procesu a to zejména pro jejich nesporné výhody.

U blended learningu se studuje v čase, který studentům vyhovuje nejvíce, studují vlastním tempem a veškeré jazykové dovednosti procvičují samostatně tak dlouho, dokud se s poslechem, svou výslovností a porozuměním necítí dostatečně komfortně.

Další nespornou výhodou je „přeskakování“, či urychlení látky, která je studentovi jasná. Vzhledem k tomu, že v online prostředí studuje student samostatně, má volnou ruku ve výběru toho, čemu by se rád věnoval do hloubky a to, co už zná a dobře ovládá, jednoduše přeskočí. Nebere zde ohled na své spolustudující, protože zde prostě žádní nejsou.

Navazující prezenční lekce s lektorem slouží k dovysvětlení či zopakování gramatiky, která nebyla studentovi v průběhu e-learningové lekce jasná a většina hodiny je pak věnována procvičování a konverzaci. Lektor opravuje jeho chyby a pomáhá je odstranit. Na hodině s lektorem pak mají dostatek času na konverzaci. Mezi jednotlivými prezenčními lekcemi student pracuje samostatně na zadaných úkolech (opakuje si látku, rozšiřuje znalosti, učí se nová slovíčka, gramatiku, poslech a zároveň získává nové dovednosti).  

Blended learning má pochopitelně i nevýhody. Je přeci tak snadné kliknout na červený křížek prohlížeče a lekci tak snadno a rychle ukončit.

Blended learning se využívá jak v podnikovém vzdělávání, tak ve formálním vzdělávacím systému. Blended learningový kurz spotřebovává méně zdrojů (lidských, peněžních či časových) a jeho efektivita je díky kombinaci dvou výukových metod prokazatelně vyšší, než při využívání každé metody samostaně.

Samozřejmostí je ve výuce využívání moderních technologií a také mnoha multimediálních prostředků, jako je video, online články, audio vstupy a další.

Hlavní výhody BLENDED LEARNINGu:

  • vlastní nastavení obsahu kurzu;
  • vlastní organizace času – učím se, kdy mě to vyhovuje a kdy chci já a končit mohu také, kdy se mi to hodí;
  • rozfázovanost během týdne/dne – učím se např. po kratších úsecích, ale o to častěji;
  • nezdržuji se s otázkami svých kolegů, učím se, co chci/potřebuji já;
  • lektora využívám na konverzaci, na vysvětlení toho, co nechápu a ne např. na slovíčka, která se můžu naučit sám – lektora využívám efektivněji, neplatím si ho zbytečně;
  • online kurz je perfektní doplněk při klasické výuce. Kombinovat můžeme prezenční výuku obecného jazyka s lektorem a online kurzem dle svého profesního zaměření  (kurz technické angličtiny, kurz angličtiny pro personalisty, kurz angličtiny pro obchodníky, kurz angličtiny pro manažerské pozice, aj.)

Více informací o této výukové metodě naleznete ZDE nebo se na nás neváhejte kdykoli obrátit, rádi Vám poradíme.

 

Aktualizace této stránky proběhla dne 22.5.2017