PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Analýza jazykových potřeb

Firemní výuka cizích jazyků je většinou organizována personalistou či jinou odpovědnou osobou, která spolu s jazykovou školou nastavuje podmínky a obsah výuky.

Prvním krokem zjistíme úroveň jazykových dovedností studenta. Nejrychlejší metoda je online rozřazovací test. Výsledek vidí student i jazyková škola hned a student jej vyplní v místě a čase, který vyhovuje nejvíce jemu. Kombinovat lze i s ústním testem.

Po otestování přistupujeme k nastavení obsahu kurzu jako takovému. Úroveň jazyka však k detailnímu nastavení kurzu nestačí. Cíle mohou být nastaveny rámcově, kdy je provedena analýza s jednotlivými studenty v kurzech osobně nebo emailovou formou nebo může být provedena detailně. Je třeba zpracovat tzv. analýzu jazykových potřeb. Záměrem analýzy jazykových potřeb je vytvořit konkrétní cíle kurzu. V případě, že student / klient požaduje sestavení studijního plánu, analýza slouží i k sepsání tohoto dokumentu.

Analýzou zjišťujeme studentovy motivy, tedy za jakým účelem se rozhodl jazyk studovat a na co se potřebuje zaměřit. Dále zjišťujeme také, jaké úrovně si přeje student dosáhnout, jaké okruhy témat či jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení,…) nejčastěji využívá při práci či v soukromí. Jaké má silné a slabé stránky, co se týká učení se cizímu jazyku. Zda je ochoten a schopen se věnovat domácímu úkolu. A další otázky, které nasměřují metodika jazykové školy k co nejpřesnějšímu nastavení výuky.

Po zpracování formuláře je výsledek metodikem předán a pečlivě prodiskutován s lektorem, který na jeho základě naplánuje výuku. Studijní plán (pokud si jej klient vyžádá), zpracovaný na základě informací získaných analýzou jazykových potřeb, dodáváme klientům v elektronické nebo papírově formě.

Po zpracování výsledků formuláře a poradě s lektorem pečlivě zvolíme výukové materiály (různé podpory připravené lektorem, učebnice, zdroje získané online anebo kombinace těchto pramenů), které pak studentovi nebo skupince studentů navrhneme. Lektor se poté se studenty dohodne na konkrétních materiálech a časovém rozvrhu výuky.

V případě studentů, kteří se jazyk učí s cílem složení mezinárodní zkoušky či získání certifikátů (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC atd.), se materiály a obsah výuky přizpůsobí dané mezinárodní zkoušce.

Studuje-li student cizí jazyk pro potřeby osobní (volný čas, cestování atd.), obvykle se výuka zaměří na všeobecnou angličtinu. Pokud je cílem studenta používat daný cizí jazyk v zaměstnání, přizpůsobí se výuka oboru, v němž student pracuje (hotelnictví, pohostinství, účetnictví, obchod, marketing, cestovní ruch, atd.). Má-li student potřebu zlepšit si především své komunikační dovednosti, hodiny se zaměří na konverzaci, poslechy a rozšíření slovní zásoby.

Výuka následně probíhá dle "Všeobecných studijních plánů" dané úrovně s tím, že lektor má prostor pro individuální úpravy plánů a aktivit dle konkrétních potřeb studentů ve skupině.

Aktualizace této stránky proběhla dne 24.2.2017