PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Jazykové úrovně

Evropským standardem při určování jazykových úrovní je EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC. Ten obsahuje 5 úrovní, které jsme pro naše potřeby rozdělili do dalších podúrovní.

Angličtina 

Členění úrovní skupinových kurzů pro veřejnost dle Evropského referenčního rámce a názvy kurzů dle Slůněte:           
Evropský referenční rámec            Slůně          
 A1 - rozumí každodenním výrazům, jednoduchým větám a základním frázím vyjadřující konkrétní běžné potřeby. Více AJ1 začátečníci          
AJ2 začátečníci          
AJ3 začátečníci          
 A2 - rozumí větám a často používaným výrazům, které se bezprostředně týkají jeho osoby (např. informace o osobách v rodině, nákupech, práci, bližším okolí). Více AJ4 mírně pokročilí          
AJ5 mírně pokročilí          
AJ6 mírně pokročilí          
 B1 - rozumí a vede konverzaci ve známých oblastech, se kterými se setkává pravidelně v pracovním a školním prostředí nebo ve volném čase. Více AJ7 středně pokročilí          
AJ8 středně pokročilí          
AJ9 středně pokročilí          
 B2 - rozumí mluvenému slovu týkající se běžných a částečně i odborných témat. Orientuje se v odborných diskuzích a složitějších textech vztahujících se k jeho profesnímu oboru. Více AJ10 pokročilí          
AJ11 pokročilí          
AJ12 pokročilí          
 C1 - umí psát a komunikovat bez pomoci slovníku. Vyjadřuje se pohotově a plynule. Dokáže sledovat odborné přednášky, prezentace, technické informace. Více AJ13 velmi pokročilí       
AJ14 velmi pokročilí 
 C2 - přirozeně rozumí psaným textům i mluvenému projevu rodilého mluvčího. Více AJ15 zkušený uživatel
 
 
Jste začátečník nebo pokročilý? Nepodceňujete se?
 
Vyzkoušejte náš on-line test!
 
 
 
Aktualizace této stránky proběhla dne 21.3.2016

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.