PŘIHLÁSIT
Brno
Ostrava
Plzeň
Praha
Odběr novinek

Doporučujeme - jak se učit

"Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa."
(Ludwig Wittgenstein)

Jak se lépe učit cizím jazykům

Učit se a naučit se cizím jazykům se vyplatí. Jazyky vám otevřou mysl a obzory, dají vám možnosti, o jejichž existenci jste netušili. Věřte, že i když si to na počátku své cesty za poznáváním nového jazyka neumíte představit, přijde moment, kdy si uvědomíte, že se smějete vtipu autora textu v cizojazyčném časopise nebo ve svém oblíbeném seriálu v původním znění, což stojí za to. Výhodami jazykového vzdělávání je budování akademických a komunikačních schopností, zvyšování kvalifikace a tudíž úspěchu při hledání zaměstnání a probuzení kreativity.
 
Nenechte se odradit od neúspěchu. Křivka pokroku může být pozvolná a spirálovitá. Nezapomeňte, že lektor za váš pokrok nenese zodpovědnost, pokud s ním neuzavřete pomyslný kontrakt, ve kterém se zavážete ke spolupráci a zodpovědné aktivní účasti v podniku. Je důležité, abyste se svým lektorem od začátku a pravidelně komunikovali o svých cílech a představách. Poraďte se s ním o studijních materiálech, o tom, jakým způsobem se nejlíp učíte, jaká forma domácí přípravy je pro vás schůdná, nebojte se mu sdělit, co vám nevyhovuje.
 
Pravidla aktivního přístupu ke zdokonalení a udržování jazykových dovedností ve vašem volném čase jsou jednoduchá: čtěte, poslouchejte, mluvte, sledujte, nepropadejte frustraci a nebuďte pohodlní. Poslouchejte rádio, podcasty, sledujte zpravodajství, seriály, filmy. Takřka cokoli, co vás zajímá, najděte v jazyce, který se učíte. Čtěte noviny, časopisy, knihy, vyhledávejte si nezbytná slovíčka ve slovníku a dělejte si u toho poznámky. Nevynechte příležitost popovídat si v cizím jazyce kdykoli se vám naskytne a sami ji vyhledávejte, nestyďte se mluvit s chybami. Vyrobte si kartičky se slovíčky.
 
Neexistují žádné zázračné metody, které vám dají plynulost nebo přesnost za pár týdnů, ba ani měsíců. Vaše vlastní angažovanost, vůle a trpělivost vám to ale dát mohou. Pro začátek si vždy zvolte cíl, tedy úroveň, na které chcete jazyk zvládnout. Mějte na paměti důvody, pro které se jazyk učíte. Cíl a důvod pro vás budou motivací, přičemž motivace je nejdůležitějším předpokladem k úspěchu.

Jak vám můžeme pomoci my

Výhodami jazykového vzdělávání je probuzení kreativity, prohlubování akademických a komunikačních schopností, zvyšování kvalifikace - tudíž úspěchu při hledání zaměstnání.
Učení se jazykům s sebou přináší i mnohá úskalí, například rozhodnutí, jaký typ kurzu si zvolit. Obecný jazyk? Přípravu na zkoušku? Obchodní jazyk? Skupinový kurz? Individuální lekce? Každý z nás má jiné potřeby. Vědět přesně, co chceme a co je pro nás důležité, ovšem někdy není úplně jednouché odhalit.

Individuální lekce:

Jednou z nejoblíbenějších a nejefektivnějších forem studia jazyka jsou individuální lekce a to z následujících důvodů
 1. Lektor má možnost soustředit se pouze na vás, na vaše silné stránky a potřeby.
 2. Pokud zapojíte aktivní přístup a věnujete se domácí přípravě, pokrok se dostaví podstatně rychleji, než kdybyste navštěvovali skupinové kurzy.
 3. Máte příležitost dohodnout se na tématech, které jsou pro vás zajímavá a přínosná, což zvýší vaše šance na udržení pozornosti.
 4. Pokud cizí jazyk potřebujete ke specifickému účelu (např. akademický projekt, pracovní pohovor atd.), máte možnost všechnu svou pozornost zaměřit jen na tento cíl.
 5. S lektorem můžete kdykoli konzultovat jakýkoli problém nebo klást otázky bez obavy, že tím rušíte chod výuky pro ostatní.
 6. Nastavujete si své vlastní tempo, které je pro vás pohodlné.
 7. Můžete si donést vlastní materiály, ze kterých vám lektor lekci ušije na míru.
 8. Individuální lekce jsou intenzivnější, přinášejí tedy i více ovoce.
 9. Podle potřeby vám lektor může sestavit krátkodobý i dlouhodobý studijní plán, který vám nastíní konzistenci v učení. 

Studium v zahraničí:

Rozhodnutí odjet studovat cizí jazyk na kurz v zahraničí může být klíčovým momentem vašeho jazykového pokroku. Namísto pouhého domluvení se vás totiž velmi pravděpodobně posune k mnohem větší plynulosti projevu. Úplným ponořením se do jazyka zrychlíte učební proces a navíc si rozšíříte perspektivu o porozumění sociokulturnímu kontextu opravdovou zkušeností se životem v přirozeném prostředí studovaného jazyka – životem v cizí zemi. Úplné ponoření se do jazyka, tzv. full language immersion studentovi umožňuje lepší osvojení si jazyka, než jaké získává v kurzu, byť i s lektorem - rodilým mluvčím. Student si rychleji zautomatizuje jazykové nuance v mluvení, rytmus a tempo řeči.

Obklopení se rodilými mluvčími a cizím jazykem vás donutí k interakci ve zvoleném jazyce v každodenním kontextu: při nakupování nebo v restauraci. Situace vás přirozeně přivedou k osvojení si vám pasivně známých gramatických vazeb a nových gest používaných při řeči. Plynulost přichází rychleji, protože jste s jazykem konfrontováni v reálných situacích.
Pokud zvažujete profesi, při které budete pracovat s lidmi z odlišných kultur, kurz v zahraničí vám dá jedinečnou příležitost spojit poznávání zvyků a fungování cizí kultury se zdokonalením jazykových schopností.

Metodika:

Jazyková škola Slůně – svět jazyků staví svou výuku na komunikativním přístupu. Tento přístup je velmi efektivní, jelikož se zaměřuje na osvojení funkčního jazyka pro život. Při výuce jsou používány autentické materiály, studenti se s jazykem seznamují v jeho přirozeném kontextu za pomoci dialogů, obrazových materiálů, článků, poslechů a videí.

Student se má stát součástí daných situací a aktivně se zapojit do osvojování jazyka oproštěním se od své mateřštiny. Na hodinách je tedy použití mateřského jazyka maximálně eliminováno, student je lektorem veden k přemýšlení o jazyku, o nových termínech, o gramatických strukturách za použití osvojovaného jazyka.

Ve středu zájmu výuky je student, zatímco lektor působí spíše jako moderátor, koordinátor a organizátor aktivit, studenty podporuje, zásobuje nápady a aktivizuje je. Lektoři studenty pozitivně motivují a tím jim pomáhají zbavit se zábran komunikovat v cizím jazyce.

Samozřejmou součástí péče o studenty jsou:

 • vstupní testování
 • identifikace potřeb
 • průběžné sledování výuky (hospitace na hodinách, kontrola výukového plánu, sledování docházky)
 • semestrální testování pokroku
 • osobní hodnocení
 • certifikace

Na závěr:

Pamatujte, že efektivitu v učení se cizímu jazyku zvýšíte každodenním studiem. Navštěvujte kurzy nebo individuální lekce minimálně jednou týdně na 90 minut a mimo to se jazyku věnujte alespoň půl hodiny denně. Velkým bonusem pro vás mohou být kurzy v zahraničí, kde se na pár týdnů izolujete od své mateřštiny a budete nuceni mluvit, domlouvat se a intenzivně se do cizího jazyka ponořit.

Přejeme vám, ať vás při objevování nových cizojazyčných světů neopouští píle a nadšení. 

 
Aktualizace této stránky proběhla dne 20.5.2015

Praktické odkazy pro samostudium a udržování jazykové úrovně

Materiály ke studiu, cvičení, texty, testy apod.:
www.anglictina.com – jazyková škola na internetu, on-line lekce
www.aj.cz – testy, dopisy, články, gramatika, vtipy
cs.bab.la – on-line oboustranný slovník, jazykové testy, hry, procvičování slovíček
www.english-online.cz – podpora výuky zábavnou formou
www.english-online.cz – on-line testy
www.testomanie.cz – AJ, NJ - testy, křížovky, doplňovačky
www.bbc.co.uk/learningenglish – English with BBC, news
www.learnenglish.org.uk – free site for learners of English
www.eslcafe.com – Dave´s English Cafe
www.uebersetzung.at/twister – jazykolamy v různých jazycích
www.nj.cz – testy, gramatika, články
www.studyspanish.com – stránka zaměřená na výuku španělštiny
www.helpforenglish.cz – gramatika vysvětlena v češtině
www.ecoute.de – německý časopis pro výuku francouzštiny
www.newsinlevels.com – články podle úrovní, hry, chat nebo skype rozhovory s ostatními členy

Zahraniční tisk:
www.ipl.org – odkazy na noviny, časopisy, knihy z celého světa
www.cnn.com – nejobsáhlejší zpravodajství ze světa
www.bbc.co.uk – zpravodajství BBC - anglicky
www.observer.co.uk – britský deník The Observer
www.theguardian.com/uk – britský deník The Guardian
www.thetimes.co.uk – britský deník The Times
www.usatoday.com – americký deník USA Today
www.nytimes.com – americký deník New York Times
www.press.co.nz – novozélandský dneík The Press
www.smh.com.au – australský deník Sydney Morning Herald
www.spiegel.de – německý týdeník Der Spiegel
www.welt.de – německý deník Die Welt
www.elperiodico.es –  španělský deník  El Periodico
www.aldaily.com – články v angličtině z různých novin a časopisů
www.lemonde.fr – francouzské noviny Le Monde
www.lefigaro.fr – francouzský týdeník Le Figaro

Komunikace v cizím jazyce – skype, chat, penfriends:
www.sharedtalk.com
polyglotclub.com
www.mylanguageexchange.com
www.slf.ruhr-uni-bochum.de
www.italki.com
www.meetup.com
www.speakmania.com
www.studentsoftheworld.info
www.asklingo.com
www.livemocha.com
www.scrabbin.com
www.lenguajero.com
www.babbel.com

Potřebujete více informací?

Všechna červeně označená pole je nutné vyplnit k úspěšnému odeslání formuláře. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údajů.